Ditt kyrkoval 2017

Av Theresia Bjuhr den 20 August 2017

Ska du rösta i kyrkovalet? Då är Frimodig kyrka ett alternativ. Vi vill verka för en kyrka som verkligen får vara kyrka. Här berättar vi mer om våra kandidater och vad vi vill.


Mer Jesus. Mindre politik.

Att rösta i kyrkovalet är att påverka vad Svenska kyrkan ska göra i framtiden. Därför är just din röst oerhört viktig. Vi behöver bli fler som vill bygga en kyrka på Bibelns ord och inte det som för tillfället är politiskt aktuellt. Rösta på Frimodig kyrka den 17 september!

… för en kyrka fri från partipolitik
… för en kyrka med kärlek till Guds ord
… för en kyrka med Jesus i centrum

Klicka dig fram i vårt bildspel steg-för-steg för mer information om vad vi vill.

Vill du fördjupa dig? Här hittar du våra profilfrågor


En tidningsjournalist, en präst, en TV-profil och en inspiratör… I webbserien Ditt kyrkoval samtalar vi med Elisabeth Sandlund, Göran Skytte, Sandra Antonsson och Hans Weichbrodt, som alla kandiderar för Frimodig kyrka. Hur kom de till tro? Hur ser kyrkans framtid ut och varför ska man rösta på Frimodig kyrka?

Se alla avsnitt


Kampanjfilm kyrkoval 2017:


3 frågor där Frimodig kyrka gjort skillnad

1. Vi har lyft fram evangelisationsperspektivet.

2. Vi har belyst förföljelsen av kristna, som en enskild grupp, i Mellanöstern.

3. Vi har varit en viktig röst då det gäller att betona den lokala församlingen som den viktigaste nivån i kyrkan. Frimodig kyrka tycker att det är viktigt att gudstjänst firas.

INFÖR DET KOMMANDE KYRKOMÖTET STÅR FRIMODIG KYRKAS KANDIDATER FÖR NÄSTAN EN TREDJEDEL – 50 AV 158 – AV KYRKOMÖTETS MOTIONER.

Kyrkovalet pågår den 4-17 september. Har du bestämt dig? Du har fortfarande tid på dig att fatta ditt beslut. Läs på, fundera och ta ställning. Och tala med andra om kyrkovalet! Gå och rösta tillsammans med din familj, dina kollegor och dina grannar. Tillsammans skapar vi framtidens kyrka!


Hur går kyrkovalet till?

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år får rösta i kyrkovalet den 17 september. Valet görs på tre nivåer: till kyrkofullmäktige (lokalt), till stiftsfullmäktige (regionalt) och till kyrkomötet (nationellt). Frimodig kyrka är rikstäckande när det gäller kyrkomöte och stiftsfullmäktige och finns på flera platser i landet i det lokala valet till kyrkofullmäktige. Du får ditt röstkort den 30 augusti. Där finns all information om vilken vallokal du ska gå till och vilka val du har rätt att rösta i. Vill du hellre förtidsrösta kan du göra detta under perioden 4-17 september.

Valsedlar


Vi bad ett 20-tal kandidater från hela landet att spela in en kort presentation med sin mobilkamera. I inslag från Karesuando i norr till Lund i söder får vi höra dem berätta om varför de har valt att ställa upp för Frimodig kyrka i kyrkovalet den 17 september. Känner du igen någon från dina egna trakter?

 Se alla personliga filmer som trillade in i vår mejlbox här!


Frimodig kyrka svarar

“Varför ska jag rösta på Frimodig kyrka och inte det parti jag vanligtvis sympatiserar med?”

  • Frimodig kyrka är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp. Vi vill att kyrkan ska vara fri från partipolitik. Inom kyrkans nomineringsgrupper talas det allt mindre om Svenska kyrkans kristna budskap eller mission/evangelisation. En röst på Frimodig kyrka är en röst på kandidater som har en tydlig förankring i kyrkans gudstjänstliv och står för det som kan kallas ”klassisk kristen tro”. För oss råder ingen tvekan om att Jesus menar allvar när han säger att han är ”vägen, sanningen och livet” och att ingen kommer till Fadern utom genom honom. Att rösta på Frimodig kyrka är att rösta för en kyrka som verkligen får vara kyrka. Med Jesus i centrum.

