Bloggposter på ämnet Okategoriserade:

Lutherska Världsförbundet 70 år

Av Jan Erik Amilén den 22 mars 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Förmiddagen kl. 10-12 är i Sankt Laurentiikyrkan. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

 

Vi har bett Dag Sandahl om ett föredrag om Lutherska Världsförbundet som grundades just i Lund 1947. Vi får en bakgrund, några nerslag under 7 decennier och den aktuella situationen i LVF. Någon överblick över ämnet borde Dag ha.

Dag Sandahl är teologie doktor i missionsvetenskap och ekumenik samt docent i kyrko- och samfundsvetenskap vid Lunds universitet. Dag är pensionerad komminister från Norra Ölands församling, nu boende i Moheda och (ibland) vik. kyrkoherde i Göteryd.

Dag är en hyfsat flitig författare och skribent. Ett antal utgivna böcker kompletteras med ”Bloggardag”, som karaktäriseras som pigg, käck och munter. Dag utsågs 2013 till ”Årets bloggare” av Kyrkans Tidning. Men bloggen uppfattas ofta som provocerande, praktiserar inomkyrklig kritik med kärlek och driver med såväl andra som med bloggaren själv. Samtidigt har bloggaren en viss sakkunskap.

Dag Sandahl har en synnerligen lång och omfattande erfarenhet av kyrkopolitiken, på olika nivåer. Han är bl.a. sedan 1979 ledamot av kyrkomötet, först vald av prästerskapet, därefter för POSK och sedan 2006 för Frimodig kyrka. För närvarande är han ersättare i kyrkostyrelsen.

(Dag har fått möjlighet att redigera ett utkast till presentation. Den som är bekant med Dags sätt att skriva anar att självdistansen i texten kommer från Dags penna.)

En helig, allmännelig [katolsk] och apostolisk kyrka

Av Jan Erik Amilén den 17 mars 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Förmiddagen kl. 10-12 är i Sankt Laurentiikyrkan. Se slutgiltigt program för detaljer och dagen i sin helhet.

 

En av de medverkande är Folke T Olofsson, teologie doktor i dogmatik och symbolik samt docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Folke är pensionerad kyrkoherde med bl.a. 25 år i Rasbo församling utanför Uppsala.

Folke T Olofsson är därtill författaren till bl.a. ”Fullkornstro” (2011) och ”Credo” (2015), en troslära i tre band som fått stor uppmärksamhet. Utifrån trosbekännelsens ord (se rubriken) får vi lyssna till ett föredrag om reformation och enheten i Kristus.

Böcker av Folke T Olofsson  recenseras här. http://www.bokrecension.se/Folke-T.-Olofsson

Credo kan beställas här. http://www.artos.se/lutherska-traditionen/credo-alla-3-volymer

 

Folke är en uppskattad föredragshållare och pedagog. Här ett exempel på hans sätt att undervisa, hämtat från Dagen 13 september 2011:

Kan du förklara orden ”kyrkofromhet” och ”vardagskyrklighet” för en som inte är van vid den vokabulären?

– Får jag bara tid på mig kan jag förklara det så det blir lättbegripligt.

– Kyrkofromhet handlar om att vårt kristna liv varken är en ensamseglats eller en uppassad tillvaro på en lyxkryssare. Vi behöver kyrkogång för att växa i tron.

– Vi behöver Guds ord och sakramenten och de får man i församlingens gemenskap.

– Vardagskyrklighet handlar om livet på två arenor. Dels på den plats där vi tjänar pengar och pensionspoäng, där vi bör arbeta väl och vara en god kamrat. Dels den sociala gemenskapen i familjen och äktenskapet. Alla är söner eller döttrar, och de flesta blir föräldrar, och det är också en arena där det kristna livet levs ut. Gud använder dessa två arenorna för att fostra oss, vår vardagskristendom.

Svar på Bengt Olof Dikes debattinlägg, 1 mars 2017, Skånska Dagbladet. ”Folkkyrkan värd att slå vakt om.”

Av Jan Erik Amilén den 17 mars 2017 om: Okategoriserade

Repliken nedan införd i Skånska Dagbladet den 13 mars 2017.

**

Bengt Olof Dike har missuppfattat vad kyrkan egentligen är och vad som kan göra henne till den folkkyrka – alla folks kyrka – han talar om. Kyrkan är ”det som tillhör Herren”, ja kyrkan ÄR Herren.

Det är alltså inte när ”folket”, genom politiken, gör Svenska kyrkan till sin och bestämmer över den, oavsett beslutsform, som den blir öppen för alla. Nej, då blir kyrkan vad Dike vill ha, om han har majoritet – eller vad socialdemokraterna vill ha, när de har majoritet. Precis så som sker idag och får till följd att partipolitisk tillhörighet är viktigare än evangelium och Herren själv. Detta, vilket inte Dike vill se eller kan förstå, stänger ute oliktänkare och så kallade minoriteter. Det är inte en kyrka för hela folket – det är majoritetens kyrka. Opponenter och dissidenter har ingen plats.

Dikes historiska perspektiv på kyrkan – i tid och rum – är rörande. En knappt sextioårig grundad argumentation, begränsad till Svenska kyrkan, är inte särskilt vidsynt. Den sammanfaller inte heller med vad vi bekänner oss till i trosbekännelsen, som Dike hänvisar till som en trygghet. När vi läser ”en helig allmännelig kyrka”, markerar vi att kyrkan är världsvid och också tidlöst förankrad i himmel och på jord, genom Guds Helige Andes verk. Om Dike vore konsekvent i sitt resonemang, skulle vi egentligen läsa: Vi tror ock på majoritetsbeslut och på en partipolitisk styrd kyrka. För närvarande mest socialdemokratisk…

Svenska kyrkan har byggnader, personal och (än så länge) ekonomiska resurser, men detta gör ingen kyrka. Gudstjänsten är central för en levande kyrka. I mässan möts kristna i tidlös gemenskap och förenas genom Kristi kropp och blod. Vi blir tillsammans ett. Där ligger styrkan, meningen och vår frälsning grundad, på uppmaning av Herren själv. Om detta är vi befallda att missionera. Kyrkan lever genom de kristna som tror. Tron allena, som Luther sa.

Kyrkan bärs av människors tro på evangelium, inte av kyrkomötets konstruktion, politiska sammansättning eller maktstrider. Det är vad vi i Frimodig kyrka vill föra fram och som också garanterar den trygghet, som Dike önskar att kyrkan ska ge folk. Det gör inget, att Dike hånar Frimodig kyrka för att vara en liten grupp i kyrkomötet. Det är inte våra representanter som ska bäras eller lyftas av en maktposition. Frimodig kyrkas budskap är att kyrkans Herre, Jesus Kristus, ska äras av och bära oss kristna. En kyrka med Jesus Kristus i centrum är vår mission. Det är inte Frimodig kyrka som ”kammar noll”, som Dike uttrycker det, utan tyvärr de som söker Svenska kyrkan för att möta Ordet och Gud, men får politisk propaganda istället, som förlorar.

Ann Lång

Ledamot i styrelsen för Frimodig kyrka, Lunds stift

(S)-kyrkopolitikern igen. Artikel i Aftonbladet

Av Jan Erik Amilén den 16 mars 2017 om: Okategoriserade

Tillägg till Marcus Häggströms debattartikel, redaktionellt material i Aftonbladet.

**

Nyligen stod Tobjörn Rönnkvists (S) namn högst upp på listan till fullmäktige i kyrkovalet – nu finns han längst ner på listan. Anledningen: Han tog ställning för det uppmärksammade fallet med Nalin och Mehmet. – Han har förbrukat sitt förtroende, säger Stefan Hedin, ordförande för Socialdemokraterna i Sandviken.

