Kyrkomötesledamöter

Av Gabriel Fjellander den 2 February 2013

Frimodig kyrka har sedan valet 2013 12 stycken ledamöter i Kyrkomötet, därutöver 3 ersättare från varje stift. Här nedan ser ni alla våra ledamöter och ersättare i kyrkomötet. De är sorterade efter valkrets.

Uppsala stifts valkrets
Skara stifts valkrets
Västerås stifts valkrets
Växjö stifts valkrets
Lunds stifts valkrets
Göteborgs stifts valkrets
Härnösands stifts valkrets
Luleå stifts valkrets
Stockholms stifts valkrets

Uppsala stifts valkrets

Ordinarie

Bertil Murray

Ordförande i Frimodig Kyrka i Uppsala stift, gruppledare för Frimodig Kyrka i kyrkomötet. Bor i Uppsala och arbetar som präst för Uppsala stift. Hustru och fyra utflugna barn. Psalmskrivare och musiker. Har engagerat mig i Frimodig kyrka för att jag helhjärtat instämmer i programmet och vill se en kyrka som i tillit, glädje och frimodighet söker Guds kallelse och ledning, så att hon får vara till välsignelse för dem som tillhör henne och dem som hon möter.

E-postadress: bertil.murray@telia.com

Ersättare

Erik Johansson

Präst, missionssekreterare i EFS, förste vice ordförande i Frimodig kyrkas riksstyrelse och ordförande i Uppsala stiftsavdelning.
Längtar efter att Svenska kyrkan ska våga vara den hon är, en kyrka med öppen dörr, högt i tak och en klar bekännelse till Jesus Kristus så som Bibeln beskriver honom: Guds son, världens Frälsare, universums Herre och vår bror och vän.

E-postadress: prasterik@gmail.com

Hans Lindholm

Mitt namn är Hans Lindholm, jag är gift och har fyra vuxna barn och (i skrivande stund) nio barnbarn. Jag arbetar sedan tjugo år som präst i Gamla Uppsala församling, i Lötenkyrkan som är en samarbetskyrka med EFS. Först och främst ser jag mig som en i den gudstjänstfirande församlingen, och det är för mig en stor lycka att få leda gudstjänster och samlingar eller möta människor i alla slags livssituationer. Både vänner i församlingskärnan och mer tillfälliga kontakter är viktiga för mig.

Jag har fått förmånen att under en period vara med i stiftsfullmäktige. Det var roligare än jag hade trott. Stiftet hanterar mycket pengar och utför ett viktigt arbete med att främja församlingarnas liv och verksamhet. Just nu har jag skrivit en motion om att den betoning på mission och undervisning som kyrkomötet har beslutat om måste få konkret genomslag i vårt stift. Detta kan främst ske när stiftet en bit in på den nya mandatperioden ska godkänna pastoratens församlingsinstruktioner. I den strukturförändring som nu ska genomföras behöver också de lokala församlingarna få utse sina församlingsråd och profilera arbetet utifrån lokala behov.

Stiftsfullmäktige rymmer ett överflöd av kompetenta personer. Det visar sig gång på gång att partitillhörighet är ovidkommande. Frimodig kyrka motionerade om att stiftsfullmäktige, när nu nedskärningar måste ske på andra nivåer i kyrkan, ska minska antalet delegater. Detta kommer att genomföras till den nya mandatperioden. Trots minskat antal platser hoppas jag få en av dem.

E-postadress: hans.lindholm1@comhem.se

Lars Nilsson

Jag har varit präst i vår kyrka sedan 1980 och kyrkoherde i Söderhamn sedan 1989. Min hustru och jag har fått fyra barn som nu är vuxna.
Min längtan är att Jesus skall få bli ett tydligare centrum i vår kyrka, att talet om honom som korsfäst och uppstånden blir ännu mer framträdande. Att vi mer ser att trons liv handlar om en levande gemenskap med honom som på ett gränslöst sätt älskar oss. Då faller var sak rätt på sin plats.