“Varför tycker Frimodig kyrka att det är viktigt att kyrkan är fri från partipolitik?”

  • För att komma till målet måste man känna vägen. Jesus är enda vägen till Fadern. Han är den väg som Svenska kyrkan bekänner. Människors partipolitiska engagemang är en del av samhället, men i kyrkan representerar man sig själv och manifesterar sin relation till kyrkan och till den kristna gemenskapen, inte till sitt politiska parti. Beslut måste grundas på kyrkans bekännelse och inte på ett partipolitiskt program.

“Jag har aldrig röstat i ett kyrkoval tidigare. Varför borde jag boka in den 17 september i min almanacka och gå till en röstlokal?”

  • Är du medlem i Svenska kyrkan, är över 16 år och tycker att det är viktigt att Svenska kyrkan leds av människor som är aktiva i kyrkans församlingar och delar kyrkans tro? Då tycker vi att du skall rösta – helst på Frimodig kyrka förstås.

“Jag har dubbelt medlemskap och är framför allt engagerad i en frikyrka. Är det verkligen någon idé att då rösta i kyrkovalet för Svenska kyrkan?”

  • Svenska kyrkan har många gånger avgörande betydelse för hela svenska kristenheten. Du som betalar kyrkoavgift ska självklart även aktivt lägga din röst för en önskvärd utveckling i Svenska kyrkan, även om du själv är välsignad i en annan gudstjänstgemenskap! Att rösta är en möjlighet du inte ska missa! Rösta på åsikter som ligger dig närmast genom att kryssa en till tre kandidater du litar på.

“Hur ser ni på vigsel av samkönade par?”

  • Frimodig kyrka tar avstånd från alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning. Men som vi ser det är Jesus tydlig med att äktenskapet är till för man och kvinna. Frimodig kyrka anser därför att Svenska kyrkan inte har mandat att viga samkönade par. Svenska kyrkan borde lämna ifrån sig vigselrätten; vi är ju inte längre statskyrka och borde därför värna vår integritet, alldeles oberoende av den sekulära statens hållning i enskilda frågor. Kyrkans uppgift är välsignelse – myndighetsutövning är statens uppgift.

“Vad tycker Frimodig kyrka att kyrkans roll är i samhällsfrågor såsom till exempel flyktingmottagande och bistånd i vårt samhälle?”

  • Vi kristna har ett gudagivet uppdrag att älska våra medmänniskor. När vi som kyrka ser att människor far illa måste vi reagera i ord och handling. Genom diakonin vill vi hjälpa människor som har det svårt, helt utan hänsyn till nationalitet eller kulturell bakgrund.

“Är Frimodig kyrka kvinnoprästmotståndare?”

  • På Frimodig kyrkas valsedlar finns prästvigda kvinnor. Men Svenska kyrkan är splittrad av ämbetsfrågan. Frimodig kyrka menar att mer arbete skall läggas på att finna konstruktiva lösningar som värnar om alla inblandade. Frimodig kyrka vill därför att kyrkan skall arbeta aktivt för försoning i ämbetsfrågan. Personer med olika hållning i sakfrågan skall behandlas lika vid till exempel tjänstetillsättningar.

“Många lämnar Svenska kyrkan enligt statistiken. Varför ska jag stanna kvar i en kyrka som jag känner allt mindre gemenskap med?”

  • Om du är oroad över Svenska kyrkans agerande idag kan du antingen låta bli att rösta i kyrkovalet och därmed lämna över till andra att fortsätta att leda Svenska kyrkan åt ett håll som du inte önskar – eller så använder du din möjlighet att påverka genom att gå och rösta i kyrkovalet och därmed bidra till att leda Svenska kyrkan i en riktning som stödjer det du själv önskar. Rösta på Frimodig kyrka den 17 september!

MER JESUS. MINDRE POLITIK. En tidning från Frimodig kyrkan inför kyrkovalet 2017.

Den offentliga debatten

I vårt mediebibliotek har vi samlat artiklar i olika ämnen som vi uppfattar som läsvärda.