Torbjörn Rönnkvist (S) har varit kommunpolitiker i flera decennier i Sandviken och bland annat suttit i Kommunstyrelsen fram tills för ungefär fem år sedan. Idag har hans politiska engagemang varit inom kyrkan, där han suttit i kyrkofullmäktige i Sandvikens församling sedan 1992 samt varit ordförande i kyrkorådet.
Inom en snar framtid är det dags för nyval inom kyrkofullmäktige, där han nyligen stod högst upp på Socialdemokraternas lista över nomineringar.
Innan valberedningens lista skickas till årsmötet för beslut kan Socialdemokraternas styrelse yttra sig om listan och för några dagar sedan fick Torbjörn beskedet att hans namn flyttats ner – till sista plats.
– Jag fick ett samtal från Stefan Hedin. Han berättade att styrelsen haft ett möte och att deras beslut blev att, på årsmötet, yrka på att jag flyttas ner till sista plats.
Vad tänkte du då?
– ”Det är inte sant”, tänkte jag. Jag blev så klart upprörd, säger Torbjörn Rönnkvist.
Torbjörn förstod direkt att beslutet hade ett samband med hans engagemang i det uppmärksammade fallet med Nalin och Mehmet.
Det var i början av februari som Arbetarbladet först uppmärksammade fallet där föräldrarna Nalin och Mehmet fått sina barn tvångsomhändertagna, där den yngsta dottern fortfarande inte fått komma hem. Beslutet hade socialtjänsten grundat på det yngsta barnets berättelse om att hon och syskonen blivit utsatta för våld i hemmet. Trots att polisen lagt ned ärendet och att kammarrätten gett socialtjänsten fel har Sandvikens kommun valt att överklaga kammarrättens beslut, vilket kritiserades av Torbjörn Rönnkvist.
– Om kommunen vill gå vidare hade man kunnat göra det med ett annat fall. Det här är personer från en annan kultur och ett annat land. De har redan en historia där de har flytt hit. De har kunnat känna sig trygga i Sverige, men nu har man bara ryckt undan mattan för dem, sade han bland annat när Arbetarbladet pratade med honom.
Han höll även tal när det anordnades en demonstration för Nalin och Mehmet i centrala Sandviken, något som alltså inte gillades av hans partikollegor.
– Stefan Hedin sa att jag varit illojal mot partiet. Jag tror att deras beslut att bli av med mig handlar om helheten, att jag ställde upp för familjen.
När Arbetarbladet ringer upp Stefan Hedin bekräftar han att beslutet har med det specifika fallet att göra.
– Arbetarkommunens styrelse har enhälligt beslutat att lyfta Torbjörn från första plats på fullmäktigelistan till kyrkan till sista plats, säger Stefan Hedin.
Varför då?
– Bristande förtroende.
Vad har ni för grund till det?
– Det är ett brist i förtroendet. Styrelsen har inte förtroende för honom. Därför lyfter vi ner honom.
Har det med hans agerande i socialfallet att göra?
– Det kan man väl påstå.
Han berättar att ni tycker han agerat illojalt, var i ligger det illojala?
– Det handlar om att ta ställning i ett ärende som inte är avgjort. Tar man ställning i ett sånt här ärende väljer man också sida. Antingen väljer man att tro på föräldrarna eller barnen. Vårt rättspatos inom socialdemokratin är att alltid stå på barnens sida, säger Stefan Hedin.
Torbjörn Rönnkvist betonar att han inte vet exakt vad som hänt i familjen, utan att det är själva hanterandet som han reagerat på. Han menar också att Stefan Hedin och hans partikollegor borde kunna skilja på sak och person.
– Det kan man tycka. I det här fallet handlar det inte om sak eller person, det handlar om förtroende. När en person så tydligt har agerat för ett särintresse i den här frågan är förtroendet förbrukat.
Även om Socialdemokraternas beslut att flytta ner Torbjörns namn på listan till kyrkofullmäktige menar han att inte hade gjort någonting annorlunda om han fått chansen.
– Nej, jag ångrar absolut ingenting. Jag tycker inte att jag brutit mot några ideologiska regler, säger han.

