Motion om valinformation

Av Jan Erik Amilén 26 March 2015 om:

Motionstiden har nu gått ut och årsmötet 2015 har en (1) motion att behandla. Motionen om valinformation är lämnad av Thomas Holmström, ordförande i Karlstads stiftsavdelning. Du kan läsa motionen här.

Styrelsen kommer att bereda motionen och därefter publicerar vi ett förslag till svar på motionen.

Allt aktuellt underlag för årsmötet hittar du om du klickar på “Nyheter” på startsidan.