E-postadress: lars.o.nilsson@svenkakyrkan.se
Telefonnummer: 0705284349

Skara stifts valkrets

Ordinarie

Leif Nordlander

Kyrkoherde i Vara pastorat, Skara stift, ledamot i kyrkomötet.
Jag brinner för en levande församling där förnyelse möter tradition, där lovsången och tillbedjan flödar och där förkunnelsen av ordet och firandet av mässan är centrum och skapar en gemenskap av människor med olika bakgrund.
Jag vill arbeta i kyrkomötet så att den lokala församlingens självbestämmande ökar.

Jag tror också att det vore av stort värde att präster och diakoner vore stiftsanställda.

Jag brinner också för det internationella arbetet i Svenska kyrkan. En levande mission är en förutsättning för en levande kyrka.

E-postadress: leif.nordlander@telia.com
Telefonnummer: 0512-797282

Ersättare

Peter Artman

Mitt namn är Peter Artman, 57 år, boende i Herrljunga, med Anita; barnen är utflugna.
Jag är prästvigd för Skara stift, men arbetar också internationellt och ekumeniskt genom European Union of Prayer.
2016-17 har jag varit Frimodig kyrkas representant i Skara stiftsstyrelse.
Reformationen är nu efter 500 år avslutad, men Svenska kyrkan står inför nya reformationer, nya omstöpningar.
Partipolitiseringen som en följd av statskyrkosystemet dröjer sig kvar, men har ingen framtid.
Det finns alltid hopp för kyrkan, eftersom det är som vi bekänner: hon är de heligas gemenskap genom alla tider.

E-postadress: a.p.artman@telia.com
Telefonnummer: +46703 58 68 58

Inger Lindeskog

Diakon och fyrbarnsmor, bosatt med familjen i Trollhättan. Verksam inom Lilla Edets pastorat och intresserad av allt som får församlingslivet att utvecklas och människor att växa till i tro, hopp och kärlek. Särskilt intresserad av gudstjänstliv, medarbetarskap och delaktighetsfrågor. Har suttit en mandatperiod i Göteborgs stiftsfullmäktige och två i Skara stiftsfullmäktige.

E-postadress: ingerlindeskog@gmail.com

Rune Hjelm

Jag har varit präst i Skövde pastorat i många år i en stadsdel med många invandrare och trivs väldigt bra i en mångkulturell miljö.
Nu är jag pensionär, men är fortsatt aktiv som frivillig medarbetare i församlingen.
Jag vill att Svenska kyrkan ska styras utifrån klassisk kristen tro och inte utifrån politiska ideologier.
Jag längtar efter levande församlingar, där anställda, förtroendevalda och vanliga kristna tillsammans bygger gemenskap med Jesus i centrum och sträcker sig ut till människorna i samhället runtomkring med både diakoni och mission.
Jag drömmer om en kyrka där både det liturgiskt-sakramentala, det karismatiskt-vackelsekristna och god luthersk teologi tillsammans får forma vårt gemensamma liv.

E-postadress: rune.hjelm@spray.se

Västerås stifts valkrets

Ordinarie

Mikael Grenstedt

Jag vill att Svenska kyrkan ska styras helt utan inblandning av sekulära politiska partier. Det är ändå 16 år sedan Svenska kyrkan och staten skildes åt. Jag vill att Svenska kyrkan ska prioritera mission – både i Sverige och i andra länder. Jag vill och längtar efter att Svenska kyrkan ska bli mer och mer Jesuscentrerad och att tid, energi och pengar satsas på att bygga levande församlingar över hela vårt land.

E-postadress: mgrenstedt@hotmail.com

Ersättare

Evelina Johansson

Präst i Kungälv-Ytterby församling, strax norr om Göteborg (men förtroendevald för Västerås stift där jag bodde vid mandatperiodens början).

Vårt samhälle blir alltmer specialiserat och jag tror att också Svenska kyrkan då behöver vara tydlig med vad som är hennes specialitet, vad man kan söka hos oss:
Kristen tro och gemenskapen runt Jesus Kristus. Svenska kyrkan bör vara stolt över sig själv som kristen kyrka och tala frimodigt om frälsningen genom Jesus – vi har en skatt att glädjas åt och ge vidare.

Frågan om lokala församlingars självständighet är viktig för mig.
För att det ska kännas meningsfullt att engagera sig i sin församling behöver man också få bestämma över sin församling och bestämma över de viktiga sakerna, inte bara få tycka till om smått och gott som elevrådet i en skola medan de betydande besluten fattas högre upp. Kyrkan är inget företag som man kan effektivisera genom att lägga ned små enheter och flytta produktionen.
Vi måste söka andra vägar än ökad centralisering.

E-postadress: evelina.m.j@gmail.com

Sture Lundqvist

Präst i Svenska kyrkan. Jag vill verka för att kyrkan skall styras utan inblandning av de politiska partierna. I stiftsfullmäktige vill jag främst verka för en upprustning av bibelkunskapen bland församlingarnas medlemmar. Bibelkunskapen bland Svenska kyrkans medlemmar är låg, de som nu växer upp får ingen bibelkunskap genom skolan. Kyrkan själv måste hitta vägar och ta ett ansvar här. Gudstjänsten med Ordet, bönen och sakramenten skall vara centrum i kyrkans arbete, men vi måste också erbjuda bibelstudier, bibelsamtal och bibelskolor i våra församlingar.

E-postadress: sture.lundqvist@gmail.com

Mikael Nordin

42 år gammal, kyrkoherde i Västerfärnebo-Fläckebo församling (Västerås stift).

Vi lever i en mycket intressant tid där jag tror att Kristi Kyrka har väldigt mycket att komma med. Många människor är intresserade av ett liv med Gud. I ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle (om än mycket sekulariserat) måste Svenska kyrkan vara tydlig med sitt budskap om frälsningen genom Jesus Kristus, tror jag.

Några ledord i min kyrkovision:
Kyrkans frihet, ekumenik, apostolisk tro och tradition.

Non prevalebunt!

E-postadress: mikaelnordin@home.se

Växjö stifts valkrets

Ordinarie

Dag Sandahl

f. 1948. Präst i Nordölands församling och docent i kyrkovetenskap vid Lunds
universitet.

Jag brinner för förnyelsefrågorna – de som handlar om Svenska kyrkans ärende men också om hennes egen identitet. En levande, folklig kyrka är idealet. Några steg på den vägen genom kyrkomötet – kan det vara en rimlig målsättning med att vilja vara med där en mandatperiod till?

E-postadress: sandahl.dag@gmail.com

Ersättare

Håkan Persson

Kyrkoherde i Markaryd, gift med Eva och har två barn. Jag är gärna med min familj på ledig tid, men har även ett stort idottsintresse och det händer även att jag jagar älg och rådjur.
Jag brinner för ett levande församlingsarbete där anställda, frivilliga, förtroendevalda och andra kan samarbeta med Jesus i centrum. Att människor skall få en tro på Jesus är det som driver mig.

Kyrkan som kropp är en bild som jag tycker om och som är en bra beskrivning hur det skall fungera.

E-postadress: hakan.persson@svenskakyrkan.se

Karin Braw

Pensionerad musikdirektör, under 1985-2013 verksam i Slätthögs och Mistelås församlingar i Växjö stift. Har gett ut Bli kvar i mig, en samling bibelsånger för hela kyrkoåret (GAudete förlag).

Att det firas gudstjänst varje söndag i varje kyrka är något jag vill arbeta för, liksom församlingsmedlemmarnas delaktighet på många olika sätt — allas gåvor behövs i församlingens gemenskap.

