Stiftsfullmäktige Stockholm

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Frimodig kyrka har två mandat i Stockholms stifts stiftsfullmäktige.

Ordinarie

Göran Lostig

IT-konsult

E-postadress: goran.lostig@seb.se

Mikael Johansson

Jag heter Mikael Johansson, är född 1966, bor i Sollentuna med min fru
Monica och vi har fyra barn i skolåldern.

Jag är uppväxt i en kristen familj där min pappa var präst och jag har
sedan tonåren varit engagerad i olika verksamheter inom kyrkan, bland annat
ungdomsgruppen och radio.

Jag är intresserad av stadsplanering och arkitektur och har arbetat på
arkitektkontor och som modellbyggare och jag har en utbildning som
centrumledare/stadskärneförnyare på KTH och har också gått Poppius
journalistskola. Jag har förutom detta arbetat i butik, som vikarie i
skolan, taxichaufför och personlig assistent och fem år som
församlingsassistent i Viksjö, Järfälla där jag bland annat startade ett
ungdomscafé som under några år lockade nästan alla ungdomar som var ute på
fredagskvällarna. Vi arrangerade skidresor i Österrike med en eller två
bussar ungdomar. För att följa upp de ungdomar som mådde dåligt startade vi
ett samarbete med Hela Människan som arbetar med missbruk på kyrkornas
uppdrag. Detta ledde mig in på missbrukarvård, och flera år (fram till 2010)
var jag ansvarig för dagverksamhet, nattboenden, motivationshem och
fältverksamhet.

När jag var pappaledig så lades två av verksamheterna som jag varit
ansvarig för ner och det var inte så mycket att komma tillbaka till. Då
grundade jag Nålsögat AB, och startade Udden nattboende i Sollentuna, som är
en variant av härbärge för hemlösa (www.nalsogat.se
) och den verksamheten har jag drivit sedan dess.

Förutom mitt företag så har jag sedan 2010 varit engagerad i S:ta Clara
kyrka i Stockholm och sedan 2014 har jag varit ordförande för EFS-föreningen
S:ta Clara kyrka som driver all verksamhet i kyrkan (www.clarakyrka.se
) på uppdrag av Stockholms domkyrkoförsamling.

E-postadress: mikael.johansson@nalsogat.se

Ersättare

Dan Evaldsson

Jag heter Dan Evaldsson och är mycket frimodig i mitt sätt att vara och tänka. Arbetar som VVSingenjör och VVS-tekniker. Söker alltid lösningen på ett problem hur svårt och komplicerat det än är. Brukar ha som talesätt ”Det omöjliga tar bara lite längre tid.”

Är gift och har 4 vuxna barn. Gifte mig in i kyrkan – min fru är organist.
Kom till tro under konfirmationtiden inspirerad av min konfirmationspräst David F Ohlsson. Jag kom sedan till fördjupad tro efter en studieresa till Turabdin (Gudstjänarnas berg – kristenhetens vagga). Där fick jag se hur en minoritet kan behandlas. De kristna där har en oerhört utsatt och svår situation – och kan ändå inspirera oss med sin starka och levande tro.

Är radioamatör med signalen SM0IGQ.

E-postadress: dan.evaldsson@telia.com

Helena Edlund

Präst och opinionsbildare. Initiativtagare till Facebookgruppen Mitt Kors, som under hösten 2016 samlade över 15 000 medlemmar för att visa solidaritet med världens förföljda kristna.
Svenska kyrkan ska inte vara en arena för partipolitik och politiska konflikter. Det är dags att myndigförklara Svenska kyrkan och fullborda skilsmässan från staten! Först då kan kyrkan bli det hon ska vara: En enande trosgemenskap, inte en splittrande åsiktsgemenskap.
Jag brinner för en kyrka som står stark i sin bekännelse av Jesus Kristus, som strävar efter att nå varje människa med Evangeliets budskap och som vågar vara en stabil och trygg kraft i ett föränderligt och oroligt samhälle.
Det är min övertygelse att Svenska kyrkan har en viktig uppgift att fylla. Om Svenska kyrkan inte längre vågar vara kyrka – vem ska då vara det?

E-postadress: helenaedlund@gmail.com