Stiftsfullmäktige Växjö

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Frimodig kyrka har fått fyra mandat i Växjö stiftsfullmäktige.

Ordinarie

Håkan Sunnliden

Svenska kyrkan vill vara en folkets kyrka. Det gör att det blir svårt för dem som vill leva fördjupat att gå i ok med den. Sedan jag avslutade min anställning i Värnamo skriver jag böcker, frilansar och ägnar mig åt arbetet med en Frimodig kyrka. Frimodig kyrka är ett sätt för mig att även fortsättningsvis försöka bidra till Svk. Kanske är det ett sätt, men det finns dörrar som ingen annan än Herren kan öppna eller stänga.En sådan möjlighet är att bilda husförsamlingar och att där fira mässan.

E-postadress: hakan.sunnliden@telia.com

Håkan Persson

Kyrkoherde i Markaryd, gift med Eva och har två barn. Jag är gärna med min familj på ledig tid, men har även ett stort idottsintresse och det händer även att jag jagar älg och rådjur.
Jag brinner för ett levande församlingsarbete där anställda, frivilliga, förtroendevalda och andra kan samarbeta med Jesus i centrum. Att människor skall få en tro på Jesus är det som driver mig.

Kyrkan som kropp är en bild som jag tycker om och som är en bra beskrivning hur det skall fungera.

E-postadress: hakan.persson@svenskakyrkan.se

Maria Gerdås

Gift med Göran, har fem barn som nu alla är utflugna och åtta underbara barnbarn.
Är barnmorska och jobbar på Nässjö Familjecentral där jag också är samordnare.
Ser söndagens högmässa som det viktigaste i församlingens liv och att Guds Ord och kyrkans bekännelse är grunden för allt arbete. Sjunger i Nässjö kyrkokör. Är ordförande i Hjelmserydsstiftelsen.
I övrigt besöker jag gärna våra grannländer på andra sidan Östersjön och planerar bussresor dit. Studerar estniska och åker varje år på en intensivkurs för att hålla språket vid liv.
Påtar gärna i trädgårdslandet och odlar grönsaker för husbehov.

E-postadress: maria.gerdas@gmail.com

Simon Lind

E-postadress: simonoland@hotmail.com
Telefonnummer: 076-844 64 41

Ersättare

Helena Mårtensson

Hej! Jag heter Helena, är gift med Tord och tillsammans har vi dottern Agnes. Hos oss bor också katten Pepsi. Jag bor i Skatelöv och arbetar som administrativ assistent i Svenska kyrkan Växjö.
Mycket av min tid utanför arbetet går åt till att ta hand om Agnes, som har autism. Familjen tycker om att åka ut i skogen, med matsäckskorgen packad. Försöker även hinna med lite trädgårdsarbete.
Jag tycker Frimodig Kyrka har en viktig roll som motvikt till de politiska partierna, och framför allt sätter Jesus Kristus i centrum för allt!

E-postadress: helena_martensson@yahoo.se

Axel Fors

Präst, kyrkoherde i Ljungby pastorat. Jag brinner för gudstjänsten, unga i kyrkan och missionsfrågor. Att leda barn och ungdomar allt längre in i kyrkans liv tillsammans med Kristus är en uppgift som ligger mig mycket varmt om hjärtat i min dagliga tjänst. Min övertygelse är att kyrkan i vår tid verkligen behöver inrikta sig just på sin kärnverksamhet för att leda allt fler till tro på Kristus. Vem ska sprida glädjebudskapet om Jesus om inte vi gör det? Mitt engagemang i Frimodig kyrka drivs av en vilja att få hjälpa till att få kyrkan mer fokuserad på vad Gud vill och mindre på partipolitik och administration.

E-postadress: axel.fors@svenskakyrkan.se