Årsmöte 2015

Av Jan Erik Amilén 10 February 2015 om:

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, lördagen den 25 april 2015. Lokal: “Sparven”, Kungsfågelgatan 10 B, Västerås

Temat för dagen är: Nya svenskar – en tillgång i Sverige och i kyrkan

Frimodig kyrka fick vid Kyrkomötet 2014 bifall till en motion om församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande. Vi kommer vid årsmötet att få möta församlingsarbete i en storstadsförsamling och i en landsbygdsförsamling.

Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna till föredragen och frågestunden. Detta program ligger i år på eftermiddagen, från kl 14 och framåt.

10.30 Fika

11.00 Inledning av Jan Erik Amilén, ordförande för Frimodig kyrka

Presentation av dagens program. Medverkan av Dag Sandahl, som lagt en motion till Kyrkomötet om ”Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande”.

Motionen med underlag från Kyrkomötet finner ni som bifogad fil, nedan.

11.30 – 13.00 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

13.00 – 14.00 Lunchbuffé genom catering. Pris: 100 kr. Utgår från att alla ombud till årsmötet ska äta. Övriga anmälan, även specialkost, senast 2015-04-18.

 

Nya svenskar – en tillgång i Sverige och i kyrkan. Offentligt program.

14.00 – 14.35 ”Med världen på vår tröskel”. Medarbetare från Björketorps församling berättar om sitt flyktingarbete. Föredrag av Björn Fyrlund, TD, komminister, och Maria Berggren, diakon, båda från församlingen.

14.40 – 15.10 Workshop, kaffe under arbetet.

15.15 – 15.50 ”Att finna Jesus i Sverige”. Vittnesbörd av Anahita Parsan, präst i Hammarbykyrkan, en persisk EFS-församling som växer i Stockholmsområdet.

Frågestund och redovisning av workshop.

16.15 -16.30 Andakt, Representant från Västerås stiftsavdelning

Eventuella motioner från ombud eller medlemmar sänds till ordföranden senast den 25 mars till ordföranden jan_erik_einarsson@hotmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla välkomna!

Falkenberg den 1 februari 2015
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötet


Du måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!