Kyrkomötesledamöter

Av Gabriel Fjellander den 2 February 2013

Frimodig kyrka har sedan valet 2017 10 stycken ledamöter i Kyrkomötet, därutöver 3 ersättare från varje stift. Här nedan ser ni alla våra ledamöter och ersättare i kyrkomötet. De är sorterade efter valkrets.

Uppsala stifts valkrets
Skara stifts valkrets
Linköpings stifts valkrets
Växjö stifts valkrets
Lunds stifts valkrets
Göteborgs stifts valkrets
Luleå stifts valkrets
Stockholms stifts valkrets

Uppsala stifts valkrets

Ordinarie

Erik Johansson

Präst, missionssekreterare i EFS, förste vice ordförande i Frimodig kyrkas riksstyrelse och ordförande i Uppsala stiftsavdelning.
Längtar efter att Svenska kyrkan ska våga vara den hon är, en kyrka med öppen dörr, högt i tak och en klar bekännelse till Jesus Kristus så som Bibeln beskriver honom: Guds son, världens Frälsare, universums Herre och vår bror och vän.

E-postadress: prasterik@gmail.com

Ersättare

Hans Lindholm

Mitt namn är Hans Lindholm, jag är gift och har fyra vuxna barn och (i skrivande stund) nio barnbarn. Jag arbetar sedan tjugo år som präst i Gamla Uppsala församling, i Lötenkyrkan som är en samarbetskyrka med EFS. Först och främst ser jag mig som en i den gudstjänstfirande församlingen, och det är för mig en stor lycka att få leda gudstjänster och samlingar eller möta människor i alla slags livssituationer. Både vänner i församlingskärnan och mer tillfälliga kontakter är viktiga för mig.

Jag har fått förmånen att under en period vara med i stiftsfullmäktige. Det var roligare än jag hade trott. Stiftet hanterar mycket pengar och utför ett viktigt arbete med att främja församlingarnas liv och verksamhet. Just nu har jag skrivit en motion om att den betoning på mission och undervisning som kyrkomötet har beslutat om måste få konkret genomslag i vårt stift. Detta kan främst ske när stiftet en bit in på den nya mandatperioden ska godkänna pastoratens församlingsinstruktioner. I den strukturförändring som nu ska genomföras behöver också de lokala församlingarna få utse sina församlingsråd och profilera arbetet utifrån lokala behov.

Stiftsfullmäktige rymmer ett överflöd av kompetenta personer. Det visar sig gång på gång att partitillhörighet är ovidkommande. Frimodig kyrka motionerade om att stiftsfullmäktige, när nu nedskärningar måste ske på andra nivåer i kyrkan, ska minska antalet delegater. Detta kommer att genomföras till den nya mandatperioden. Trots minskat antal platser hoppas jag få en av dem.

E-postadress: hans.lindholm1@comhem.se

Marie Veenhuis Diamant

E-postadress: idefix1954@hotmail.com

Ylva Gerdås

Jag är 30 år och bor med min man i Arvidsjaur där jag arbetar som sångpedagog på Kulturskolan. Jag brinner för att Svenska kyrkan ska ta sin kallelse, att göra alla folk till lärjungar, på allvar. Jag tror att detta blir möjligt i smågrupper där människor tillsammans får växa i tro genom bön, bibelläsning och gemenskap, och inte genom stora strukturförändringar. Att undervisa, utrusta och uppmuntra de “vanliga kristna” som redan är aktiva i församlingen att leva ut sin tro i vardagen ger ringar på vattnet så att fler får lära känna trons centrum, Jesus Kristus.

E-postadress: ylva_gerdas@hotmail.com

Skara stifts valkrets

Ordinarie

Leif Nordlander

Kyrkoherde i Vara pastorat, Skara stift, ledamot i kyrkomötet.
Jag brinner för en levande församling där förnyelse möter tradition, där lovsången och tillbedjan flödar och där förkunnelsen av ordet och firandet av mässan är centrum och skapar en gemenskap av människor med olika bakgrund.
Jag vill arbeta i kyrkomötet så att den lokala församlingens självbestämmande ökar. Jag är under mandatperioden 2018-2021 ordinarie ledamot i Kyrkostyrelsen för Svenska kyrkan.
Jag tror också att det vore av stort värde att präster och diakoner vore stiftsanställda.

Jag brinner också för det internationella arbetet i Svenska kyrkan. En levande mission är en förutsättning för en levande kyrka.

