Efter beslutet

Av Jan-Anders Ekelund den 28 October 2009 om: Okategoriserade

I förra veckan beslutade kyrkomötet att ändra äktenskapssyn i Svenska kyrkan. Kritiken ifrån våra systerkyrkor låter inte vänta på sig. Utvecklingen är uppenbart i strid med vår teologi och praxis, säger Church of England’s ärkebiskop, dr Rowan Williams, genom sin presstalesman.

Kyrklig samling gör följande uttalande angående beslutet.

Beslutet fattades trots att hälften av biskoparna var emot. Detta visar att svenska kyrkan är djupt spittrad. Det sju biskoparna skriver följande särskillda yttrande:

“Som biskopar i vår kyrka har vi ansvar för kyrkans lära och enhet. Vi sju biskopar menar att kyrkomötets beslut om äktenskap och vigsel har tillkommit på ett sätt som inte fått en tillfredsställande förankring inomkyrkligt och ekumeniskt, inte fått en betryggande begrundning i vår kyrkas tro, bekännelse och lära och därför äventyrar kyrkans enhet.”

De sju är biskopen i Växjö stift Sven Thidevall, Carl Axell Aurelius i Göteborg, Esbjörn Hagberg i Karlstad, Lennart Koskinen i Visby, Hans-Erik Nordin i Strängnäs, Ragnar Persenius i Uppsala och Hans Stiglund i Luleå.

Så här röstade ledamöterna. Votering 1 gäller ifall vi skall ansöka om vigselrätt. Votering 4 gäller ifall vi skall utvidga äktenskapet till att också innefatta vigsel av enkönade par.

En reservation mot kyrkomötets beslut författad av Frimodig kyrka skrevs under av 20 ledamöter. Förutom FK:s 7 ledamöter skrevs den också under av ledamöter ifrån kr och posk. Tryck på read more för att läsa reservationen.

(more…)

Valresultatet klart

Av Jan-Anders Ekelund den 12 October 2009 om: Okategoriserade

Valresultatet till kyrkomötet är klart. Studera ffa den första och sista rapporten. Flera personer har fått väldigt många kryss. I några sift räckte det inte med att passera 5% gränsen för att bli ordinarie ledamot. Frimodig kyrka släpper iväg 13 mycket kompetenta personer tillkyrkomötet. 11 präster, 1 diakon plus Berit Simonsson med 1275 personliga röster!

Många kommer säkert att reagera på att bara en lekman valts som ordinarie. Den relativt låga personvalsgränsen på 5 % innebär att personvalet ger ett stort utslag. Prästerna är naturligtvis mest kända och väljarna har rätt att kryssa vem de vill. Men det behövs stor teologisk kompetens på kyrkomötet, det teologiska underskottet är stort. Frimodig kyrka kan tillföra stor teologisk sakkunskap. Nu gäller det bara att kyrkomötet vill ta del av denna.

Följande personer har blivit valda (antalet personliga röster står efter namnet):

GÖTEBORG

1 Berit Simonsson 1275
2 Hans Weichbrodt 640
3 Fredrik Sidenvall 614
4 Yngve Kalin 550 ersättare
5 Jan-Anders Ekelund 457 ersättare
6 Ann-Ida Fehn 300 ersättare

HÄRNÖSAND

1 Barbro Marklund 255
2 Einar Marklund 173 ersättare
3 Markus Nordenmark 132 ersättare
4 Henrik Åkesson 101 ersättare

LULEÅ

1 Torbjörn Lindahl 459
2 Stefan Aro 347 ersättare
3 Lars-Gunnar Ottestig 174 ersättare
4 Sofia Töyrä Vasara-Hammare 111 ersättare

LUND

1. Dan Sarkar 723
2 Berth Löndahl 433
3 Evalotta Kjellberg 400 ersättare
4 Anders Månsson 385 ersättare
5 Johannes Imberg 356 ersättare

SKARA

1 Leif Nordlander 244
2 Egbert Schütte 196 ersättare
3 Inger Lindeskog 189 ersättare
4 Peter Artman 187 ersättare

STOCKHOLM

1 Kjell Petersson 221
2 Margareta Bäfverfeldt 215 ersättare
3 Markus Hector 188 ersättare
4 Christer Svärd 54 ersättare

UPPSALA

1 Bertil Murray 385
2 Anders Sjöberg 212 ersättare
3 Maria Eckerdal 201 ersättare
4 Hans Lindholm 189 ersättare

VÄSTERÅS

1 Mikael Grenstedt 220
2 Sture Lundqvist 190 ersättare
3 Elisabeth Svensson 60 ersättare
4 Lotta Sundström 43 ersättare

VÄXJÖ

1 Dag Sandahl 1015
2 Håkan Sunnliden 626
3 Anette Madeland 246 ersättare
4 Eva Rye-Danjelsen 210 ersättare
5 Anna Greek 143 ersättare