(S)-kyrkopolitiker petas på kyrkovalsedeln (?)

Av Jan Erik Amilén den 16 mars 2017 om: Okategoriserade

Debattartikel av Marcus Häggström, Söderhamn, publiceras här. Frimodig kyrka finner debattartikeln principiellt intressant, särskilt nu i nomineringstider.

Så enkelt kan ”Partiet” göra en person till persona non grata, om man inte underordnar dig ”Partiet” – t.o.m. om effekten drabbar Svenska kyrkan. Vem tror att partipolitiken är en fördel för Svenska kyrkan??

Nomineringen som debattartikeln belyser är vid publiceringen inte slutgiltigt avgjord.

**

Den socialdemokratiska internkulturen och förhållande till  kyrkopolitiken har satts i blixtbelysning efter händelser i Gästrikland. Händelsen har öppet har gått att följa på Facebook i kyrkopolitikernas profil.
Det handlar sammanfattningsvis om en tidigare tämligen högt uppsatt f.d. regionpolitiker, kommunfullmäktigepolitiker  och aktiv kyrkopolitiker som har satts i skamvrån efter att han agerat självständigt i en helt annan fråga. Den utlösande orsaken  är att han öppet tagit ställning för två föräldrars kamp mot socialtjänsten rörande ett omhändertagande. Hur det förhåller sig med sakförhållandena kan vi låta vara osagt men Kammarrätten har hittills ställt sig på föräldrarnas sida mot socialnämndens beslut.
Hur som helst är, eller var, han av valberedningen placerad som nummer 1 på socialdemokraternas lista  till kyrkofullmäktige. Men efter hans öppna ifrågasättande av socialnämndens beslut reagerade  den lokala arbetarekommunen. Dess styrelse går nu in och ”yttrar” sig över valberedningens förslag och föreslår att han ska flyttas till sista och i praktiken icke-valbar plats, frågan avgörs slutligt kommande söndag (läs 20 mars 2017).
Det intressanta är när arbetarekommunens ordförande går in och argumenterar i frågan.  Denne menar att hela den socialdemokratiska styrelsen anser att kyrkopolitikern  förbrukat sitt förtroende gentemot andra förtroendevalda (läs socialdemokrater) genom att på egen hand agera till stöd för föräldrarna
och mot socialnämndens beslut. Samtidigt har han mage att säga att alla får tycka som man vill.
Tydligare än så här kan väl knappast bli, sammanblandningen av det socialdemokratiska partiet och offentliga myndighetsorgan respektive Svenska kyrkan.
Partiet med stort P styr överallt och Gud nåde den som går det emot….

Marcus Häggström
Söderhamn

Prioriteringar

Av Jan Erik Amilén den 14 mars 2017 om: Okategoriserade

Magnus Nilsson är ledamot i stiftsstyrelsen i Lund. Detta inlägg är kopierat med hans tillåtelse. Läs och gläds över att det finns frimodiga röster! Vem som väljs gör skillnad!!

**

Vi arbetar nu i Lunds stift med att formulera prioriteringarna för 2018-2021.

Man kan naturligtvis formulera dem på olika sätt och jag inser att det är ingen lätt uppgift för den som skall göa det.

Som styrelseledamot i Lunds Stiftsstyrelse, representant för Frimodig Kyrka och med utgångsläge i hur jag ser behoven av prioriteringar, har jag försökt sammanfatta det i tre punkter enligt nedan:

Förslag på prioriteringar 2018-2021 Lunds stift:

Generellt skulle jag önska att våra framtida prioriteringar och visioner präglades mer av kyrkans ärende och herre.
Att vi kan lägga en tid bakom oss som bestått av ganska långa diskussioner om sammanläggningar, organisationsformer, medlemsflykt, krympande ekonomier, mm.
Och istället tala mer om kyrkans unika ärende och hur vi mer kan leva i trohet till och efterföljelse av kyrkans Herre, Jesus Kristus.

