Nomineringsgrupperna svarar om samlevnad inför kyrkovalet

Av Jan-Anders Ekelund den 31 May 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Äktenskapet, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna

Alla nomineringsgrupperna har fått svara på frågor om samkönad samlevnad på Lets talk about loves blogg inför kyrkovalet.
Det är inte alltid så enkelt att svara ja eller nej på alla frågor, därför måste vissa tillägg få göras på en del frågor. Tillvaron är inte alltid så enkel, att allt är ja eller nej. Men man måste förundras över varför en av grupperna behöver så väldigt många ord för att få fram sin ståndpunkt. Men trots många ord kvarstår frågan, vad kommer POSK:s kandidater att verka för när de blivit valda? Väljarna har rätt att få veta vad de olika grupperna står för i den mest brännande av alla frågor. Svenska kyrkan är på väg att ändra lära i en så viktig fråga som äktenskapet. Väljarna måste få tydliga besked.

Den finske biskopskandidaten Henrik Perret berör dessa frågor på ett bra sätt när han kommenterar utnämningen av Eva Brunne som biskop i Stockholm.

Henrik Perret skriver: Det är kanske inte politiskt korrekt att nämna detta. Ändå nämner t.ex. MTV:s nyhetssida det, och uppenbart också därför att man förstår att det inte låter sig förenas med vad som traditionellt betecknas som kristen trosuppfattning. Jag tror nog att “vanliga människor” någonstans i sitt innersta inser att detta inte kan vara ett rätt kristet spår, oberoende vilka rättigheter lagstiftningen ger.

Dagens fråga

Av Jan-Anders Ekelund den 13 May 2009 om: Kyrkovalet 2009

Dagens fråga i dagens DAGEN.

Tycker du att politiska partier ska styra kyrkan? JA 3%; Nej 95%; Vet ej 1%

Jag tar inget som helst ansvar för den vetenskapliga kvalitén i undersökningen!

Centern – på väg ut ur kyrkan?

Av Jan-Anders Ekelund den 13 May 2009 om: Centern, Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009

I tidningen DAGEN står att läsa att det finns starka krafter inom centerpartiet som vill dra sig ur kyrkopolitiken. Centern motarbetade in i det längsta att kyrkan skulle skiljas ifrån staten. Fortfarande har många centerpartister svårt att acceptera att Svenska kyrkan skall stå ifrån staten. Det framskymtar tydligt i Karin Perers (c) kommentarer i artikeln. Därför är det extra roligt att Pontus Löfgren fick igång en debatt på centerstämman om partiets roll i kyrkan. Partistyrelsen fick t.o.m. i uppdrag att se över Centerpartiets engagemang i kommande kyrkoval.

Pontus Löfgren (c) låter som han talar för Frimodig kyrka:
– Många i kyrkbänken, men också bland präster och diakoner, känner att politikerna vill styra kyrkan. Min utopi är förstås att kyrkan leds av präster och engagerade församlingsmedlemmar.
Han använder ord som “censur” och “politiskt redskap”. Han beskriver det som en centralisering av beslut som går tvärtemot Centerns grundvalar. Men efterlyser också mer mod bland kyrkans folk.
– Engagerade i Svenska kyrkan borde säga ifrån mycket mer och inte acceptera att bli tystade på det här sättet. Det får som konsekvens att folk blir uppgivna och ganska slätstrukna i sina uttalanden.

Eva Hamberg kan bli besannad tidigare än vi trott!

Hur skall Svenska kyrkan styras?

Av Jan-Anders Ekelund den 12 May 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009

En viktig fråga i kyrkovalet är partipolitiseringen i Svenska kyrkan. För Frimodig kyrka är det en självklarhet att ett trossamfund skall styras utan inblandning ifrån de politiska partierna som styr i samhället. Det är en självklarhet i hela världskristenheten, ja kanske med undantag för Kina……..

Men hur vill då Frimodig kyrka att Svenska kyrkan skall styras? Jag skall i några grova drag skissa på en tänkbar modell. Modellen måste naturligtvis förfinas rejält.

I församlingen samlas intresserade medlemmar i församlingshemmet/kyrkan efter högmässan och nominerar kandidater till ett direktvalt kyrkoråd. Man gör helt enkelt en valsedel med minst så många kandidater som skall sitta i kyrkorådet, helst betydligt fler. Namnen sätts upp i alfabetisk ordning. I valet får man sedan kryssa ett visst antal kandidater som man har förtroende för. Man har alltså ett renodlat personval.

Ifall man inte kan komma överrens om en gemensam lista, så får man ha olika listor som inte bygger på partipolitiska meningsskiljaktigheter utan baseras på olika teologisk syn. I dessa församlingar bli valet ett kombinerat person-gruppval.

I de övriga valen till samfällighet, stift och kyrkomöte utses dessa genom indirekta val. ”Olika teologiska grupperingar” fungerar som ”partier” för att skapa ett minoritetsskydd så att inte den största gruppen sopar helt rent. Än mer önskvärt skulle det vara ifall kontrakten i stiftsfullmäktige och stiften på kyrkomötet fungerar som de naturliga grupperingarna. Risken med det senare systemet är att den förhärskande teologiska inriktningen kommer att ta hem allt.

I alla stora folkrörelser, såsom idrottsrörelsen, är det självklart att man har ett indirekt valsystem.

I kyrkan är det naturligt att församlingen som är basen för all verksamhet väljer sina representanter i samfälligheten, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Det speglar väldigt väl kyrkans självförståelse.

Läs mer under Demokrati i valplattformen.

Men det absolut viktigaste för demokratin i Svenska kyrkan är att partipolitiseringen bryts. Inte så att inte politiker ifrån riksdagspartierna får delta i kyrkans arbete, men det kan inte vara rimligt att sekulära och religiöst neutrala partier skall styra i ett trossamfund. Det blir helt absurt att de politiska partierna är grunden för nomineringsarbetet, partimedlemmar som inte är medlemmar i Svenska kyrkan kan alltså bestämma över vilka som skall vara förtroendevalda i kyrkan.

Kandidater

Av Jan-Anders Ekelund den 8 May 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009

Nu kan ni läsa på hemsidan vilka som kandiderar för Frimodig kyrka i höstens val. Väldigt många namn ifrån olika traditioner inom Svenska kyrkan. Spännande att se ifall någon annan nomineringsgrupp kan matcha dessa listor.

Socialdemokratisk gudstjänst?

Av Jan-Anders Ekelund den 3 May 2009 om: Gudstjänst, Socialdemokraterna

Det verkar inte finnas några som helst gränser för (S) när det gäller att politisera Svenska kyrkan. Örby-Skene församlings kyrkoråd har enhälligt beslutat att bjuda in stiftets domprost Karin Burstrand till en gudstjänst.
Karin Burstrand är socialdemokrat med ett förflutet på kyrkomötet. Nu annonserar Socialdemokratiska partiet i veckans Markblad på sidan 51 (klicka på tidningen som mannen håller upp), med partisymbol och allt: Stöd vår S-grupp i Örby-Skene församling delta i gudstjänst i Skene kyrka onsdagen den 6 maj kl 19.00 med predikan av domprost Karin Burstrand.

Socialdemokraterna brukar framhålla att kyrkan skall vara inklusiv och öppen, men något mer exkluderande är svårt att finna. Hur välkomna känner sig personer som inte har partibok?

Här ser ni annonsen i svart-vitt: