Årsmöte 2016

Av Jan Erik Amilén 16 March 2016 om:

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, lördagen den 16 april 2016. Lokal: Johannebergskyrkans församlingshem, Viktor Rydbergsgatan 39, Göteborg

Temat för dagen är: Mission – vårt uppdrag

Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna till föredragen. Detta offentliga program ligger i år på förmiddagen, från kl 1o och framåt.

09.30 Fika. 10.00 Inledning av Jan Erik Amilén, ordförande för Frimodig kyrka

10.15 – 10.45 Svensk mission under 150 år. Erik Johansson, EFS missionssekreterare.

10.50 – 11.10 Vad kan vi lära oss i Etiopien idag? Fredrik Sidenvall berättar från kyrkomötesgruppens resa till Etiopien, januari 2016.

Paus med workshop. Sverige ett missionsland. Katriina Fyrlund inleder.

11.45 – 12.15 Pionjären C.O. Rosenius (1816-1868) – publicist, själavårdare och predikant. Rune Imberg, forskningschef på Församlingsfakulteten i Göteborg.

12.20 – 12.30 Reflexioner.

12.30 – 13.30 Lunch genom catering. Pris: 100 kr. Vi utgår från att alla ombud till årsmötet ska äta. Övriga måste anmäla sig (till Jan Erik, på mail eller på mobil 0708-607102), även specialkost, senast lördagen den 2 april 2016.

13.30 – 15.30 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

15.30 Andakt, Mats Enander, ordförande i Göteborgs stiftsavdelning

Eventuella motioner från ombud eller medlemmar sänds senast den 16 mars till ordföranden jan_erik_einarsson@hotmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla hälsas varmt välkomna!

Falkenberg den 27 januari 2016
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötetDu måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

 • Kallelse med ärendelista
 • Praktisk information
 • Verksamhetsberättelse 2015 (endast för inloggade medlemmar)
 • Årsbokslut 2015 (endast för inloggade medlemmar)
 • Resultaträkning 2015 och balansräkning 2015-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Budget 2016 med plan för 2017 (endast för inloggade medlemmar)
 • Valda för Frimodig kyrka i Kyrkomöte, stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och Domkapitel. Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen. (endast för inloggade medlemmar)
 • Valda för Frimodig kyrka i kyrkofullmäktige och kyrkoråd, Bilaga 2 till verksamhetsberättelsen. (endast för inloggade medlemmar)
 • Valberedningens förslag
 • Ev motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Styrelsens förslag till svar på ev motioner (endast för inloggade medlemmar)