Kandidatfilmer

Av Theresia Bjuhr den 21 August 2017

Vi bad ett 20-tal kandidater från hela landet att spela in en personlig presentation med sin mobilkamera. Vad tycker de är viktigt för Svenska kyrkan? Hur ser kyrkans framtid ut och varför ska man rösta på Frimodig kyrka?

Känner du igen någon från dina egna trakter?

Dela gärna filmerna. Tryck då på pilen i övre högre hörnet på respektive film och välj social kanal.

Avsnitt 1:

DAG SANDAHL (och hunden Loke!), Växjö stift

“Kyrkopolitik; det är som att bygga en församling på precis det gamla vanliga sättet, så människor blir glada. En levande folklig kyrka som vi kallar det. Loke lille, fattar du hur viktigt det här valet är?”


Avsnitt 2:

DAVID CASTOR, Lunds stift

“Jag tror på Jesus, jag tror att han är Guds son och Han älskar dig och mig och varje människa precis sådana som vi är. Därför är jag med i Svenska kyrkan. Just det här tycker jag är det viktigaste för Svenska kyrkan att tala om, att berätta om och att sprida. Därför tänker jag att det är viktigt att människorna som styr i kyrkan själva delar den tron, och att vi utgår från just detta, och inte från något annat.”


Avsnitt 3:

MAGNUS NILSSON, Lunds stift

“Många bär på en längtan för sin kyrka, en längtan efter glädje och liv i gudstjänsten. En längtan efter en kyrka som är fri att följa Jesus. Om du bär på denna längtan, välj då förtroendevalda i din församling eller stift och i kyrkomötet som vill göra verklighet av denna längtan.”


Avsnitt 4:

BERTH LÖNDAHL, Lunds stift

“Jag vill arbeta för att Svenska kyrkan ska vara tydlig om Jesus Kristus som Herre. Att den skall svara på människors rop. Det är också viktigt och angeläget för mig att vi har en kyrka vars beslut inte präglas av partipolitiska ideologier. Utan av kyrkans egna förankring i skriften, traditionen och hennes egen identitet.”


Avsnitt 5:

SOFIA VASARA-HAMMARE, Luleå stift

“Jag tycker att kyrkan ska stå fast och tydligt i sitt budskap. I en tid som annars är splittrad och orolig. Jesus Kristus är kyrkans fasta grund och centrum.”


Avsnitt 6:

MARIA ANDERSSON, Luleå stift

“I fascination och respekt över vad Jesus har gjort för oss människor, vill jag att kyrkan i Sverige ska bli en frimodig kyrka. En kyrka som tillber, lovsjunger och följer Jesus Kristus.”


Avsnitt 7:

STEFAN ARO, Luleå stift

“Vi står utanför Karesuando kyrka just nu. I Sveriges nordligaste församling. Här i Karesuando brukar man säga så där lite småvitsigt att prästen i Karesuando är “överste-präst” i Sverige. Frimodig kyrka vill att Jesus Kristus ska vara överstepräst i Svenska kyrkan. Ingen partiledare, inget politiskt parti, ska styra över kyrkans värderingar.”


Avsnitt 8:

GUSTAV FROSTEBLAD, Luleå stift

“Jesus hade många lärjungar, alla med sina egna styrkor och svagheter. Men tillsammans hjälptes de åt, där alla var välkomna, till att undervisa om Jesus och att sprida budskapet om honom.”


Avsnitt 9:

ELISABETH LINDAHL, Luleå stift

“I Svenska kyrkan ska evangeliet om vad Jesus har gjort för oss predikas klart och tydligt utifrån Guds ord, Bibeln. Gudstjänstgemenskapen, dit alla är välkomna, ska vara kärnan i kyrkans verksamhet. Genom bibelordet, bönen och nattvarden får vi alla lära känna Jesus och växa i tro på honom. Det vill Frimodig kyrka verka för.”


Avsnitt 10:

KJELL PETERSSON, Stockholms stift

“Frimodig kyrka arbetar för att evangelisation och undervisning skall få en större plats. Behovet av detta blir större från år till år. Stora grupper i vårt land vet inte vad kristen tro är. Vi behöver nå dem.”


Avsnitt 11:

MAJA BENGTSSON, Göteborgs stift

“Frimodig kyrka vill att de lokala församlingarna ska vara livs- och handlingskraftiga. Då blir de söndagliga gudstjänsterna med Jesus i centrum jätteviktiga”


Avsnitt 12:

CHRISTINA KIKI PETTERSSON, Göteborgs stift

“I Sverige har vi religionsfrihet. Det innebär att alla har rätt till en tro. Vi vill därför arbeta för en kyrka som aktivt delar vidare det glada budskapet om Jesus som alla människors frälsare. Inte minst viktigt är detta arbete bland familjer så att det når våra barn och ungdomar.”


Avsnitt 13:

TORD NORDBLOM, Göteborgs stift

“Vi är den grupp som skrivit flest motioner och vi är också väldigt flitiga i debatten …  Vi har fått till stånd ett tvåårigt missionsprojekt i stiftet, och det var efter en motion från oss tillsammans med flera andra. Vi behöver arbeta missionellt idag, hitta nya sätt att vara kyrka. Mission är inte bara Afrika och Asien. Vi behöver i högsta grad också missionera i vårt eget land …”


Avsnitt 14:

INGER LINDESKOG, Skara stift

“Om kyrkan ska ha något att erbjuda den här sargade världen, så behöver den vara djupt förankrad i Herren Gud, och ösa ur sina egna källor. Idag finns det starka krafter inom Svenska kyrkan som vill att den skall återspegla det omgivande samhället. Då har vi inget att komma med som kyrka, och egentligen inget existensberättigande.”


Avsnitt 15:

LEIF NORDLANDER, Skara stift

“Jag tycker att du ska tänka efter och välja efter ditt hjärta. Vad är det för människor du vill ska få styra vår kyrka? … Själv har jag arbetat mycket för nya sätt att vara kyrka. Hur vi når nya människor och grupper. Också för internationella frågor, för missionsfrågor och de utmaningar vi har i samhället. Jag hoppas att du vill stödja Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017. ”


Avsnitt 16:

JONNE STURESSON, Härnösand stift

“Tyvärr är det så att kyrkopolitiken har majoritet i kyrkomötet. Och de har drivit igenom politiska beslut som går på tvärs emot den apostoliska lära som vi har i Bibeln, och som är kyrkans egentliga grund och liv. Frimodig kyrka vill inte att partipolitiken ska diktera besluten angående tro och lära. Vi tror på Bibelns ord som Guds ord, och det är det som är vårt rättesnöre.”


Avsnitt 17:

ANNICA JONSSON, Härnösand stift

“För mig är det otroligt viktigt med frivilligarbete. Det tror jag är framtiden inom Svenska kyrkan.”


Avsnitt 18:

MAURITZ JOHANSSON, Härnösand stift

“Vi arbetar för att få levande församlingar i Svenska kyrkan där människor kan få tro på Jesus Kristus. … ‘Jesus sade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig.’ Det är vårt valmanifest och det kan du läsa om på hemsidan. ”


Avsnitt 19:

HANS LINDHOLM, Uppsala stift

“Jag tycker att du ska rösta på Frimodig kyrka. Vi vill göra kyrkan relevant. Kyrkans budskap är ingenting att skämmas för. Det är berättelsen om Jesus, världshistoriens mest spännande person. Han har gett mitt liv mål och mening. Alla borde få lära känna honom.”

 

Läs mer på vår valsida Ditt kyrkoval