Motioner

Av admin den 7 November 2012

Frimodig kyrka är en av de mest aktiva grupperna i kyrkomötet, och det märks också på motionsfloden. Frimodig kyrka har de senaste åren stått för ungefär en femtedel av de inskickade motionerna.

Här hittar du våra motioner från de senaste åren.

Diarienummer km 2017-1 064 Satsning på evangelisation och församlingsbyggande Kjell Petersson Berth Löndahl Leif Nordlander.pdf