Alkoholen i kyrkan

Av Jan-Anders Ekelund den 30 October 2010 om: Nattvarden

En av de allra bästa kyrkliga bloggarna på nätet är Storasyster i vassen. Där skriver komminister Miriam Wredén Klefbeck alltid mycket fyndigt. Kyrkomötet har som bekant diskuterat ifall nattvardsvinet skall bytas ut mot alkoholfritt vin eller rentav druvsats. Miriam träffar helt rätt i sin kommentar. Läs gärna den.

Torbjörn Lindahl är inne på samma tema på sin blogg när han skriver om kyrkomötets buffé:

Buffé fick vi i trapphallen. Gott, som vanligt. Och gått vin därtill.
Vad vin beträffar så kan man notera att i tisdags så debatterade vi ju frågan om alkoholfritt vin i nattvarden. Några talare uttalade sig varmt för saken av hänsyn till och respekt för alkoholister. Under tisdagskvällens stiftsmiddagar bjöds sedan på vin i de flesta stiftsgrupper och även personer som hörts tala sig varma för akoholfritt nattvardsvin sågs dricka ordentliga mängder. Lite hycklande kan jag tänka. Ska man nu väl ta hänsyn så ska man! Men så är det väl oftast. Lättast att frälsa världen genom en metod som inte kräver radikal ändring av mitt eget liv

.

Mission – trons multiplicering

Av Jan-Anders Ekelund den 30 October 2010 om: Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Mission, Svenska kyrkans identitet

En av profilfrågorna för Frimodig kyrka är mission/evangelisation. Genom motioner ifrån Frimodig kyrka kom detta att debatteras på Kyrkomötet. 7 av 9 talare representerade Frimodig kyrka i denna debatt. Frimodig kyrka gör skillnad på kyrkomötet! Även om motionerna blir avslagna skapar Frimodig kyrka en sund balans. Frågor som är centrala för vår tro får också debatteras sida vid sida med exv. organisations- och ekonomifrågor. Se debatten här. Debatten om mission ligger efter halva tiden i denna sändning. Dra fram “punkten” till mitten på linjen för att lyssna.

Så här står det i Frimodig kyrkas valplattform, detta gäller både nationellt såsom internationellt:

Mission – trons multiplicering
Mission är Jesus eget uppdrag till sin Kyrka i alla tider. Uppdraget, som aldrig kan väljas bort, gäller både i Sverige och utomlands. Fortfarande är det många människor över hela världen som inte hört evangeliet. Tyvärr har Svenska kyrkan kraftigt tonat ned sitt internationella missionsarbete. FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan på nytt sänder ut missionärer för att evangelisera. Sanningsanspråket i kristen tro får inte sättas på undantag, samtidigt som det personliga mötet kräver att man möter andra människor med respekt. All mission bygger på att man ser hela människans behov. FRIMODIG KYRKA tror att en kyrka utan verklig mission är en tynande kyrka.

Läronämnden

Av Jan-Anders Ekelund den 27 October 2010 om: Kyrkomötet, Läronämnden

För att värna läran i Kyrkomötet och i Svenska kyrkan förbereds alla lärofrågor i läronämnden. Som vi vet så har det ju inte gått så bra…..Läronämnden har inte alls speglat den teologiska bredd som finns i Svenska kyrkan. Ny läronämnd är nu vald. De valda är fortfarande ensidigt liberalteologiska, med ett undatag. Professorn och prästen Eva Hamberg valdes in. Detta är mycket glädjande. Eva är krismedveten och har insett alla de problem som Svenska kyrkan står inför.

På Frimodig kyrkas, Stockholmsmöte talade Eva. Lyssna på inspelningen här.