E-postadress: karinbraw@gmail.com

Lunds stifts valkrets

Ordinarie

Dan Sarkar

Gift med Malin. Stolt trebarnsfar. Präst i Broby sen -97. Har här fått se hur en församling som inte styrs av politiska partier har blivit en levande kyrka där Jesus får vara i centrum, människor kommer till tro och som dessutom är en härlig arbetsplats. Genom Frimodig Kyrka vill jag verka i kyrkomötet för att detta skall kunna sägas om alla församlingar i Svenska kyrkan!

E-postadress: dan@sarkar.se
Telefonnummer: 0703-13 21 40

Berth Löndahl

Kyrkoherde i Bunkeflo, Malmö, ett av världens mest sekulariserade hörn och därför desto mer spännande att vara präst i. Hustru och tre vuxna barn. Som kyrka behöver vi vara öppna och tydliga, öppna inför dem som söker och längtar, tror och tillber. Och tydliga om att Jesus Kristus är Kyrkans Herre och att mässan med Ord och sakrament är församlingslivets centrum. Jag vill arbeta för en levande och evangeliserande kyrka, en kyrka som gör skillnad i den lokala närmiljön.

E-postadress: berth@londahl.se

Ersättare

Evalotta Kjellberg

Jag är en västgöte som lever i förskingringen sedan 2001 då jag började arbeta som präst i EFS-kyrkan i Örkelljunga. Sedan ett år tillbaka är jag också föreståndare för bibellinjen på Glimåkra folkhögskola och får genom det vara med och forma framtidens lärjungar. Jag är med i Frimodig kyrka för jag längtar efter en kyrka som har Jesus som centrum i allt sitt arbete och som frimodigt försöker uppmuntrar människor att använda bibeln i sina vardagliga liv. Jag anser också att de politiska partierna inte ska styra kyrkan utan det ska människor med en personlig tro och övertygelse göra utan politisk inblandning.

E-postadress: evalottak@spray.se

Sven E Hammarberg

Jag är Kristianstadsbo, gift med Cecilia och pappa till tre pojkar. En stor del av mitt liv har jag varit officer i Flygvapnet, och arbetar numera som konsult inom området organisation och säkerhet.
Jag längtar efter en frimodig svensk kyrka, som hittar sin vision och mission i Bibeln och sin kraft och riktning i Gud själv.

E-postadress: sven.hammarberg@ekhaga.se

David Castor

Jag arbetar som präst i EFS i Röke i norra Skåne. För en del blev jag ett bekant ansikte då jag i TV-programmet Tro, hopp och kärlek under hösten 2015 träffade min Anna-Klara.

Jag är engagerad i Frimodig kyrka för att jag menar att en kyrka bör styras av de människor som är engagerade i kyrkan och att dessa bör väljas till förtroendeuppdrag utifrån sitt kyrkliga engagemang och inte utifrån vilket sekulärt politiskt parti de sympatiserar med. Bakom detta ligger också att jag hellre vill att kyrkans centralfrågor dominerar vår kommunikation än mycket annat. Detta annat kan i och för sig vara bra, men att förmedla evangeliet om Jesus Kristus och att hjälpa människor att tro på honom är den kristna kyrkans särdrag och huvuduppgift.

E-postadress: frimodigkyrka@pastorcastor.se
Telefonnummer: 0709440362

Göteborgs stifts valkrets

Ordinarie

Berit Simonsson

Inspiratör i Oasrörelsen. Andre vice ordf i Frimodig kyrkas riksstyrelse, kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeledamot. Bosatt i Varberg.
Svenska Kyrkan ska ledas av engagerade medlemmar, utan inblandning av partipolitik.
Jag önskar en Kyrka där trohet till och lyhördhet inför Bibelns budskap är i centrum för allt arbete och i alla beslut på alla nivåer.

E-postadress: berit.simonsson@post.utfors.se
Telefonnummer: 0703-100902

Hans Weichbrodt

Jag är 44 år gammal. Gift med Johanna sedan 1990 och har tre barn. Prästvigdes 1994. Arbetar sedan 2001 som inspiratör i Oasrörelsen. Oas är en karismatisk förnyelserörelse inom Svenska Kyrkan och med stor ekumenisk öppenhet.

