Program för Stockholmsmötet

Av admin den 7 November 2012

Lördag 10 november

11.00 Inledning Jan-Anders Ekelund, ordf Frimodig kyrka
11.05 Bibelförklaring Joh 15:4 “Bli kvar hos mig, så blir jag kvar i er” Bo Brander
11.45 “Gemenskap mot strömmen – A counter cultural community” Graham Cray

13.00 Lunch
14.30 Seminarier

  • “Nya kyrkohandboken” Anders Reinholdsson och Kjell Petersson
  • “Svenska kyrkans krympande ekonomi – Hot eller möjlighet” Anna Sophia Bonde och Hans Weichbrodt
  • “Tjänande händer” Inga Pagreus

16.00 “Kyrka: identitet, mission och tillväxt” Wakseyoum Idossa
17.00 Mingel med lättare förtäring (OBS! Du behöver anmäla dig för att få mat. Gör det här.)
19.00 “Uppdrag: kyrka i världen” Marcus Birro och Berth Löndahl
Aftonbön

Söndag 11 november

14.00 “När evangeliet blir verklighet – An incarnational community” Graham Cray
15.00 Graham Cray och Wakseyoum Idossa; samtal och frågor under ledning av
Erik Johansson
Förbön för Svenska kyrkan