osolidarisk provokation eller provocerande solidaritet?

Av Anna Sophia Bonde den 30 September 2010 om: Äktenskapet

Jag noterar att jag har en annan åsikt än den annars ofta så sansade och kloke biskop Ragnar Persenius i Uppsala. Biskopen ogillar att somliga präster frivilligt avsagt sig sin vigselbehörighet. Uttrycket “osolidarisk provokation” nämndes. Själv funderar jag på om mitt eget ickebeslut att behålla min vigselbehörighet inte borde kunna klassas som “provocerande solidaritet” med en ordning som jag tror är felaktig. Det sägs ju som bekant att all reklam är bra reklam. Är all solidaritet bra solidaritet? Man undrar.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=228205

Frimodig kyrka – det verkliga alternativet, det visade sig vara sant

Av Jan-Anders Ekelund den 30 September 2010 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Kyrkomötet har nu pågått i tre dagar. Första dagarna under första veckan i en mandatperiod sker alltid olika val. De olika grupperna agerar då utifrån vissa givna parlamentariska regler. Genom valteknisk samverkan kan man tillskansa sig en större representation i olika organ än vad röstresultatet i valet gav. Ett politiskt spel, utspelas där man tar hjälp av matematiska beräkningar för att få så bra utdelning som möjligt. Eftersom det finns begränsat antal poster vinner vissa i spelet och andra förlorar. För många nya ledamöter så är det en helt ny värld som öppnas. Många far rent av illa av det maktspel som utspelas.

Följande block har bildats:

S+V

Miljöpartiet plus ÖKA

Regeringsalliansen: M + Fp(FISK) + Kristdemokraterna. Oklart om centern ingår eller står utanför alliansen. Jag har hört olika uppgifter om detta.

POSK går fram under egen flagg.

Självklart så står SD utanför all samverkan

Hur blir det då med Frimodig kyrka? Frimodig kyrka kan inte av egen kraft ta sig in i utskotten, valberedningen, kyrkostyrelsen och nämnderna ifall de andra grupperna valtekniskt samverkar. Vi har 13 mandat, för att inte vara beroende av ifall de andra grupperna valtekniskt samverkar krävs 16 mandat. Ifall de andra grupperna valtekniskt samverkar, så måste vi också göra det för att bli representerade.

Frimodig kyrka kännetecknas av två saker:

1. Vi vill stå för klassisk kristen tro
2. Vi är partipolitiskt obundna

Två naturliga samverkansmöjligheter finns.

1. POSK och ÖKA eftersom de är partipolitiskt obundna
2. Krisdemokraterna eftersom de i valrörelsen sa att de var både partipolitiskt obundna och ville stå för klassisk kristen tro.

POSK och ÖKA tackade nej. POSK pga av att de inte vann något på det och ÖKA av teologiska skäl. Denna samverkansmöjlighet har i praktiken aldrig varit aktuell.

Därför har Kristdemokraterna varit den naturliga samverkansparten. Vi uppskattade att KR (Kd heter så i kyrkan!) så tydligt i valet sa sig vara partipolitiskt obundna och ville stå för klassisk kristen tro. Vi har också känt en stor samhörighet med många i KR-gruppen. Genom en valteknisk samverkan kunde vi få två ordinarie och två ersättarplatser i Kyrkostyrelsen. Detta hade varit ett stort framsteg för klassisk kristen tro. Vi erbjöd KR tre av de fyra platserna. KR har dock avböjt detta och vill istället samverka med regeringsalliansen. Genom detta får man enbart två personer i kyrkostyrelsen (en ordinarie plus en ersättare).

Vi hade en historisk chans att få två plus två personer som säkert stod för klassisk kristen tro i kyrkostyrelsen. Det är obegripligt att KR sumpar denna chans och istället väljer regeringsalliansen.

Hur skall KR kunna förklara för sina väljare, även i nästa val, att man är partipolitiskt obundna när man samverkar med regeringsalliansen istället för med FK?

Hur skall KR förklara för väljarna att man vill stå för klassisk kristen tro när man föredrar de politiska partierna framför FK?

Hur skall KR förklara att man väljer det samarbete som gav sämst utfall nominellt?

Flera i KR-gruppen har djupt beklagat det inträffade.

