Jesusmanifestationen nu på lördag den 2 maj!

Av Berit Simonsson den 29 April 2009 om: Okategoriserade

DAGEN skriver om Jesusmanifestationen!
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=169198
FRIMODIG KYRKA kommer också att vara på plats med informationsbord i Kungsträdgården!! Håll utkik!!

Förrättningskyrka?

Av Maja Bengtsson den 25 April 2009 om: Svenska kyrkans lära

Den främsta anledningen till att vara med i svenska kyrkan är förrättningarna. Det hävdar i alla fall Elisabeth Arborelius, präst i Stockholms stift, som en slutsats av en några år gammal undersökning. I sin egen undersökning och avhandling kommer hon fram till att kyrkan måste låta sina medlemmar  välja förrättningspräster själva, annars kommer de inte längre att vilja vara medlemmar. Ett stort problem är, enligt Elisabeth Arborelius, att många präster ser som sin huvuduppgift att föra ut det kristna budskapet.  I slutet av  sin debattartikel i gårdagens DN skriver hon:

Om bortemot hälften av kyrkans präster har en inriktning som församlingsbor inte är intresserade av och inte frågar efter kan detta vara ett problem för kyrkan.

Svenska kyrkan har blivit alldeles vilsen! Inte konstigt att människor inte ser någon anledning att vara med, förutom förrättningarna, om det ses som ett problem att vilja föra ut det kristna budskapet. Elisabeth Arborelius vill att kyrkan ska utvärdera förrättningarna. FRIMODIG KYRKA vill istället ta människors andliga sökande på djupaste allvar och visa dem på den kristna tron. Kyrkans huvuduppgift är inte vigslar och begravningar, utan att bygga levande församlingar där människor kan komma till tro och växa som kristna.

FRIMODIG KYRKA anser att Svenska kyrkan alltmer har tappat sin frimodighet som kristen kyrka. Vi vill att bekännelsen till Jesus som Kyrkans Herre, skall vara tydlig i Svenska kyrkan.

Öppenhetsfundamentalism

Av Jan-Anders Ekelund den 24 April 2009 om: Frimodig Kyrka

Anders Sjöberg har skrivit en utmärkt krönika i DAGEN. I artikeln citerar han bl.a. Henrik Perret:
“Det finns dock en stor skillnad i dag, en unik situation, som aldrig har funnits tidigare i kyrkohistorien: Vi har inga villolärare.”

Läs och begrunda Anders mycket viktiga artikel i Dagen och lyssna till Henrik Perret ifrån Fimodig kyrkas Stockholmsmöte i november.

Frimodig kyrka skriver följande i sin valplattform om sanningsbegreppet i kristen tro under ruriken, Mission – trons multiplicering :

Mission är Jesus eget uppdrag till sin Kyrka i alla tider. Uppdraget, som aldrig kan väljas bort, gäller både i Sverige och utomlands. Fortfarande är det många människor över hela världen som inte hört evangeliet. Tyvärr har Svenska kyrkan kraftigt tonat ned sitt internationella missionsarbete. FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan på nytt sänder ut missionärer för att evangelisera. Sanningsanspråket i kristen tro får inte sättas på undantag, samtidigt som det personliga mötet kräver att man möter andra människor med respekt. All mission bygger på att man ser hela människans behov. FRIMODIG KYRKA tror att en kyrka utan verklig mission är en tynande kyrka.

Bra om religionsdialog i DAGEN!

Av Berit Simonsson den 22 April 2009 om: Religionsdialog

Idag har tidningen DAGEN en bra liten artikel om religionsdialog!  Så här skriver FRIMODIG KYRKA i sin valplattform om just Religionsdialog:

FRIMODIG KYRKA önskar se Svenska kyrkan bekänna att Jesus är Vägen, inte en väg bland många, och att Jesus är Sanningen, inte en sanning bland andra. Som en konsekvens av detta skall inte s.k. mångreligiösa “gudstjänster” firas i Svenska kyrkans lokaler eller med hennes personal inblandade. Alla människor, oavsett religionstillhörighet, är lika mycket värda. Religionsdialog kan vara ett värdefullt verktyg i arbetet för att främja fred och försoning.

Roligt att läsa en artikel med ungefär samma innehåll och samma insikter, i dagens DAGEN.

DN om kyrka-stat

Av Erik Johansson den 11 April 2009 om: Kyrkovalet 2009, Nomineringsgrupper i Kyrkan

Huvudledaren i dagens DN uppmärksammar, föga kontroversiellt, den ofullbordade skilsmässan mellan Svenska kyrkan och staten. Att staten inte bör ge särskilda privilegier åt ett visst trossamfund är de allra flesta svenskar helt ense om (78 procent av rösterna i DNs populist-gallup). De enda som verkar tycka annorlunda är partistyrelserna i riksdagspartierna, eftersom de fortfarande nio år efter den sk. skilsmässan ställer upp mangrant i kyrkovalet.

