Frimodig kyrka motionerar

Av Jan-Anders Ekelund den 31 August 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkomötet

Motionerna till årets kyrkomöte ligger nu på Svenska kyrkans hemsida. Jag har redan presenterat ett par motioner tidigare. Ifrån Carina på posk-bloggen hämtar jag följande sammanställning:

20 motioner är skrivna av POSKare.
13 motioner är skrivna av Frimodig kyrka.
12 motioner är skrivna av (S) Socialdemokraterna.
10 motioner är skrivna av .kr (kristdemokraterna)
9 motioner är skrivna av FISK (folkpartister i Svenska kyrkan)
9 motioner är skrivna av C (Centern)
7 motioner är skrivna av M (moderater)
7 motioner är skrivna av ÖKA (Öppen kyrka för alla)
7 motioner är skrivna av Mp (Miljöpartier)
6 motioner är skrivna av Sd (Sverigedemokraterna)
2 motioner är skrivna av ViSK (vänstern i Svenska kyrkan)
1 motion är skriven av KySv (Kyrklig samverkan på Gotland)

Frimodig kyrka håller en hög aktivitet på kyrkomötet. Ifall man utgår ifrån antalet mandat så har Frimodig kyrka en ansenlig del av motionerna, flest! En röst på Frimodig kyrka ger mycket tillbaks. När det gäller talartid i plenum brukar också Frimodig kyrka ligga i topp. Frimodig kyrkas representanter tar sitt uppdrag på allvar.

Frimodig kyrkas har många spännande motioner. Flera handlar om att bevara äktenskapet mellan enbart man och kvinna. Dag Sandahl har en viktig motion om apologetisk nysatsning och en om mission. Vi är några som motionerar om att alla kyrkomötesledamöterna skall få bekännelseskrifterna. Eftersom Kyrkoordningens första paragraf slår fast följande: Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära,
som gestaltas i gudstjänst och liv,
är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och
apostoliska skrifter,
är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den
oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530,
är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593,
är förklarad och kommenterad i Konkordieboken
samt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument

måste ledamöterna veta vad som står i exempelvis augsburgska bekännelsen. Okunskapen är stor. För tio år sedan i ett av utskotten frågade en prost: Vad är bekännelseskrifterna för något? Är det en bok man kan köpa?

Jag det är det, nu tycker vi att boken skall köpas in till alla ledamöterna. Man kan inte fatta beslut i lärofrågor utan att ha koll på läran!

Tillägg 090906
Jag såg att Markus Holmberg i öka räknat om siffrorna, efter hur många ledamöter de olika grupperna har. Nu blir det helt andra siffror. Statistik kan bevisa det mesta. Under alla omständigheter så ger en röst på Frimodig kyrka mycket tillbaks. Det finns en stor passivitet hos många ledamöter. Kyrkomötets storlek bör minskas.

Frimodig kyrka (7 mandat–13 motioner)
Milöpartister i SvK (4 mandat-7 motioner)
Sverigedemokraterna (4 mandat-6 motioner)
Öppen kyrka ÖKA (7 motioner-7 mandat)
Kyrklig samverkan i Visby stift (1 mandat-1 motion)
Vänstern i SvK (3 mandat-2 motioner)
Folkpartister i SvK (15 mandat-9 motioner)
Kristdemokrater i SvK (17 mandat-10 motioner)
POSK (34 mandat-20 motioner)
Centern (41 mandat-9 motioner)
Socialdemokraterna (71 mandat-12 motioner)
Moderaterna (45 mandat-7 motioner)

Pastor Jansson – sant än idag!

Av Gabriel Fjellander den 29 August 2009 om: Okategoriserade

Ibland påminns jag om Hasse Alfredssons mycket träffsäkra sketch Ringaren om den moderna Pastor Jansson. Den gjordes 1962 men dessvärre träffar en del mitt i prick än idag. Titta och låt dig underhållas!

Kyrkoval – ska vi bry oss?

Av Gabriel Fjellander den 27 August 2009 om: Okategoriserade

Den titeln har en ledare i Karlskoga-kuriren idag. Där skriver Monica Sundberg att det är viktigt att behålla kyrkovalet för att

bevara folkkyrkan, att inte låta andra starka krafter ta över. De krafter som har motarbetat kvinnliga präster. De som nu inte vill öppna famnen, utan i stället stänga ute. De som säger nej till samkönade äktenskap.

