95 teser

Av Jan Erik Amilén den 1 September 2017

Under sommaren och fram emot valdagen 2017 har Frimodig kyrka presenterat “95 teser”. Dessa appellerar förstås på D:r Martin Luthers 95 teser som han spikade upp på Wittenbergs kyrkoport 1517. Händelsen anses vara avgörande för reformationen som vi 2017 firar 500-årsminnet av.

Våra 95 teser är urklipp ur våra “Profilfrågor” som du kan läsa i sin helhet här.

Framsidan visas här på bild. Om du klickar här kommer du till en fyrsidig pdf som kan skrivas ut.

Vill du verkligen låta trycka upp en liten upplaga på ett offset-tryckeri ska du bifoga denna fil.