Frimodig kyrka det verkliga alternativet i kyrkovalet……

Av Jan-Anders Ekelund den 27 October 2010 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Äktenskapet, Ekumenik, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet

Dan Sarkar ifrån Frimodig kyrka hade motionerat om att äktenskapsbeslutet ifrån förra årets Kyrkomöte skulle rivas upp. Självklart hade inte Dan förhoppningar om att motionen skulle antas av Kyrkomötet. För övrigt är det ju väldigt få motioner som röstas genom. Men han ville markera att frågan inte är död i Svenska kyrkan. Många ur det trogna kyrkfolket känner sig ensamma och överkörda över beslutet ifrån förra året. Många anställda är oroliga för att bli tvingade att göra saker som strider mot deras samveten. Dan ville också visa för våra systerkyrkor över hela världen att det finns en minoritet inom Svenska kyrkan som inte accepterar den nya äktenskapssynen. Motionen är alltså en viktig symbol för att upprätthålla kontakten med alla de kyrkor över hela världen som står i begrepp att bryta kontakterna med Svenska kyrkan. Våra systerkyrkor måste veta om att det finns en betydande minoritet inom Svenska kyrkan som delar den världsvida Kyrkans syn.

Man förväntar sig att de grupper som i Kyrkovalet sa sig vara för den traditionella äktenskapssynen också skulle rösta för Sarkars motion. Men så blev inte fallet. Än en gång visade det sig att Frimodig kyrka är det verkliga alternativet. 19 av de 251 ledamöterna röstade för det traditionella äktenskapet. Exempelvis lade nästan alla Krisdemokraterna ner sina röster. Det kan ju inte ha skett av taktiska skäl eftersom deras väljare kommer att känna sig svikna. Är det någon som kan hjälpa mig att komma på varför?

I morgon fortsätter Kyrkomötet

Av Jan-Anders Ekelund den 25 October 2010 om: Frimodig Kyrka, Kyrkomötet

I morgon börjar Kyrkomötet på nytt. Jag kommer inte att vara där, men tre av Frimodig kyrkas ledamöter kommer att blogga ifrån mötet. Ni kan också följa mötet i direktsändning ifrån Kyrkomötes hemsida. Denna vecka kommer det hela att utspela sig i plenum.

Torbjörn Lindahls blogg
Håkan Sunnlidens blogg
Dag Sandahls blogg

Martin Modéus ny biskop i Linköping

Av Anna Sophia Bonde den 19 October 2010 om: Okategoriserade

Herre Jesus Kristus, du är din kyrkas Herde och huvud.
Stärk våra biskopar med kraften av din välsignelse, så att de sporrar oss genom sin iver, blir ett föredöme genom sitt liv, bär oss genom sin kärlek, stärker oss genom sitt tålamod, uppmuntrar oss genom den Helige Andes glädje, välsignar oss genom sina böner, visar vägen för oss genom sin undervisning och så renar oss till ett heligt folk som tillbeder Gud i ande och sanning. Ty du lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

(ur Oremus, den katolska bönboken)

Sverigedemokraterna avslöjar sig

Av Jan-Anders Ekelund den 7 October 2010 om: Sverigedemokraterna

Det är mycket Sverigedemokraterna för tillfället. Självklart skall inte vi som kristna förtala våra medmänniskor och inte heller slå på dem som redan ligger. Däremot så är vi skyldiga att upplysa om och avslöja det som strider mot Guds ord. Enda fördelen med Sverigedemokraterna är att de är övertydliga med sitt främlingsfientliga budksap som fullständigt strider mot Guds ord.

‎”Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.” (3 Mos 19:33-34)

En sverigedemokrat i Härnösands stift har motionerat i stiftsfullmäktige om att kyrkan inte skall hjälpa illegala immigranter. SD:s tankegångar strider mot Bibelns syn och även mot det som Frimodig kyrka står för. Frimodig kyrkas ordförande i Göteborgs stift Tord Nordblom blev känd i massmedia för ett antal år sedan när han (församlingen!) gömde flyktingar i Ucklums kyrka. I ungdomstidningen Insidan skrev Tord för fem år sedan en utmärkt artikel kring hur vi som kristna bör behandla flyktingar. Läs denna mycket aktuella artikel fastän den är fem år gammal.

Oväntad vändning

Av Jan-Anders Ekelund den 1 October 2010 om: Frimodig Kyrka

Kyrkostyrelsen är nu vald, ett litet under har skett. Moderaterna gav Frimodig kyrka en ersättareplats. Frimodig kyrkas egen Zlatan, Dag Sandahl, fick platsen.

Torbjörn Lindahl blev också vald till ersättare i valprövningsnämnden.