E-postadress: leif.nordlander@telia.com
Telefonnummer: 0512-797282

Ersättare

Inger Lindeskog

Diakon och fyrbarnsmor, bosatt med familjen i Trollhättan. Verksam inom Lilla Edets pastorat och intresserad av allt som får församlingslivet att utvecklas och människor att växa till i tro, hopp och kärlek. Särskilt intresserad av gudstjänstliv, medarbetarskap och delaktighetsfrågor. Har suttit en mandatperiod i Göteborgs stiftsfullmäktige och två i Skara stiftsfullmäktige.

E-postadress: inger.lindeskog@gmail.com

Göran Sagen

E-postadress: sagengoran@gmail.com

Hanna Lindholm

Jag heter Hanna Lindholm och arbetar som undervisningstekniker i vävning på Textilhögskolan i Borås.

Jag har fått växa upp med kyrkans liv som en alltid närvarande del av min tillvaro. Har varje söndag, med få undantag, gått i kyrkan sedan mamma bar mig dit. Det är en del av mitt liv och jag vill verka för att den kyrka som bär fram det rena budskapet om Jesus ska finnas för andra människor.

Frimodig kyrka svarar mot mina förväntningar om att den tro som vi fått från apostlarna ska bäras vidare till dagens sökande människor.

Personligt har jag engagerat mig i en besöksgrupp som gör besök på fängelset i Borås en gång i veckan och diakonin har därigenom blivit en hjärtesak för mig.

E-postadress: hannalindholm@hotmail.com

Linköpings stifts valkrets

Ordinarie

Kjell O Lejon

Jag bor sedan 15 år i Linköping och är gift med Annika. Vi har tre söner: Jacob, Gabriel och Petrus. Prästvigd i Växjö 1984. Ordförande i Frimodig kyrka i Linköpings stift. Jag arbetar på Linköpings universitet som professor i religionsvetenskap (historisk teologi/kristendomens historia), men har även arbetsuppgifter som studierektor och forskningsmiljöföreståndare. Jag önskar en öppen, välkomnande och folklig kyrka som är trogen den bibliska förkunnelsen, människor till upprättelse, inspiration och räddning. Kyrkan bör, befriad från partipolitik, klokt, strategiskt och evangeliskt arbeta med att finna vägar till människor av alla åldrar, möta dem, söka skingra fördomar och nidbilder, ta människors frågor på allvar och tydligt peka på den kristna trons skatter av helande, sanning och nåd. Att på olika sätt rusta medlemmar med god undervisning är därför viktigt. Utmaningarna är mycket stora, men möjligheterna än större. Vad kan vi lära av de kyrkor som runtom i världen, trots yttre motgångar, växer explosionsartat?

E-postadress: kjell.o.lejon@liu.se

Ersättare

Markus Klefbeck

Jag är gift med Miriam, pappa till Judit och församlingsherde i Hässleby-Kråkshult och Ingatorp-Bellö församlingar på Småländska höglandet. Jag vill att de församlingar som ingår i pastorat ska få mer självbestämmande eftersom det är församlingen och inte pastoratet som är kyrkans primära enhet. Jag vill även att dagens partipolitiska valsystem ska bytas mot personval och tror att vi här, liksom i många andra frågor, har mycket att lära av andra kristna kyrkor både inom och utanför vårt land.

E-postadress: Markus.Klefbeck@svenskakyrkan.se
Telefonnummer: 0381-662434

Robert Birgegren

Jag är född 1975 och har fru och två barn. Jag kommer från Skellefteå och har arbetat som präst där i sju år. Nu tjänstgör jag sedan några år tillbaka som i Aska församling, Borensbergs pastorat.
Före förra kyrkovalet läste jag Frimodig kyrkas valplattform och kände att detta stämde väl in på min syn på Svenska kyrkan och vårt uppdrag. Jag är sedan dess medlem.
Jag brinner särskilt för frågor som rör pastoratsindelningar och den stordrift som nu genomdrivs i Svenska kyrkan. Jag anser att stiften ska ta mer hänsyn till församlingarnas remisssvar gällande sammanläggningar och inte genomdriva sammanläggningar när en majoritet av pastoraten motsätter sig detta. Det är av yttersta vikt att man värnar det lokala engagemanget ute i föramlingarna. Då måste föramlingarnas förtroendevalda ges just förtroende.

E-postadress: birgegren@hotmail.com
Telefonnummer: 070-2776271

Emelie Lundmark

E-postadress: emelie_c_melin@hotmail.com

Växjö stifts valkrets

Ordinarie

Håkan Sunnliden

Gift med Kari och tillsammans har vi tre barn och nio barnbarn. Sedan jag avslutade min anställning i Värnamo skriver jag böcker, frilansar jag och ägnar mig åt arbetet med en Frimodig kyrka. Det finns dörrar som ingen annan än Herren kan öppna eller stänga. Kanske leder Han oss genom någon av dem.

