Styrelse

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Styrelsen i Stockholms stiftsavdelning

Ordförande: Maria Ringdahl, S:t Johannes   maria.u.ringdahl@gmail.com   mobil 070-7174481

Sekreterare Nils Risberg, Vällingby   nils.risberg@gmail.com

Kassör Anders Stenström, Botkyrka   beregond@update.uu.se

Göran Lostig, Solna   goran.lostig@seb.se

Dan Evaldsson, Hägersten   dan.evaldsson@telia.com

Lennart Ericsson, Engelbrekts  lennart.ericsson@kmr.se