E-postadress: h_weichbrodt@hotmail.com
Telefonnummer: 0703100903

Fredrik Sidenvall

Jag är född 1962, präst i Svenska kyrkan sedan 1985, Efter tjugotvå år som församlingspräst blev jag 2007 rektor på L M Engströms Gymnasium i Göteborg och är fortsatt verksam där. Därutöver är jag redaktör för tidningen Kyrka och Folk. Sedan 1984 är jag gift med Anna och tillsammans har vi sex barn och fyra barnbarn.

Jag älskar Svenska kyrkan som hon är i sin bekännelse, historia och andliga arv men sörjer djupt när hon av olika skäl inte får vara sig själv. Jag vill verka för att Svenska kyrkan blir genompräglad av Guds sanna och befriande ord i gudstjänst, mission, kyrkorätt, samhällsdialog och ekumenik. Men den framväxande syntesen mellan tro och vetande rymmer vår tid stora möjligheter att det historiskt givna också blir det moderna.

E-postadress: fredrik.sidenvall@lme.nu

Ersättare

Jan-Anders Ekelund

E-postadress: jananders.ekelund@gmail.com

Johannes Hellberg

Jag vill i stiftsfullmäktige verka för att stiftet fokuserar sitt arbete på att hjälpa församlingarna att bygga levande Jesus-centrerade församlingar. Den ensidiga fokuseringen på vikande medlemstal måste ge vika för en offensiv missions- och evangelisationssatsning. På så sätt finns möjlighet att undvika både de nedläggningar och de sammanslagningar som är den stora trenden idag.
Kyrkan förvaltar evangeliet, men många medlemmar får inte höra det…

E-postadress: jcjohanneshellberg@gmail.com

Maja Bengtsson

Jag arbetar som lärare och bor i Ytterby tillsammans med min man och våra fyra barn. Jag vill verka för att varje lokal församling får bästa möjlighet att fira gudstjänster, undervisa, utöva diakoni och bedriva mission, och vill därför minska byråkratin och centraliseringen i Svenska kyrkan.

Jag är styrelseledamot i Frimodig kyrka i Göteborgs stift. Jag är också ersättare i kyrkomötet.

E-postadress: familjenbengtsson@yahoo.se
Telefonnummer: 0737-173301

Härnösands stifts valkrets

Ordinarie

John-Erik Sturesson

Pensionerad EFS-präst sedan 2007, gift med Ingeborg, bosatt i Köpmanholmen. Jag har varit verksam inom EFS sedan 1965 och är till min läggning en praktisk mångsysslare. Jag har engagerat mej i Frimodig kyrka därför att jag där tyckte mej finna den plattform jag vill stå på för att bevara Sv. Kyrkan ren från det profana inflytande den ständigt lever med. Den bibelsyn som behärskar mej är konservativ och det innebär för mej att Guds ord är ofelbart. Det genomsyrar min förkunnelse och jag vill att det även ska prägla mitt liv.

E-postadress: sturessonj@gmail.com

Ersättare

Mauritz Johansson

Jag döptes på min 4:e levnadsdag och har sedan tillhört Svenska Kyrkan. Jag är läkare och arbetar för att lindra smärta på patienter och rycker ut om det gäller patienter med cancer.
Jag har intresse i natur och teknik samt trädgård.
Jag vill nu att våra församlingar åter skall bli levande och där människor kan komma till tro. Kyrkan är Kristi kropp på jorden och alla vi döpta är delar av denna kropp. Denna kunskap kan bara överföras mellan människor som får förtroende för varandra och får andens ledning.
Med levande församlingar som samlas kring sakramenten i högmässa och mässa, kan detta växa fram.
Vi har fått uppdraget att sprida Jesu ord till alla folk. Jesus har också lovat att vara med oss i denna strävan. Må vi kunna visa på den pärla, som är så dyrbar att allt, vi vill sälja allt vi äger för att kunna köpa den.