Inget av detta jag sammanfattat nedan är nytt, det är hämtat ur kyrkoordningen och det som vi redan arbetat fram.
Som ett stöd för min egen tanke har jag samlat ihop det under tre punkter.

Bra uttryckt och sammanfattat i inledningen till andra kap i kyrkoordningen;
…att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas …

1. Jesus, kyrkans Herre
Jag tror att Sv kyrkans framtid beror på att vi förkunnar Jesus Kristus, så att människor kommer till tro.
Och att vi ägnar mycket tid åt bön, överlåtelse och tillbedjan.
Med Jesus, både i centrum, men också i täten för kyrkans rörelse.

2. Gudstjänst, församlingens puls och centrum
Vi behöver mycket av uppmuntran, inspiration och undervisning i hur vi firar gudstjänst med predikan, förbön, lovsång och tillbedjan, så att människor kommer till tro på Kristus.
Och att pulsen blir tydlig;
-från gudstjänsen och gudsmötet ut bland människor i deras vardag, att i ord och handling vara evangelium.
-och från vardag och arbete, med ytterligare några fler gudslängtande medmänniskor vid vår sida, in i gudstjänsten och gudsmötet!

3. Lärjungaskap, efterföljelse och ledarskap
Vi behöver uppmuntra unga människor, som själva kommit till tro och som lever i bön och gudstjänstfirande att fördjupa sig i Bibeln, den kristna tron och ledarskap i församlingen.
Och vi behöver som enskilda församlingar följa och bära dem ända fram till vigning och tjänst som präster, lärare och herdar i våra församlingar.
Vi behöver uppmuntra och stödja församlingar att både ta större ansvar och ge dem större möjligheter att kalla och bära fram sina präster, lärare och herdar.
Och vi behöver uppmuntra och stödja alla i församlingen till efterföljelse, i både ord och handling.

Nio nytryck 2017

Av Jan Erik Amilén den 11 februari 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka har bearbetat våra tidigare trycksaker och tagit fram nya. Nu finns alla i nytryck för beställning.

Till Lundamötet den 1 april har vi en programfolder. Därtill har vi en affisch i A3 som du kan beställa genom att skriva i meddelanderutan, där du beställer trycksakerna. Klicka här:  http://frimodigkyrka.se/om-oss/foldrar/. Försök hitta platser i din församling där du kan lägga fram programblad och sätta en affisch på en anslagstavla!

Inom kort kommer alla medlemmar att få ett kuvert med alla 9 trycksakerna, med en av varje. Då kan du se vad du vill beställa. Den finska valplattformen är dock inte med i detta brev. Vi litar på att våra finsktalande vänner beställer, för att sedan ge vidare av denna.

Du som medlem får helt utan kostnad din beställning hem i brev, och vi är glada för att du vill sprida dessa vidare.

Vi i styrelsen hoppas du gläds över texterna och att de ”passar” för dig! Vi vill med allt vårt arbete ära, hylla och tillbe vår Herre Jesus Kristus!

Innehållsförteckning – Profilfrågor 2017

Av Jan Erik Amilén den 23 januari 2017 om: Okategoriserade

Under januari har våra profilfrågor publicerats på bloggen. Kanske har du missat någon? Du kan välja att klicka på ”Bloggarkiv” (januari 2017) så kommer rubrikerna upp. Eller så klickar du i nedanstående innehållsförteckning så hamnar du i rätt avsnitt.

**

Innehåll:

Kyrkans uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission

 1. Gudstjänsten – trons källa med levande vatten
 2. Undervisning – en trons växtplats
 3. Diakoni – i kärlekens tjänst
 4. Mission – att bära det glada budskapet vidare

Kyrkans organisation

 1. Församlingen – trons hem
 2. Demokrati
 3. Församlingstillhörighet
 4. Församlings- och pastoratssammanläggningar
 5. Personalen – med tro som yrke
 6. Svenska kyrkans tillgångar

Övriga profilfrågor

 1. Barn och unga – församlingens samtid och framtid
 2. Skapelsen, tro och förvaltarskap
 3. Flerspråkighet
 4. Äktenskap och vigsel
 5. Försoning i ämbetsfrågan
 6. Kyrkorelationer – trons utblick
 7. Religionsdialog 
 8. Svenska kyrkans närvaro i utlandet
 9. Om musikens betydelse

Slutord

Jesus i centrum!