Hon skriver också:

Ordet folkkyrka står för något viktigt. Att kyrkan ska vara en öppen famn för hela svenska folket, inte bara för de mest aktiva.
En bakgrund till att så många trots allt är kvar som medlemmar, är tradition, kulturarv och kyrkan som social institution. En gemensam mötesplats på många håll där både affär, post och bensinmack har försvunnit. På platser där församlingsarbetet fungerar väl, har kyrkan en viktig social funktion.
Då ska den också vara demokratiskt styrd. Det är grunden för folkkyrkan. Konstigare än så är det egentligen inte.

Det kan inte förnekas att kyrkan har en viktig social funktion, men är det kyrkans huvuduppgift? Ännu en gång har kyrkans huvuduppgift kollrats bort av vackra, politiskt tillrättalagda, fraser. Frimodig Kyrka skriver i vår valplattform i korthet

FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan skall styras utan inblandning ifrån de politiska partierna för att kunna fatta oberoende beslut utifrån sin bekännelse.

Det är det det handlar om. Kyrkan måste inrikta sig på att ha Jesus och sin bekännelse i centrum. Allt gott som kyrkan gör, t.ex. att ha en viktig social funktion där posten och bensinmacken försvunnit, härrör från detta. Jesus sa: “Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” (Matt 6:33). Det gäller för kyrkan också.

Kaoset totalt när Svenska kyrkan skall byta lära!

Av Jan-Anders Ekelund den 26 August 2009 om: Äktenskapet, Frimodig Kyrka

Läronämndens yttrande offentliggjordes idag kring vigsel av enkönade par. Läronämnden måste yttra sig i alla lärofrågor, innan kyrkomötet kan fatta beslut. Alla 13 biskoparna ingår i nämnden plus ytterligare åtta ledamöter, varav flera av dessa är universitetsteologer.
Läronämnden är nästan alltid enig, ytterst sällan förekommer reservationer. Men nu har det hänt. Kaoset är totalt, nämndens yttrande om äktenskapsfrågan har antagits med tolv röster mot åtta, med sammanlagt fyra reservationer uppger Dagen. Det är inte konstigt, när kyrkan vill bryta mot Bibelns tydliga vägledning och mot det som Kyrkan i alla tider bekänt, så leder det ofrånkomligt till konflikt.

Frimodig kyrkas åsikt ligger fast. Kyrkostyrelsen måste dra tillbaka skrivelsen. Ärkebiskopen, de politiska partierna (exkl kr) och posk måste besinna sig i kyrkostyrelsen. Det totala kaoset kommer annars att inträda. Ifall kyrkomötet driver genom beslutet kommer vi att ha ett antal biskopar som inte fullt ut står för Svenska kyrkans bekännelse och lära. Vilka konsekvenser kommer det att få?

Elisabeth Sandlund delar vår hållning. Vrid klockan tillbaka uppmanar hon kyrkostyrelsen.

All heder åt de biskopar som tagit sitt biskopsämbete på allvar och står upp för Svenska kyrkans lära och inte går i politikernas ledband denna gång.
Kyrkans tidning skriver också.

Läs yttrandet och reservationerna här.

Läs min och Torbjörn Lindahls motion till kyrkomötet.

aktenskapet

Finns det ett andligt ledarskap i Svenska kyrkan?

Av Per-Olof Hermansson den 25 August 2009 om: Biskopsmötet, Kyrkomötet

Anders Sjöberg, EFS:s tidigare missionsföreståndare och tillika kyrkomöteskandidat för Frimodig kyrka, skriver idag en gästkrönika i Dagen.

En vigsel på Skansen har fått honom att fundera över om det nuvarande vigselritualet i framtiden enbart kommer höra hemma på Skansen, som ett kuriösa från svunnen tid.

Han kommer sedan till kärnan i sin krönika, nämligen det faktum att trots att 9 biskopar i våras skrev en debattartikel om att kyrkan borde avstå vigselrätten, så beslutar kyrkans riksstyrelse att i sitt remissförslag att gå emot Biskopsmötets majoritet.

Att biskoparna är andliga är klart. Att de är ledare är klart. Men är de andliga ledare? Följer kyrkan deras ledarskap i bekännelsefrågor? Nej.

Våra demokratiskt valda andliga ledare, biskoparna, är de facto inte andliga ledare.

Vad säger det om kyrkan egentligen?

Hur långt kan dagens politiska ledarskap gå i sin vilja att även utöva det andliga ledarskapet vad gäller bekännelsefrågor?

