Stiftsfullmäktige Västerås

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Frimodig kyrka har två mandat i Stiftsfullmäktige i Västerås.

Ordinarie

Torbjörn Axelsson

Komminister i Järna med Nås och Äppelbo församling

E-postadress: taxelson@hotmail.com

Eva Axelsson

Jag är diakon i Sala-Norrby-Möklinta pastorat sedan sommaren 2018.
Fortfarande obotlig ekumen. Hoppas, ber och arbetar för att kyrkan ska fylla den plats i civilsamhället hon är och kan bli medan tid är.

E-postadress: eva.m.axelsson@svenskakyrkan.se

Ersättare

Erik Tinnis

E-postadress: erik@tinnis.se

Leila Edvardsson

E-postadress: leila@swedishlane.se