E-postadress: sm3tsz@kramnet.se
Telefonnummer: 0620 17043, 0761332017

Maria Nordkvist

Jag är medlem i en Pingstkyrka på en mindre ort. Gift och har en son på 2 år, själv är jag 27 år. Är med i frimodig kyrka för att jag tycker att Svenska Kyrkan har en viktig och betydelsefull plats i samhället.

E-postadress: maria.nordkvist@gmail.com

Elly Gunnarsson

Bakgrund: Sjuksköterska, vårdlärare, gymnasieinspektör, skolledare och fil.dr.
Uppdrag i svenska kyrkan: Ledamot i Stiftsfullmäktige, H-sands stift.
Ny ledamot i Kyrkomötet.
Författare till den historiska romanen: I Herodes skugga. Boken har sin utgångspunkt i evangelieberättelsen,
om kvinnan med blödningar och hennes möte med den tidens läkare och Jesus.
En viktig utgångspunkt för mitt engagemang i Frimodig kyrka är betoningen av bibeln som rättesnöre och Jesus Kristus i centrum.
“Mitt motto: -Om människor inte kommer till kyrkan måste kyrkan gå ut till människorna.
Till exempel äldreboende och hospice i Svenska Kyrkans regi och nya mötesplatser för ungdomar med särskilda behov.

E-postadress: margit.sofie@telia.com

Luleå stifts valkrets

Ordinarie

Stefan Aro

Den fråga som ligger mig närmast är kyrkans befrielse från partipolitik. Så länge de politiska partierna dominerar kyrkopolitiken berövas Svenska kyrkan sin potential att växa till en öppen och livskraftig kyrka. Om kyrkan inte själv får besluta över sina angelägenheter försvagas hennes identitet, vilket påverkar kyrkans relevans och dragningskraft i samhället. En sådan kyrka uppfattas lätt som intetsägande och tråkig och motiverar varken till engagemang eller till medlemskap. Jag vill driva frågor som tydliggör Svenska kyrkans evangelisk-lutherska grund och stärker hennes identitet i tro och bekännelse. Jag vill se en kyrka som värnar gudstjänstlivet, evangelisation och mission, ideellt engagemang och väckelserörelsernas framtid. Kyrkan är naturligt flerspråkig och jag ser gärna att alla de nationella minoritetsspråken prioriteras såsom samiska, finska och meänkieli .

E-postadress: stefan.aro@svenskakyrkan.se

Ersättare

Gunvor Vennberg

Jag är 37 år, gift och fembarnsmor, bosatt i byn Nyliden utanför Vännäs.
Jag är teologie magister och läser som påbyggnad en master i diakoni på distans från Oslo. Därutöver har jag vissa arbetsuppgifter på familjens småjordbruk med gårdsmejeri. Familjen har sedan september 2015 sitt andliga hem på Fridhem (ELM Nords missionsgård) efter 17 år som aktiva gudstjänstfirare i Johanneskyrkan i Vännäs. Vi har nu frivilliguppdrag på Fridhem men därutöver har jag sedan bytet av gudstjänstgemenskap också fått möjlighet att verka frivilligt inom Vännäs församlings diakonala arbete. Som skribent figurerar jag regelbundet i Svensk Pastoraltidskrift och Kyrka och Folk, samt ytterst sporadiskt på gunvorvennberg.blogg.se, där det emellertid finns mycket att läsa sedan tidigare.
Jag har ett politiskt förflutet som aktiv socialdemokrat i både kommunen och Luleå stift, men kom till en punkt där jag inte längre kunde leva med att sätta partiets beslut över Guds vilja och ha en politisk ideologi som korrektiv för min kristna världsbild. Nar jag valde bort politiken för att kunna arbeta mer helhjärtat för Guds rikes utbredning, insåg jag att Svenska kyrkan var lika bunden av politiska ideologier som jag själv hade varit, vilket fick mig att engagera mig i Frimodig kyrka inför kyrkovalet 2009. Den här mandatperioden har jag varit ledamot i stiftsfullmäktige i Luleå stift och vice ordförande i Frimodig kyrka i Luleå stift.