Genom detta ställs Frimodig kyrka utanför ordinarie platser i utskotten, platser i Kyrkostyrelsen och i de nationella nämnderna. Det är bara att konstatera att vi fattades tre mandat. FISK har 13 mandat som vi, ÖKA och Miljöpartiet har 8 mandat. Alla tre grupperna blir representerade i kyrkostyrelsen, har ordinarie platser i utskotten och kommer in i nämnderna.

Vi förlorade spelet. Men en sak har blivit tydlig: Det var sant det vi sade i valrörelsen, vi är det verkliga alternativet. Efter nästa val tar vi oss in i utskott och kyrkostyrelse av egen kraft. Det känns också skönt att inte vara uppbunden av någon mer än Kyrkans Herre.

Dagen och Världen idag skriver också om kyrkomötet.

Tillägg, både Världen idag och Dagen har artiklar om det inträffade

Sorg i Frimodig kyrka

Av Jan-Anders Ekelund den 26 September 2010 om: Frimodig Kyrka

Vi har idag nåtts av budet att Barbro Marklund avlidit. Barbro representerade Frimodig kyrka både i Kyrkomötet och i stiftsfullmäktige Härnösands stift. Vi ser tillbaka med stor tacksamhet på det arbete Barbro lagt ned för Guds rike genom åren. Barbro jobbade som diakon i Timrå. Barbro fick betyda mycket för Frimodig kyrka i uppbyggnadsskedet av vårt arbete i Härnösands stift. Tyvärr så fick hon aldrig tjänstgöra i Kyrkomötet.

Så här motiverade hon själv sitt arbete i Frimodig kyrka:
Frimodig kyrka behövs i Sverige. En fri och tydlig kyrka med Jesu missionsbefallning som drivkraft. En modig kyrka, som vågar vara profetiskt diakonal.

Bättre än så kan ingen sammanfatta Frimodig kyrkas vision.

Ja till det mångkulturella samhället!

Av Jan-Anders Ekelund den 21 September 2010 om: Ledarskap, Levande församlingar, Sverigedemokraterna

Stefan Gustavsson skriver mycket bra på sin blogg om varför vi som kristna självklart säger ja till det mångkulturella samhället. Utifrån Bibeln lyfter han fram två tunga argument, självklart så finns det många fler argument. Läs denna mycket aktuella bloggartikel.

Kyrkans Tidning

Tillägg: Läs också Håkan Sunnliden, kyrkomötesledamot för Frimodig kyrka. Ställ SD offside!

Tillströmning av inloggade på hemsidan

Av Gabriel Fjellander den 18 September 2010 om: Okategoriserade

Vilken tillströmning av inloggade på hemsidan! Kul! Idag har jag godkänt nästan tio stycken och utöver det finns det nästan lika många till som ligger och väntar på att jag ska kontrollera om de är medlemmar eller inte. Dessvärre kan det på grund av tekniska skäl ta ett tag men så fort jag kontrollerat om ni är medlemmar eller inte så släpper jag igenom er, under förutsättning att ni är det givetvis.

Logotypomröstningen engagerar i vart fall.

Frimodig kyrka kommer att justera loggan

Av Jan-Anders Ekelund den 18 September 2010 om: Frimodig Kyrka, Organisation

Frimodig kyrka måste ändra färgsammansättning i logotypen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att vår logotype är för lik deras. Vi anser att vår logotype är en religiös symbol med mångtydig innebörd som inte kan förväxlas med SKL:s. Dels kan man se den som en droppe som betecknar Kristi blod. Man kan också se den som en vattendroppe som visar på att vi inlemmas i Kristi kropp genom dopet. En annan tolkning är att den symboliserar en eldslåga som representerar den Helige Ande. P.g.a. bl.a. ekonomiska skäl önskar vi inte ta strid med SKL, fastän vi har fått vår logga inregistrerad på Patent- och registreringsverket att användas i vilken färgkombination som helst. Vi har lovat SKL att inte använda loggan, i enbart färgkombinationen gult, rött och orange. Därför har vi gjort droppen blå istället vilket förstärker dopsymboliken.

Du som är medlem har nu möjlighet att på hemsidan gå in och rösta på ett av två alternativ. Du måste vara inloggad som medlem för att kunna delta i omröstningen.