Frimodig kyrka är ett av tre partipolitiskt obundna alternativ och har som en av sina absolut viktigaste profilfrågor just detta: bort med partipolitiken från kyrkan!

De som påstår att det är ett lika gott alternativ att rösta på något av de partianknutna nomineringsgrupperna i höstens kyrkoval är lögnare och är inte ute efter kyrkans bästa. Så länge de politiska partierna är kvar i Svenska kyrkans beslutorgan så är kyrkan bakbunden och kan inte fullt ut vara kyrka. Rösta för att Svenska kyrkan ska vara en kristen kyrka, rösta obundet!

Nyhetens obehag

Av Erik Johansson den 9 April 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, POSK

Nu börjar de bli nervösa, de som sitter på makten. Igår morse på arbetslagsträffen här i församlingen fick vi en hälsning från kyrkorådets BU (beredningsutskott) som sammanträtt kvällen innan. Hälsningen bestod i en “kraftig rekommendation”. Tydligen var det någon som hade noterat att Frimodig kyrkas lilla folder låg utlagd i församlingshemmets foajé och dessutom i de bägge distriktskyrkorna. Enligt kyrkoherdens utsago (han var ju själv med vid mötet) var det en av POSKs ledamöter som tog upp ärendet och tonläget var upprört. Den nämnda POSKaren hänvisade till Kyrkoordningen och hävdade att där står att det inte är tillåtet att lägga ut valmaterial i församlingshemmet. Därför skulle det omedelbart plockas bort och personalen informeras om reglerna (man hade nämligen sina misstankar om att det troligen var någon av prästerna som hade spritt ut propagandamaterialet). Ett litet problem i sammanhanget var dock att en av distriktskyrkorna är en sk samarbetskyrka med EFS, som också äger själva fastigheten. Därmed skulle man inte kunna påbjuda att det förhatliga materialet skulle undanröjas i just den lokalen. Men man kom ändå fram till att man skulle framföra en “kraftig rekommendation” om att inget valmaterial skulle få ligga synligt framme.

Som sagt, vid arbetslagsträffen igår morse framfördes helt riktigt hälsningen till personalen. Kyrkoherden fick då arbetslagets uppdrag att ta reda på exakt vad som stod i Kyrkoordningen i ärendet, och han skickade å sin sida frågan vidare till kansliet på kyrkliga samfälligheten. Därifrån möttes han av först av beskedet att det är kyrkoherden som har att besluta om sådant, men när han refererade till det nämnda BU-mötet blev tonen en annan och att församlingen naturligtvis har att rätta sig efter Kyrkoordningen. Han blev också lovad att bli kontaktad igen, så snart man på samfällighetens kansli hade rett ut vad som egentligen står i Kyrkoordningen. Sen gick hela dagen utan minsta besked från de höga vederbörande på kyrkliga samfällighetens kansli.

Idag skulle så protokollet för tisdagens BU-sammanträde justeras på plats på pastorsexpeditionen, dels av kyrkorådets ordförande (Borgerlig samverkan) och dels av den POSKare som tagit upp ärendet i tisdags. Men tydligen hade också dessa två ägnat gårdagen till att läsa Kyrkoordningen. För plötsligt ville den nämnda POSKaren inte omnämnas med sitt namn i protokollet. Efter ytterligare funderande kom de fram till att det bästa vore nog att stryka punkten helt och hållet ur protokollet. Sagt och gjort, hela punkten togs bort och protokollet kunde justeras.

Hur som helst har personalen liksom samarbetskyrkans EFS-förening iallafall fått en “kraftig rekommendation”, om att det inte är tillåtet att föra fram andra åsikter än de av det sittande kyrkorådet godkända. Hur skulle det annars se ut? Då skulle ju folk kunna tycka allt möjligt och dessutom få för sig att rösta på något annat än på dem som redan gjort upp om hur mandaten ska fördelas efter nästa val. Och vad skulle inte kunna hända om folk fick reda på vad de olika nomineringsgrupperna faktiskt står för? Demokrati i all ära, men som kyrkorådsledamot har man väl ett ansvar att se till så att inte väljarna oroas alltför mycket av nya impulser?

Partipolitik i kyrkan helt ok för ÖKA!

Av Jan-Anders Ekelund den 9 April 2009 om: Kyrkovalet 2009, ÖKA

I årets kyrkomötesval ställer ytterligare två partipolitiskt obundna nomineringsgrupper upp förutom Frimodig kyrka, det är POSK och ÖKA (ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla). ÖKA står fullt ut för modernistisk liberalteologi. Men man har av principiella skäl stått upp för att vara partipolitiskt obunden. Trots att det finns stora teologiska skillnader mellan de tre grupperna, kan vi ändå känna en samhörighet pga att vi alla tre vill avskaffa partipolitiseringen i Svenska kyrkan.

