Informationsmöte i Stockholm 23 november kl 19

Av Jan Erik Amilén 9 November 2015 om:

Informationsmötet äger rum måndagen den 23 nov 2015 kl 19-21. Plats: Betlehemskyrkan, Roseniussalen, Luntmakargatan 82 (T-bana Rådmansgatan, uppgång Handelshögskolan eller buss 59 till hållplats Handelshögskolan).

När vi samlas har årets kyrkomöte just avslutats. Nasrin Sjögren, som är kyrkomötesledamot för Frimodig kyrka, kommer att berätta om sina erfarenheter från kyrkomötet. Hon har själv haft en motion om aborter och oföddas människovärde, motion 2015:97 och hon kommer att berätta om hur den behandlats och om kyrkomötets beslut. Det finns också möjlighet att ta upp andra frågor som behandlats på kyrkomötet.

Någon form av servering kommer att finnas. Efter den har vi möjlighet att ta upp aktuella frågor, bl a synen på andra religioner och hur kyrkan ska förhålla sig till dessa.

Glöm inte att då och då ta en titt på Frimodig kyrkas hemsida: www.frimodigkyrka.se. Där finns en sida för lokalavdelningen i Stockholm.

Välkommen till Betlehemskyrkan den 23 november!

Kjell Petersson ordf Frimodig kyrka i Stockholms stift

Krikongränd 2, 165 60 Hässelby. Tel 08/420 591 26, 070-66 93 789 E-post: kjellpeterssonssc@gmail.com