E-postadress: hakan.sunnliden@telia.com
Telefonnummer: 0370-152 44

Ersättare

Dag Sandahl

f. 1948. Präst i Nordölands församling och docent i kyrkovetenskap vid Lunds
universitet.

Jag brinner för förnyelsefrågorna – de som handlar om Svenska kyrkans ärende men också om hennes egen identitet. En levande, folklig kyrka är idealet. Några steg på den vägen genom kyrkomötet – kan det vara en rimlig målsättning med att vilja vara med där en mandatperiod till?

E-postadress: sandahl.dag@gmail.com

Kerstin Berggren

E-postadress: berggrenkerstin52@gmail.com

Simon Lind

Från Nordölands församling. Studerar matematik och religionsvetenskap i Lund.

E-postadress: simonoland@hotmail.com
Telefonnummer: 0768446441

Lunds stifts valkrets

Ordinarie

David Castor

Jag arbetar som präst i EFS i Röke i norra Skåne. För en del blev jag ett bekant ansikte då jag i TV-programmet Tro, hopp och kärlek under hösten 2015 träffade min Anna-Klara.

Jag är engagerad i Frimodig kyrka för att jag menar att en kyrka bör styras av de människor som är engagerade i kyrkan och att dessa bör väljas till förtroendeuppdrag utifrån sitt kyrkliga engagemang och inte utifrån vilket sekulärt politiskt parti de sympatiserar med. Bakom detta ligger också att jag hellre vill att kyrkans centralfrågor dominerar vår kommunikation än mycket annat. Detta annat kan i och för sig vara bra, men att förmedla evangeliet om Jesus Kristus och att hjälpa människor att tro på honom är den kristna kyrkans särdrag och huvuduppgift.

E-postadress: frimodigkyrka@pastorcastor.se
Telefonnummer: 0709440362

Göran Skytte

E-postadress: goran.skytte@telia.com

Ersättare

Berth Löndahl

Kyrkoherde i Bunkeflo, Malmö, ett av världens mest sekulariserade hörn och därför desto mer spännande att vara präst i. Hustru och tre vuxna barn. Som kyrka behöver vi vara öppna och tydliga, öppna inför dem som söker och längtar, tror och tillber. Och tydliga om att Jesus Kristus är Kyrkans Herre och att mässan med Ord och sakrament är församlingslivets centrum. Jag vill arbeta för en levande och evangeliserande kyrka, en kyrka som gör skillnad i den lokala närmiljön.

E-postadress: berth@londahl.se

Evalotta Kjellberg

Jag är en västgöte som lever i förskingringen sedan 2001 då jag började arbeta som präst i EFS-kyrkan i Örkelljunga. Sedan ett år tillbaka är jag också föreståndare för bibellinjen på Glimåkra folkhögskola och får genom det vara med och forma framtidens lärjungar. Jag är med i Frimodig kyrka för jag längtar efter en kyrka som har Jesus som centrum i allt sitt arbete och som frimodigt försöker uppmuntrar människor att använda bibeln i sina vardagliga liv. Jag anser också att de politiska partierna inte ska styra kyrkan utan det ska människor med en personlig tro och övertygelse göra utan politisk inblandning.

E-postadress: evalottak@spray.se

Leonard Hagberg

Rösta på Leonard Hagberg

Präst & teologie magister sedan 1979, studentpräst i Stockholm i ett stort ekumeniskt gäng, katoliker, baptister, ortodoxer, missionsförbundare för att nämna några kollegor, en erfarenhet jag burit med mig hela livet. 20 år på Berling Media som redaktör och redaktionssekreterare har givit mig erfarenheter från media och akademi som också påverkat mig då jag nu sedan tio år åter är ute i aktiv tjänst, församlingsherde i Farhult-Jonstorp. Frimodig Kyrka torde vara ett naturligt val för alla som vill ha en fri kyrka där de kyrkligt aktiva i den lokala församlingens röster får spela en avgörande roll, trohet mot våra bekännelseskrifter, samling i söndagens mässa, slå vakt om liturgiska diakonatet för att nämna något. Egentligen skulle jag väl låtit min fru Åsa skriva denna presentation eftersom hon är författare & psalmist – fyra söner – en på Malta, en i Stockholm, en på Myllefallet i Förslöv, änglabarnet Johannes och den yngste i Lund, boende på Laurentiusstiftelsen till Åsas och min stora glädje. Du hittar mig på Facebook och LinkedIn om du vill veta mer.

