Motioner

Av admin den 7 November 2012

Frimodig kyrka är en av de mest aktiva grupperna i kyrkomötet, och det märks också på motionsfloden. Frimodig kyrka har de senaste åren stått för ungefär en femtedel av de inskickade motionerna.

Här hittar du våra motioner från de senaste åren.

Motion 2016 18 Oberoende eller ömsesisdigt beroende - en kritisk studie av nationalkyrkan.pdf