Dags att reformera Svenska kyrkans styrelseskick!

Folkkyrka, elitkyrka eller prästkyrka

Av Maja Bengtsson den 24 August 2009 om: Arbetsmiljö, Centern, Ideellt arbete, Kyrkovalet 2009, Levande församlingar

I förra veckans Kyrkans tidning intervjuades Maud Olofsson i tidningens serie om riksdagens partiledare och kyrkovalet. Hon säger där att hon vill att kyrkan ska vara en folkkyrka, inte prästernas kyrka. FRIMODIG KYRKA håller med! Självklart ska kyrkan vara en kyrka för folket, och självklart ska församlingens medlemmar få bestämma vilka som ska styra kyrkan. Problem uppstår dock när de styrande inte alls kommer från församlingen, utan utses av politiska partier. Medlemmar, kanske, men inte mer engagerade än så. Vad blir kyrkan då? Jo, en elitkyrka, en kyrka som styrs av en politisk elit utan förankring bland de aktiva i församlingarna. FRIMODIG KYRKA vill jobba för att kyrkorna fylls igen, att fler människor nås av budskapet om Jesus. Det är det effektivaste sättet att verkligen bli en folkkyrka.  

Det som Maud Olofsson ser som motsättningen till folkkyrka, prästernas kyrka, uppstår när det inte finns några aktiva i församlingarna, när människor inte känner att kyrkan har något att komma med. Då slutar lekmännen att engagera sig, och kyrkan blir en verksamhet som drivs av anställda. Botemedlet är att koncentrera sig på kärnverksamheten – att göra budskapet tydligare och låta allt som sker i kyrkan ta sin utgångspunkt i Jesus.

I Laholms tidning skriver ledarskribenten också om något slags rädsla för prästernas kyrka. Kyrkoherdarna ska, enligt henne, göra det de är bäst på – predika och möta människor, och kyrkorådet, underförstått folket, bestämma resten. Men varför se kyrkorådet och kyrkoherdarna som motpoler? Med ett kyrkoråd valt av den aktiva församlingen ur den aktiva församlingen får man en kyrka som styrs av människor som brinner för kyrkan och som brinner för att nå fler människor med evangeliet – en folkkyrka. Där ett sådant kyrkoråd finns bör motsättningarna mellan präster och förtroendevalda bli små (förutsatt att prästen också brinner för evangeliet, vilket borde vara självklart).

Att låta människor som inte har någon förankring i församlingen bestämma över kyrkan och dess teologi borgar för problem av alla de slag. Det gör kyrkan till en elitkyrka där människor engagerar sig för att det finns makt och pengar där, inte för att man vill nå folket med kyrkans budskap. Rösta för en äkta folkkyrka i kyrkovalet – rösta på FRIMODIG KYRKA.

Frimodig Kyrka på twitter

Av Gabriel Fjellander den 24 August 2009 om: Okategoriserade

Nu har även Frimodig Kyrka kapitulerat för den snabbt framrusande tekniska utvecklingen och skaffat ett konto på mikrobloggsajten Twitter

Du hittar oss längst upp här till vänster eller på http://www.twitter.com/frimodigkyrka

Twitter

Förpassa partipolitiken i kyrkan till historiens skräpkammare

Av Jan-Anders Ekelund den 22 August 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Svenska kyrkans identitet

Elisabeth Sandlund har skrivit en mycket insiktsfull ledare i Dagen, kring partipolitiseringen i Svenska kyrkan inför det stundande kyrkovalet. Läs artikeln.

Observera framförallt vad nästa biskop i Stockholm, Eva Brunne sagt: Svenska kyrkan skulle bli antingen en förening eller en sekt om dagens valsystem gjordes om så att det bara blev de som är aktiva i kyrkan som fick bestämma.

Tänk om vi skulle applicera motsvarande tänkande på exempelvis idrottsrörelsen. De som aldrig går på hemmamatcherna skall vara med i styrelsen!

Svenska kyrkan behöver insiktsfulla kvinnor som Elisabeth Sandlund.

partipolitiken

Frimodig kyrka i radion!

Av Jan-Anders Ekelund den 21 August 2009 om: Äktenskapet, Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, POSK

Rune Hjelm, Frimodig kyrka försvarar Bibelns äktenskapssyn i radio. Läs och lyssna.

aktenskapet

POSK skall vinna valet till varje pris?

