Fri och modig

Av Kerstin Odeberg den 28 February 2009 om: Frimodig Kyrka, Svenska kyrkans identitet

Just hemkommen från årsmöte i stiftsföreningen i Göteborg. Vi inledde med en fantastisk gudstjänst där biskop Bertil predikade. I kyrkoåret går vi just nu till Jerusalem, sida vid sida med de rädda lärjungarna. Det är lätt att fastna i rädslor men vi får inte glömma att samma lärjungar som rädda gick med till Jerusalem blev frimodiga efter att ha upplevt Påsk och Pingst.

Biskop Bertil talade också om att det grekiska ordet för frimodig ändrat betydelse. Från att ha varit en beskrivning av en person som var lojal med staten till att bli en person som vågar stå fri från statsmaktens påbud. Alltså en frihetens apostel! Här känner vi oss hemma! Kyrkan har varit skild från staten i nästan 10 år, men aldrig har väl partiernas styrning över kyrkan varit starkare. FRImodig kyrka är fritt får alla politiska ideologier.

De etablerade partierna saknar ofta Jesus, ja hela det kyrkliga etablisemanget förresten. I dag är det friMODIGT  att nämna Jesus i en valplattform inför kyrkovalet, vi vågar!

Grund för engagemang i kyrkovalet

Av Maja Bengtsson den 27 February 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Nomineringsgrupper i Kyrkan, Socialdemokraterna

Enligt sin hemsida har socialdemokraterna följande motiv för att ställa upp i kyrkovalet:

  • Tron  på alla människors lika värde som ledstjärna
  • Religion som del av den mänskliga kulturen
  • Svenska kyrkan som resurs i välfärdssamhället
  • Kulturarvet som angelägenhet för alla i Sverige

Det är bara att konstatera att engagemanget alltså bara grundar sig på kyrkans organisation. Visst, den första punkten handlar om människor, men går man vidare och läser vad partiet menar med den ser man att också denna punkt handlar om organisation.

Frimodig kyrka har en helt annan utgångspunkt för sitt engagemang i kyrkovalet: att budskapet om Jesus Kristus, som Vägen, Sanningen och Livet ska nå ut till alla.  (Se styrelsens förslag till valplattform.)Svenska kyrkan har enorma möjligheter att nå människor med sin stora organisation, men då krävs engagemang av människor som tror att kyrka är något mer än organisation, tradition och kulturarv. Sådana människor finns i Frimodig kyrka.

Byter nomineringsgrupp

Av Jan-Anders Ekelund den 27 February 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Stiftsfullmäktige Göteborg

Kristdemokraternas gruppledare i stiftsfullmäktige i Göteborgs stift Niklas Mattsson går över till Frimodig kyrka. Niklas sitter också i stiftsstyrelsen. I den “vanliga politiken” har Niklas många uppdrag för Kristdemokraterna och kommer självklart att fortsätta med dessa. Men i kyrkan är det inte de politiska ideologierna som skall vara normen utan kyrkans bekännelse.

Vi välkomnar Niklas till Frimodig kyrka.

Avskaffa de politiska partierna i Svenska kyrkan

Av Jan-Anders Ekelund den 26 February 2009 om: Kyrkovalet 2009

Det finns insiktsfulla kommunpolitiker som tar sin politiska ideologi på allvar och inser att en fri kyrka inte skall styras av de politiska partierna.

Läs denna artikel i tidningen Dagen. Nu gäller det bara för den moderate kommunpolitikern att övertyga sina egna.

Det verkliga alternativet

Av Jan-Anders Ekelund den 25 February 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, Socialdemokraterna

Den 20 september är det kyrkoval. Frimodig kyrka framstår alltmer som det verkliga alternativet när man läser de olika nomineringsgruppernas (partiernas) valprogram.

I dagarna har Moderaterna presenterat sitt.

Det är egentligen en paradox att Moderaterna som vill avpolitisera så mycket som möjligt av samhället får för sig att ställa upp i ett trossamfunds val. Vi ser mycket tydligt att det ledande regeringspartiet går i takt i riksdagen och på kyrkomötet.

Följande står det om samkönade äktenskap och vigselrätten: ”Inom moderaterna finns olika sätt att se på välsignelser men som parti förespråkar vi att även homosexuella par ska kunna ingå äktenskap i Svenska kyrkan. Vår uppfattning är att Svenska kyrkan också i framtiden skall ha kvar sin vigselrätt.”
Tydligare än så kan det inte uttryckas, de goda krafter inom moderaterna som tycker som Frimodig kyrka i dessa frågor har fått backa för partilinjen.

Det finns en del goda intentioner i programmet, spännande att se hur det kommer att gå med rätten att själv få välja församlingstillhörighet. I denna fråga tycker vi lika!

Kristus nämns också en gång i programmet i motsats till socialdemokraterna program där han är helt bortglömd.

Läs Frimodig kyrkas styrelses förslag till valmanifest och jämför själv. Det finns ett verkligt alternativ till partipolitiseringen!