Vem får tillgång till Svenska kyrkans lokaler?

Av Jan-Anders Ekelund den 17 September 2010 om: Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Folkkyrka, Frimodig Kyrka, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

I Kyrkans tidning presenteras en undersökning om hur olika församlingar ställer sig till att upplåta lokaler till Sverigedemokraterna. Att frågan överhuvudtaget kommer upp beror på det valsystem vi har i Svenska kyrkan. Genom direktvalssystemet till kyrkomötet har (s), (m), (fp) o (kd) släppt in Sverigedemokraterna i kyrkomötet. Det var dessa partier som på 1999 års kyrkomöte röstade genom direktvalssystemet. Vi var många som varnade för konsekvenserna. En av konsekvenserna är att invandrarfientliga Sverigedemokraterna hamnade i kyrkomötet. Vi är många som är överrens om att invandrarfientliga åsikter inte har kyrkomötet eller i kyrkliga lokaler att göra. Men kan vi stänga ute en av kyrkomötets nomineringsgrupper ifrån våra kyrkliga lokaler? Det blir genom detta alltmer tydligt att det är orimligt att använda de politiska partierna som nomineringsgrupper inom Svenska kyrkan. Låt oss så fort som möjligt få ett annat system, då blir vi också av med Sverigedemokraterna.

Men det allra märkligaste i artikeln var det som Adolf Fredriks församling i Stockholm uttalar: ”Vi hyr inte ut till dem som står i strid med kyrkans värderingar. Detta gäller även kyrkliga organisationer som har diskriminering på agendan, som exempelvis arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse och Societas Sanctae Birgittae.”
Hur kan man komma på tanken att utestänga två genuina inomkyrkliga rörelser ifrån kyrkans lokaler? Hur kan man påstå att dessa rörelser diskriminerar? Som alla vet så råder det olika meningar om ämbetet i Svenska kyrkan. Frimodig kyrkas linje är klar: Försoning är den enda framkomliga vägen. Adolf Fredriks väg är fullständigt kontraproduktiv för Svenska kyrkan. Det finns också helt andra sammanhang som fördömt aKF och SSB under de senaste dagarna. Men för mig blir det helt orimligt när folk och sammanhang som vill kalla sig svenskkyrkliga fördömer och vill stänga ute andra kristna som vill ta Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära på fullaste allvar.

En fråga till Adolf Fredriks kyrkoråd: Hur kan man kalla sig för folkkyrka när man stänger ute det allra trognaste kyrkfolket?

Dagen har också en artikel i samma ämne.

teori och praktik

Av Anna Sophia Bonde den 15 September 2010 om: Okategoriserade

Ett par vi känner, jag och min man, har mycket olika uppfattningar om huruvida Alliansregeringen borde få förnyat förtroende. Vi har ofta förundrats över hur de kan ha så olika uppfattningar i ideologi och sakfrågor – och ändå ha ett – som det verkar – harmoniskt äktenskap. Jag drar därav slutsatsen att man kan inta olika ståndpunkter, teoretiskt sett, och ändå få sin vardag tillsammans att fungera som en enhet. I överförd bemärkelse behöver det kanske därför inte vara omöjligt, låt säga för medlemmarna i en hypotetisk kyrka, att leva tillsammans, hitta de viktigaste gemensamma nämnarna och samtidigt låta “den andre” ha sina sakpolitiska uppfattningar ifred. Jag vet inte vad de logikerna skulle sagt men det verkar onekligen som att något kan vara omöjligt i teorin och ändå högst möjligt i praktiken.

I Guds rike pensioneras ingen!

Av Berit Simonsson den 15 September 2010 om: Okategoriserade

Vi kommer att äntligen att behöva varandra och varandras gåvor och ideer,när pengarna tryter och antalet anställda måste minskas i Svenska Kyrkan. Det blir säkert både spännande och roligt när människors initiativrikedom lösgörs….
Dagen

Bravo norska biskopar

Av Berit Simonsson den 13 September 2010 om: Ledarskap

Prinsessan talar med döda, det tycker inte de norska biskoparna att hon ska göra. Och det har de ju helt rätt i!

Kyrkans TidningDagen