Av Jan-Anders Ekelund den 20 August 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, POSK

posk:s hemsida skriver Mats Rimborg om kyrkovalet och om alternativen. Rimborg går ut hårt: Och av de politiskt obundna grupperna har POSK det överlägset mest genomtänkta programmet, de flesta kandidaterna och är det enda alternativet för alla utom de mest extrema väljarna, de som antingen vill att kyrkan bara ska vara en spegelbild av samhället eller att kyrkan ska vara en sekt som styrs av präster och övriga anställda. Den senare satsen syftar naturligtvis mot Frimodig kyrka. Jag är övertygad om att många lokala poskare mycket hellre sett att Rimborg lagt all sin energi mot partipolitiseringen.

I fyra punkter skall jag bemöta Rimborgs inlägg och beskriva varför Frimodig kyrka behövs. Först vill jag bara påpeka att jag tycker att Rimborgs argumentationsteknik om sektmentalitet i början av artikeln är tråkig, den bygger på ”guilt by association”. Helt ogrundat försöker han kleta fast en sektstämpel på Frimodig kyrka. Frimodig kyrka skäms inte för att vi har ett starkt stöd bland många av kyrkans anställda.

1. Nuvarande valsystem med direktval (som jag anser vara fel) till Kyrkomötet och stiftsfullmäktige kräver att väljarna får tydliga alternativ att rösta på. I det gamla systemet, med välinsatta kyrkliga elektorer som väljare, fanns inte samma behov. Vi behöver ett tydligt alternativ utan partipolitiska förtecken som står upp för klassisk kristen tro. Frimodig kyrka vill vara detta tydliga alternativ. Posk har exempelvis inte mäktat med att stå upp för att äktenskapet är enbart mellan man och kvinna. Posk representant i kyrkostyrelsens arbetsutskott har varit med och arbetat fram både 2005 års beslut om partnerskapsvälsignelse och 2009 års skrivelse om enkönade äktenskap. Samtidigt finns det fortfarande några poskare på kyrkomötet med en biblisk äktenskapssyn. Det är alltså ett lotteri att rösta på posk, man vet inte vad man röstar in i den mest aktuella frågan.

2. Rimborg skriver att posk är ett mittenalternativ precis som vissa av de politiska partierna brukar göra. Problemet är att den teologiska förskjutningen inom Svenska kyrkan har gått väldigt snabbt under de två senaste decennierna. Det innebär att mitten också har förskjutits starkt. Men Guds ord har inte ändrats. Det fungerar inte att alltid stå i mitten när avgörande beslut skall tas, framförallt inte lärobeslut som exempelvis att ”utvidga” äktenskapet.

3. Rimborg skriver: Vi vill gärna reformera kyrkan, men vi tror att det sker bäst genom att låta den utvecklas på ett sätt som inte i onödan stöter bort olika grupper, vare sig de vill kalla sig låg-, hög- eller gammalkyrkliga, eller något annat. Posk stod tidigare upp för att det fanns två hedervärda uppfattningar i ämbetsfrågan. Men 1999, på Kyrkomötet, röstade nästan alla poskare (utom de som senare gått över till Frimodig kyrka), tillsammans med de politiska partierna, för att inga samvetsbetänkligheter accepteras i ämbetsfrågan. Det har utestängt många män och kvinnor ifrån låg-, hög- eller gammalkyrkliga sammanhang. Frimodig kyrka står benhårt upp för posk:s tidigare linje att det finns två hedervärda uppfattningar. Frimodig kyrka exkluderar inte, men det gör posk. Var finns respekten för och försoningen med dem som tänker olika i denna fråga? Posk:s agerande i äktenskapsfrågan riskerar att ännu fler kommer att bli exkluderade i sin egen kyrka. En av posk:s ledande representanter, tillika kyrkoherde i mitt stift, har redan deklarerat att ingen som inte erkänner enkönade äktenskap får tjänst i hans pastorat.

4. Rimborg hävdar också att Frimodig kyrka inte kommer att utöva något inflytande. Så brukar de stora politiska partierna låta i riksdagsvalet. Visst, posk sitter vid köttgrytorna tillsammans med de politiska partierna och bestämmer i Svenska kyrkan på riksnivå. Men vi märker det inte. Det teologiska förfallet ifrån rikskyrkan fortgår. Svenska kyrkan befinner sig i en ekumenisk kris. Många poskare lokalt ute i församlingarna är mycket bekymrade. Många bekänner öppet att de röstar på Frimodig kyrka. Det är inte konstigt, de ser Frimodig kyrka som det verkliga alternativet.