E-postadress: leonard.hagberg@gmail.com
Telefonnummer: 070-4134181 & 0431-451 661

Göteborgs stifts valkrets

Ordinarie

Hans Weichbrodt

Bor i Mölndal. Hustru och två utflugna samt ett hemmavarande barn. Har engagerat mig i Frimodig Kyrka för att jag helhjärtat instämmer i programmet som bl.a. betonar att den Svenska Kyrkan inte skall styras av ledamöter som blir invalda som representanter för olika politiska partier.
Jag brinner för en kyrka som har den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus i centrum och som har klassisk kristen tro som fundament.

E-postadress: h_weichbrodt@hotmail.com
Telefonnummer: 0703100903

Fredrik Sidenvall

Jag är född 1962, präst i Svenska kyrkan sedan 1985, Efter tjugotvå år som församlingspräst blev jag 2007 rektor på L M Engströms Gymnasium i Göteborg och är fortsatt verksam där. Därutöver är jag redaktör för tidningen Kyrka och Folk. Sedan 1984 är jag gift med Anna och tillsammans har vi sex barn och fyra barnbarn.

Jag älskar Svenska kyrkan som hon är i sin bekännelse, historia och andliga arv men sörjer djupt när hon av olika skäl inte får vara sig själv. Jag vill verka för att Svenska kyrkan blir genompräglad av Guds sanna och befriande ord i gudstjänst, mission, kyrkorätt, samhällsdialog och ekumenik. Men den framväxande syntesen mellan tro och vetande rymmer vår tid stora möjligheter att det historiskt givna också blir det moderna.

E-postadress: fredrik.sidenvall@lme.nu

Ersättare

Christina Kiki Pettersson

Arbetar som barnbibliotekarie.

E-postadress: kikipettersson@gmail.com
Telefonnummer: 0705158037

Maja Bengtsson

Jag arbetar som lärare och bor i Ytterby tillsammans med min man och våra fyra barn. Jag vill verka för att varje lokal församling får bästa möjlighet att fira gudstjänster, undervisa, utöva diakoni och bedriva mission, och vill därför minska byråkratin och centraliseringen i Svenska kyrkan.

Jag är styrelseledamot i Frimodig kyrka i Göteborgs stift. Jag är också ersättare i kyrkomötet.

E-postadress: familjenbengtsson@yahoo.se
Telefonnummer: 0737-173301

Johannes Hellberg

Jag vill i stiftsfullmäktige verka för att stiftet fokuserar sitt arbete på att hjälpa församlingarna att bygga levande Jesus-centrerade församlingar. Den ensidiga fokuseringen på vikande medlemstal måste ge vika för en offensiv missions- och evangelisationssatsning. På så sätt finns möjlighet att undvika både de nedläggningar och de sammanslagningar som är den stora trenden idag.
Kyrkan förvaltar evangeliet, men många medlemmar får inte höra det…

E-postadress: jcjohanneshellberg@gmail.com

 

Luleå stifts valkrets

Ordinarie

Stefan Aro

Den fråga som ligger mig närmast är kyrkans befrielse från partipolitik. Så länge de politiska partierna dominerar kyrkopolitiken berövas Svenska kyrkan sin potential att växa till en öppen och livskraftig kyrka. Om kyrkan inte själv får besluta över sina angelägenheter försvagas hennes identitet, vilket påverkar kyrkans relevans och dragningskraft i samhället. En sådan kyrka uppfattas lätt som intetsägande och tråkig och motiverar varken till engagemang eller till medlemskap. Jag vill driva frågor som tydliggör Svenska kyrkans evangelisk-lutherska grund och stärker hennes identitet i tro och bekännelse. Jag vill se en kyrka som värnar gudstjänstlivet, evangelisation och mission, ideellt engagemang och väckelserörelsernas framtid. Kyrkan är naturligt flerspråkig och jag ser gärna att alla de nationella minoritetsspråken prioriteras såsom samiska, finska och meänkieli .

E-postadress: aijankuusikko@gmail.com

Ersättare

Gunvor Vennberg

Jag är 37 år, gift och fembarnsmor, bosatt i byn Nyliden utanför Vännäs.
Jag är teologie magister och läser som påbyggnad en master i diakoni på distans från Oslo. Därutöver har jag vissa arbetsuppgifter på familjens småjordbruk med gårdsmejeri. Familjen har sedan september 2015 sitt andliga hem på Fridhem (ELM Nords missionsgård) efter 17 år som aktiva gudstjänstfirare i Johanneskyrkan i Vännäs. Vi har nu frivilliguppdrag på Fridhem men därutöver har jag sedan bytet av gudstjänstgemenskap också fått möjlighet att verka frivilligt inom Vännäs församlings diakonala arbete. Som skribent figurerar jag regelbundet i Svensk Pastoraltidskrift och Kyrka och Folk, samt ytterst sporadiskt på gunvorvennberg.blogg.se, där det emellertid finns mycket att läsa sedan tidigare.
Jag har ett politiskt förflutet som aktiv socialdemokrat i både kommunen och Luleå stift, men kom till en punkt där jag inte längre kunde leva med att sätta partiets beslut över Guds vilja och ha en politisk ideologi som korrektiv för min kristna världsbild. Nar jag valde bort politiken för att kunna arbeta mer helhjärtat för Guds rikes utbredning, insåg jag att Svenska kyrkan var lika bunden av politiska ideologier som jag själv hade varit, vilket fick mig att engagera mig i Frimodig kyrka inför kyrkovalet 2009. Den här mandatperioden har jag varit ledamot i stiftsfullmäktige i Luleå stift och vice ordförande i Frimodig kyrka i Luleå stift.

E-postadress: gunvor@mariaskolan.se

Sofia T Vasara-Hammare

E-postadress: sofia.toyravasarahammare@gmail.com

Elisabeth Lindahl

Jag är ordförande för Frimodig kyrka i Luleå stift, universitetslektor vid Umeå universitet och arbetar med sjuksköterskeutbildning och forskning. Är gift med Torkel som är präst men numera jobbar som systemutvecklare. Vi har tre barn, tre ingifta och sex härliga barnbarn. Grisbackakyrkan, en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan i Umeå är sedan många år vår kyrka och vi deltar aktivt i arbetet där.

Att kyrkan byggs underifrån och inte uppifrån är en av de viktigaste frågorna att driva! Människor som möts i gemenskap med Jesus och varandra, kring ordet och sakramenten, är den kyrka vi ska bygga och värna. Evangelisation och bibelundervisning utgör tillsammans med diakoni viktiga arbetsområden för kyrkan. Vanligt kyrkfolk måste få komma till tals i kyrkan utan inblandning av partipolitik! Jesus är kyrkans Herre, inte politiken!

E-postadress: elisabeth@etlindahl.se
Telefonnummer: 070 6315173

Stockholms stifts valkrets

Ordinarie

Elisabeth Sandlund

E-postadress: elisabeth.sandlund@dagen.se

Ersättare

Lennart Ericsson

Kyrkomusiker sedan 1966. Studerat teologi bl a dogmatik. Verkar som facklig förtroendeman för kyrkomusiker. Brinner för en kyrka med Jesus i centrum och bönen om den helige ande.

E-postadress: lennart.ericsson@kmr.se
Telefonnummer: 0705665117

Kjell Petersson

Bosatt i Hässelby. I många år verkat som präst i Växjö stift. Doktor i teologi på en avhandling om dopet. 2012 skrev jag ännu en bok om dopet: Född av vatten och ande. Gift med Marianne, fyra barn och sex barnbarn.
Jag vill verka för
en kyrka som frimodigt och med stor glädje bekänner att Jesus är Herre,
en kyrka med söndagens högmässa som kraftkälla, i trohet mot den tro som vi fått ta emot av tidigare generationer kristna,
en kyrka som stöder olika väckelse- och förnyelserörelser och som verkar för kyrkans synliga enhet,
en kyrka med kallelse att vittna om och peka på den försoningens möjlighet som Jesus står för.

E-postadress: kjellpeterssonssc@gmail.com
Telefonnummer: 0706693789

Daniel Ringdahl

Jag heter Daniel Ringdahl och är gift med Maria. Vi bor sedan några år tillbaka i Stockholms innerstad där jag arbetar dels som predikant i Roseniuskyrkan, ELM Stockholm, dels som gymnasielärare i svenska och filosofi.

Kyrkan är någonting alldeles särskilt. Den är en särskild mötesplats för Gud och människor, och kristendomens kärna är inte människors sökande efter Gud utan Guds sökande efter människor.

Därför är Frimodig kyrka mitt självklara val i kyrkovalet: kyrkan ska få lov att vara kyrka och politiska partier ska få vara politiska partier. Ingendera parten ska styra över den andra. Det vill jag arbeta för om jag får förtroendet.

E-postadress: daniel.ringdahl@gmail.com