Filmade föredrag från Stockholmsmötet

Av Gabriel Fjellander den 1 February 2013

Här kommer filmade föredrag från Stockholmsmötet 2012 att läggas upp.

Berth Löndahl: “Uppdrag: kyrka i världen”

Marcus Birro: “Uppdrag: Kyrka i världen”

Inga Pagreus: “Tjänande händer”

Bengt Holmberg: Bibelförklaring Joh 15:4