Motioner

Av admin den 7 November 2012

Frimodig kyrka är en av de mest aktiva grupperna i kyrkomötet, och det märks också på motionsfloden. Frimodig kyrka har de senaste åren stått för ungefär en femtedel av de inskickade motionerna.

Här hittar du våra motioner från de senaste åren.

Diarienummer km 2017-1 062 Att Svenska kyrkan bejakar den ekumeniska manifestationen den 31 oktober 2016 Kjell P Leif N.pdf