 

Jesus i centrum! (slutord till våra profilfrågor 2017)

Av Jan Erik Amilén den 22 januari 2017 om: Okategoriserade

Med dessa rader avslutar vi dokumentet profilfrågor 2017.

Hela dokumentet finns tryckt som ett 16-sidigt A5-häfte som kan beställas, för att delas ut till intresserade. Tack för all hjälp med att sprida våra ståndpunkter!!

**

Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Kyrkan ”är grundad i Guds heliga ord, såsom det är oss givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter” (Kyrkoordningen 1 kap, 1§).

Det finns en väldig sprängkraft i Jesus egna ord, som alltså är Guds heliga ord, när Han säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Jesus är inte en av vägarna till Gud, utan enda vägen till Gud, vår himmelske Fader!

Vi lever i en mångkulturell tid men kraven på homogenitet är, paradoxalt nog, påtagliga. I sin iver att behålla så många medlemmar som möjligt har Svenska kyrkan alltmer försökt anpassa det kristna budskapet till sekulära värderingar. Den kristna kyrkan är kallad att leva i sin samtid, men utan att ge avkall på sin tro.

Genom att vara fast rotad i Guds ord kan Svenska kyrkan obekymrat möta alla människor, utan att avskärma sig ifrån omvärlden. Svenska kyrkan får inte vara rädd för att gå emot tidsandan, när så krävs, för att stå upp för det glada budskapet om Jesus Kristus.

 

Om musikens betydelse

Av Jan Erik Amilén den 21 januari 2017 om: Okategoriserade

Musik är en Guds gåva, till glädje för många. Kyrkomusiken är ett verktyg för att sprida evangeliet. Läs våra tankar om detta, en av våra längsta texter till våra profilfrågor.

**

Evangeliet förkunnas inte bara med ord. Musiken har alltid varit en naturlig del av kyrkans liv. Genom ett mångfacetterat tonspråk når evangeliet in i skilda kulturer och var och en ges möjlighet att tillbe Gud utifrån sina förutsättningar. Kyrkans tvåtusenåriga tradition rymmer många musikaliska skatter samtidigt som varje tid kan ge ytterligare bidrag till denna skattkammare.

Karaktäristiskt för kyrkans musik är att den, oavsett genre eller tidsepok, kan kännas igen på att den är den troendes bön eller lovsång till den Gud som kyrkan i alla tider bekänt som den treenige Guden.

Om detta av Anden ledda bönens språk går att känna igen eller inte, är en viktig fråga vid val av musik till gudstjänsten. Vi vill här hänvisa till kritiken av kyrkohandboksförslaget 2016/2017.

I församlingens verksamhet bland barn och unga är musiken en ovärderlig resurs. Babysång, barnkör, lovsångsband och konfirmandmusikaler är exempel på musikens möjligheter att synliggöra evangeliet till unga människor.

Det är hela församlingens uppdrag att med musik och sång lovsjunga Gud men i Svenska kyrkan är kyrkomusikern den som har ett övergripande ansvar att samordna och utforma församlingens musikliv.

Han eller hon har en särskild kompetens i att förvalta det rika musikaliska arvet och hitta rätt balans mellan olika tonspråk. I sitt uppdrag att leda församlingens lovsång och tillbedjan kan musikern med sin kunskap också inspirera och leda andra grupper av instrumentalister och sångare. Dessa sammanhang, inte minst körövningarna, ger möjlighet för medlemmarna att själva fördjupas i Guds ord. Det är viktigt att både sångare och musiker, inom ramen för sin övning och medverkan, själva ges möjlighet att växa i tron.