Årsmötesprogrammet är reviderat

Av Jan Erik Amilén 8 April 2015 om:

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, lördagen den 25 april 2015 kl 10.30 – 16.00. Lokal: “Sparven”, Kungsfågelgatan 10 B, Västerås

Programmet för dagen är reviderat. Ladda ner programmet här. Den viktigaste förändringen är att det offentliga programmet börjar tidigare på dagen, kl 13. Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna till programmet på eftermiddagen, från kl 13 och framåt.

Frimodig kyrka fick vid Kyrkomötet 2014 bifall till en motion om församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande. Vi kommer vid årsmötet att få möta församlingsarbete i en storstadsförsamling och i en landsbygdsförsamling.  Motionen till kyrkomötet är bakgrunden till att vi valt detta tema i år:

Nya svenskar – en tillgång i Sverige och i kyrkan

13.00 – 13.15 Inledning. Medverkan av Dag Sandahl, som lagt en motion till Kyrkomötet om ”Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande”.

13.15 – 14.00 ”Med världen på vår tröskel”. Medarbetare från Björketorps församling berättar om sitt flyktingarbete. Föredrag av Björn Fyrlund, TD, komminister, och Maria Berggren, diakon, båda från församlingen.

14.00 – 14.40 Workshop, kaffe under arbetet.

14.45 – 15.20 ”Att finna Jesus i Sverige”. Vittnesbörd av Annahita Parsán, präst i Hammarbykyrkan, en persisk EFS-församling som växer i Stockholmsområdet.

Frågestund och redovisning av workshop.

15.45 – 16.00 Andakt, Representant från Västerås stiftsavdelning

Vissa dokument nedan kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla välkomna!

Falkenberg den 8 april 2015
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötet


Du måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!