Men i söndags avslöjade sig ÖKA, den partipolitiska obundenheten är inte speciellt viktig. Frimodig kyrkas vice ordförande i Strängnäs stift fick brev av ÖKA:s Nils Kaiser, efter det att han på POSK:s valblogg i mycket milda ordalag ifrågasatt varför inte POSK tar ställning i frågan om samkönade äktenskap. Anklagelser om kvinnoprästmotstånd och homofobi utdelas vitt och brett ifrån en av ÖKA:s ledande företrädare. Men hans uttalande om partipolitiseringen är häpnadsväckande. Här följer ett utdrag ur brevet:

He Simon!
Jag såg dina inlägg på http://poskvalblogg.blogspot.com/. Skall man rösta på POSK eller inte?

……………………………………

Visst kan du fråga efter vad kandidater tycker och kryssa dessa, men om personen inte kryssas in då tillfaller din röst ändå posk och då kan det bli så att tex en kvinnoprästmotståndare och homofob kommer in.

Det finns endast ett politiskt obundet parti som är för könsneutralt äktenskap och att kvinnor kan vara präster och det är ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (öka). Samtliga på våra listor måste ställa upp på bla dessa viktiga frågor.
Jag ser att du bor i Örebor (Strängnäs stift) och där tror jag inte att vi har några kandidater där. (Jag mailar vår ordf Bengt Kristiansson, han vet mer exakt)

Om ÖKA inte ställer upp hos dig är socialdemokraterna ett betydligt bättre val än posk. Visst är de partipolitiskt bundna, men accepterar fullt ut könsneutralt äktenskap och att kvinnor kan vara präster. I Göteborgs kyrkliga samfällighet har vi en valteknisk samverkan med s, fisk och c och det fungera mycket bra. Jag har inte märkt av någon styrning från moderpartiet.

Gott att du engagerar dig. Kanske att du skall starta en lokal ÖKA-förening i Örebro?

Nils
ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla
www.oppenkyrka.se

Senare på dagen kommer också brev ifrån ÖKA:s ordförande Bengt Kristiansson:

Hej!

Instämmer i allt vad Nils skriver.
Det är fullt möjligt att vi kommer att ha listor både till kyrkomötet och till stiftsfullmäktige i höstens val. Vår lokalförening i Vingåker jobbar med detta. Du kommer att se resultatet på vår hemsida när valet närmar sig.

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (ÖKA)
Bengt Kristiansson

Riksdagspartiena i kyrkomötet

Av Jan-Anders Ekelund den 2 April 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Kyrkovalet 2009, Nomineringsgrupper i Kyrkan

Fortfarande vill riksdagspartierna vara kvar och styra i Svenska kyrkan. Men allt fler ser det orimliga i det hela. I gårdagens riksdagsdebatt om äktenskapet sa Alf Svensson (kd) så här:

Någon har sagt här – och det lyser väldigt klart igenom, vågar jag också påstå – att det i tankegodset inte riktigt har blivit klart att kyrkan är skild från staten. Därför är det också på sitt sätt lite märkligt, för att bara få det sagt, fru talman, att kyrkomötet, som om inte det vore politiserat, nu ska fatta beslut i den här frågan. Det finns väl de här som har sina förlängda armar in i kyrkomötet, trots att kyrkan är skild från staten. Jag påstår inte att vi i vårt parti står helt fria där heller.

Jag tror att det är så här det skall börja. De ledande rikspolitikerna måste ifrågasätta det egna riksdagspartiets existensberättigande på kyrkomötet. Vi väntar på att fler kända rikspolitiker kommer till samma insikt som Alf Svensson (kd).

Vigselrätt – nej tack

Av Erik Johansson den 1 April 2009 om: Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009

Ikväll har Riksdagen beslutat införa en könsneutral äktenskapslag. Det innebär för Frimodig kyrkas del att vi kommer att arbeta för att Svenska kyrkan avsäger sig vigselrätten. Vi tror nämligen att Gud har skapat mänskligheten till kvinna och man med flit; han har tänkt att det ska vara så. Vi har inget mandat utifrån Bibelns ord att jämställa samkönade relationer med äktenskapet mellan man och kvinna och därmed kan vi heller inte erkänna två män eller två kvinnor som gifta.

Nu innebär ju inte detta att det blir homosexuella kyrkbröllop fr o m 1 maj. Nej, först måste det tas en ordning för detta i kyrkomötet, tidigast i höst. Men där vill vi som sagt verka för att Svenska kyrkan istället lämnar ifrån sig vigselrätten helt och hållet.