Nya styrelsen samlas till konferens 20-21 september

Av Jan Erik Amilén 9 September 2015 om:

Det har gått en tid sedan årsmötet i Västerås. En rapport från detta årsmöte har skickats ut till alla medlemmar med e-postadress, finns under Medlem => Riks medlemsbrev och kan även hämtas här.

Två styrelsesammanträden på telefon har hållits i maj och nu i september. Den nya styrelsen kommer nu härnäst att sammanstråla fysiskt till arbetsmöte i Uppsala. Om du har tankar för styrelsens arbete, förslag och synpunkter är du välkommen att meddela ordföranden Jan Erik Amilén. Mobil 0708-607102 eller via mail.

Vi hoppas och önskar att ni ska innesluta Frimodig kyrkas alla valda i förbön och, just i detta sammanhang, dess riksstyrelse. Be för goda överläggningar och vishet i beslut och arbete framöver!