Biskopsvalet klart i Växjö

Av Jan-Anders Ekelund den 30 August 2010 om: Biskopsmötet

Växjö stift har idag valt ny biskop. Domprost Jan-Olof Johansson vann som väntat. En person som känner Växjö stift väl är Håkan Sunnliden, präst i Värnamo. Han ger en god beskrivning av biskopsvalet på på sin blogg. Han uppmanar alla att be för den nye biskopen.

Han skriver bl.a. följande mycket tänkvärda ord:

Just nu gläder jag mig över att segern är vunnen av Jesus Kristus en gång för alla och den kamp vi utkämpar förs inte i första hand i biskopsval eller kyrkomöten. Den utkämpas i mitt och i ditt hjärta och tillsammans är vi kyrka.

Både Dagen och Kyrkans tidning rapporterar om valet.

Biskopsval i Växjö

Av Jan-Anders Ekelund den 21 August 2010 om: Biskopsmötet

Utfrågningen av biskopskandidaterna i Växjö stift finns på webb-tv. Utfrågningen finns tillgänglig i en månad.

Herre Jesus Kristus;
Du är Kyrkas herde och huvud.
Du har också för oss inrättat herdeämbetet i Din Kyrka.
Skänk oss en biskop efter Ditt sinne,
en ledare för Ditt folk, utrustad med kraften av Din välsignelse.
Ge oss en biskop som sporrar oss genom sin iver,
blir ett föredöme för oss genom sitt liv,
möter oss med kärlek,
stärker oss genom sitt tålamod,
uppmuntrar oss genom den Helige Andes glädje,
välsignar oss genom sina böner,
och visar vägen för oss genom sin undervisning,
så att vi växer till som ett heligt folk och tillber Fadern i ande och sanning.
Du som lever och verkar från evighet till evighet.
Amen.

Light version

Av Jan-Anders Ekelund den 21 August 2010 om: Frimodig Kyrka, Jesus, Levande församlingar, Mission

Elisabeth Sandlund har en mycket intressant ledare i Dagen om den inre sekulariseringen i svensk kristenhet och då inte minst i Svenska kyrkan. Hon lyfter fram flera intressanta perspektiv.

Hon hänvisar bl.a. till professorn och prästen Eva Hamberg som sagt att strategin att satsa på en “light-version” av kristen tro, där Jesus inte längre står i fokus utan snarare ses som en belastning om medlemsantalet ska hållas uppe är kontraproduktiv.

Missionens uppgift är inte primärt att hålla medlemssiffrorna i Svenska kyrkan uppe utan är att föra människor till en levande tro på Jesus Kristus. Sandlund menar helt riktigt att det är en missuppfattning att tro att kyrkan blir relevant om trons innehåll förändras för att möta förmodade behov hos så kallade moderna människor. Det tillfredsställer varken trogna kyrkobesökare eller sådana som sällan besöker en gudstjänst.

Hon skriver vidare också : Såväl internationella erfarenheter som modern religionssociologisk forskning ger samma svar: De kyrkor som växer är inte sådana som satsar på liberalteologiska lightvarianter av kristen tro utan de som är Jesus-centrerade.

Detta tänkande stämmer väl med Frimodig kyrkas valplattform. Vi måste våga lära av de kyrkor som växer i övriga världen. Vår egen ”lightvariant” i svensk kristenhet fungerar måttligt bra. Låt oss lära av andra kyrkor som lyckas bättre.

Följande står i vår valplattform:

Ute i världen växer den kristna kyrkan. Samtidigt brottas Svenska kyrkan med vikande medlemstal. Svenska kyrkan behöver fler levande och växande församlingar. Kunskap behöver hämtas in och lärdomar dras om varför många kyrkor i världen växer och drar till sig både unga och äldre så att de kommer till tro på evangeliet.

Gärna lite tolerans – även för andra

Av Jan-Anders Ekelund den 3 August 2010 om: Okategoriserade

Läs gärna Göran Skytte i Svenska Dagbladet, där han på ett utmärkt sätt beskriver obalansen i tolerans mellan olika åsikter i samhället. Hur ser ledningen för Sveriges största trossamfund på denna problematik?