E-postadress: gunvor.vennberg@swipnet.se

Elisabeth Lindahl

Jag är ordförande för Frimodig kyrka i Luleå stift, universitetslektor vid Umeå universitet och arbetar med sjuksköterskeutbildning och forskning. Är gift med Torkel som är präst men numera jobbar som systemutvecklare. Vi har tre barn, tre ingifta och sex härliga barnbarn. Grisbackakyrkan, en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan i Umeå är sedan många år vår kyrka och vi deltar aktivt i arbetet där.

Att kyrkan byggs underifrån och inte uppifrån är en av de viktigaste frågorna att driva! Människor som möts i gemenskap med Jesus och varandra, kring ordet och sakramenten, är den kyrka vi ska bygga och värna. Evangelisation och bibelundervisning utgör tillsammans med diakoni viktiga arbetsområden för kyrkan. Vanligt kyrkfolk måste få komma till tals i kyrkan utan inblandning av partipolitik! Jesus är kyrkans Herre, inte politiken!

E-postadress: elisabeth@etlindahl.se
Telefonnummer: 070 6315173

Ylva Gerdås

Jag är 30 år och bor med min man i Arvidsjaur där jag arbetar som sångpedagog på Kulturskolan. Jag brinner för att Svenska kyrkan ska ta sin kallelse, att göra alla folk till lärjungar, på allvar. Jag tror att detta blir möjligt i smågrupper där människor tillsammans får växa i tro genom bön, bibelläsning och gemenskap, och inte genom stora strukturförändringar. Att undervisa, utrusta och uppmuntra de “vanliga kristna” som redan är aktiva i församlingen att leva ut sin tro i vardagen ger ringar på vattnet så att fler får lära känna trons centrum, Jesus Kristus.

E-postadress: ylva_gerdas@hotmail.com

Stockholms stifts valkrets

Ordinarie

Kjell Petersson

Bosatt i Hässelby. I många år verkat som präst i Växjö stift. Doktor i teologi på en avhandling om dopet. 2012 skrev jag ännu en bok om dopet: Född av vatten och ande. Gift med Marianne, fyra barn och sex barnbarn.
Jag vill verka för
en kyrka som frimodigt och med stor glädje bekänner att Jesus är Herre,
en kyrka med söndagens högmässa som kraftkälla, i trohet mot den tro som vi fått ta emot av tidigare generationer kristna,
en kyrka som stöder olika väckelse- och förnyelserörelser och som verkar för kyrkans synliga enhet,
en kyrka med kallelse att vittna om och peka på den försoningens möjlighet som Jesus står för.

E-postadress: kjellpeterssonssc@gmail.com
Telefonnummer: 0706693789

Ersättare

Christer Svärd

Jag är född 1962, är ekonom och har en bakgrund som specialist inom personförsäkringsområdet. Arbetar numera som redovisningskonsult. Jag har tre barn och är änkeman sedan sex år tillbaka.

Den stora frågan för mig är att vidmakthålla och stärka Kyrkans tradition och historiska band med vårt katolska arv. Människors fria vilja och egna självförverkligande skall i ett fritt och demokratiskt samhälle framhållas, men får aldrig strida mot Kristus och hans och hans apostlars bud till oss. För att ge ett exempel har ett feministiskt eller för den delen inkluderande tilltal i gudstjänsten, helt utan grund i Jesu ord, ingenting med kvinnors självklara kamp för ett rättvisare samhälle att göra.

E-postadress: villa.aftonro@gmail.com

Lennart Ericsson

Kyrkomusiker sedan 1966. Studerat teologi bl a dogmatik. Verkar som facklig förtroendeman för kyrkomusiker. Brinner för en kyrka med Jesus i centrum och bönen om den helige ande.

E-postadress: lennart.ericsson@kmr.se
Telefonnummer: 0705665117

Vakant