Frimodig kyrka försvarar prästernas tystnadsplikt

Av Jan-Anders Ekelund den 27 January 2011 om: Frimodig Kyrka, POSK, Tystnadsplikten

I dagens Kyrkans tidning har vi en debattartikel till försvar för prästernas absoluta tystnadsplikt. Anledningen till artikeln är att Mats Rimborg från POSK i förra numret av KT ifrågasatt den absoluta tystnadsplikten. Läs vår debattartikel här. Bredvid vår debattartikel finns länkar till fler artiklar i samma ämne.

lightversion av dopet

Av Anna Sophia Bonde den 25 January 2011 om: Dopet

Dagen rapporterar från Anglikanien att en grupp präster nu lobbar för att dopritualet ska genomgå en språklig och innehållslig översyn. De nuvarande formuleringarna anses inte anpassade till samtiden. En kritik som känns igen också från vår svenskkyrkliga ankdamm. Kombinationen av Anna-Karin Hammar nya dopteologi och Margareta Melins doptexter kan få ödesdigra konsekvenser, i alla fall torde de framstå som ödesdigra för var och en som inser att även om människan blir mer mondän så ändras inte hennes natur i samma takt. Vi som lever nu torde bära på samma slags inre mörker som de gjorde som levde för 1000 år sedan.

De invändningar som många i vår kyrka delar med de anglikanska prästerna tror jag inte handlar om att “den nuvarande ordningen inte tillräckligt tar hänsyn till de livsval människor ställs inför idag”, utan beror på att många kyrkomedlemmar, fastän de på papperet fortfarande är medlemmar, egentligen inte sympatiserar med den kristna teologins huvudsats: att Gud sände sin Son för att frälsa världen från dess synder.

Men är det ett gott argument för kyrkan att ändra sin teologi? För att den inte är tillräckligt sympatisk? Bryr man sig då inte alls om frågan huruvida dopordningen faktiskt utsäger viktiga saker om den mänskliga naturen, om Guds förekommande nåd, ja, om vad det innebär att vara människa? Och borde vi i så fall inte börja där, med att sätta tilltro till bibelordet, istället för att slå knut på oss själva för att, för en oförstående och inte nödvändigtvis särskilt intresserad omvärld, förklara vad författaren nog egentligen menade…

Nu finns brevet på svenska!

Av Jan-Anders Ekelund den 19 January 2011 om: Äktenskapet, Ekumenik, Kyrkomötet, Svenska kyrkans identitet

Nu finns även brevet ifrån en av våra närmaste systerkyrkor Mekane-Yesus kyrkan på svenska. Du kan läsa hela brevet översatt här. Mekane-Yesus kyrkan är världens näst största lutherska kyrka om man räknar antalet medlemmar. Mekane-Yesus kyrkan växer i snabb takt i motsats till vår egen kyrka som är den medlemsmässigt största lutherska kyrkan i världen. Om vi skall räkna antalet gudstjänstfirare så är Svenska kyrkan liten jämfört med vår systerkyrka i Etiopien. Svenska missionärer har under mer än 100 år bedrivit mission i Etiopien, nu behöver vi all hjälp vi kan få ifrån de andligt mycket starka kyrkorna i Afrika.

Nedan följer ett utdrag ur brevet:

Därför är det vår uppriktiga bön att genom Guds ingripande Herren den helige Ande ska kalla Svenska kyrkan till metanoia (omvändelse/repentance) och att era ledare inom kort överväger en omprövning av sitt beslut, och detta med anledning av Skriftens auktoritet och för den tjänsts skull som Gud har anförtrott oss alla, basen och grunden för vår kallelse och vårt partnerskap. Vi ber också för er i denna svåra tid att Gud må ge er vishet i att hantera denna situation.

Dagen

Nu har brevet kommit ifrån Etiopien!

Av Jan-Anders Ekelund den 13 January 2011 om: Äktenskapet, EFS, Ekumenik, Kyrkomötet, Svenska kyrkans identitet

Under senaste Kyrkomötet informerade Frimodig kyrka om ett brev som skulle komma till Svenska kyrkans ledning ifrån en av våra allra närmaste lutherska systerkyrkor nämligen Mekane-Yesus kyrkan i Etiopien.

Vi skrev följande i en särskild mening i betänkandet till Dan Sarkars motion om ekumenisk omorientering:

Särskild mening
Vi bejakar intentionen i motionen. Vi anser att utskottet är för överslätande i sin beskrivning av andra kyrkors reaktion på beslutet om enkönade äktenskap vid Kyrkomötet 2009. Beslutet har kraftigt försämrat de ekumeniska relationerna och vidgat avståndet mellan Svenska kyrkan och många andra kyrkor både inom den lutherska kyrkofamiljen och i en vidare gemenskap.
Vår största grannkyrka, den rysk-ortodoxa kyrkan har officiellt klippt banden med Svenska kyrkan.
Den Evangeliska Lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT), som vår kyrka har starka historiska band med, har gjort ett skarpt uttalande under året. Det står bl.a.: ”Som medlem i Lutherska världsförbundet svarar vi i ELCT att vår kyrka inte är beredd att ingå i utbyten som omfattar personer som lever i enkönade äktenskap eller som understödjer sådana äktenskap och deras legalisering. För att vara ännu tydligare: sådana personer är inte välkomna att arbeta inom Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka. Likaså avvisar vi varje form av övertalning, genom deras pengar och understöd.”
En annan stor luthersk kyrka som stått oss mycket nära under mer än 100 år är Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien. Denna kyrkas kyrkomöte har beslutat att avbryta förbindelserna med Svenska kyrkan. Svenska kyrkan skall få ett år på sig att ändra sitt äktenskapsbeslut. Mekane Yesus-kyrkan har än så länge inte verkställt beslutet. Se vidare: www.eecmy.org/?page=!news&article=51
Mekane Yesus kyrkans vice president Dereje Jemberu sade följande på EFS årskonferens den 13 maj 2010 i Kalmar ”Vi vill inte dela predikostol med dem som har en teologi, som godtar enkönade äktenskap”.
Skarpa reaktioner har bl.a. också kommit ifrån våra systerkyrkor i Litauen, England, Kenya, Finland och Estland. För mer information gå in på http://kyrkligsamling.se/dodoma.pdf
Vi är allvarligt oroade över den splittring av Kristi kropp som uppstått genom vår kyrkas vägval.

Uppsala 2010-09-30

Jan-Anders Ekelund (FK), Kjell Petersson (FK) och Margit Borgström (kd)

Det vi sa viftades bort, bl.a. så trodde många att våra trossyskon i Etiopien inte skulle verkställa sitt beslut genom att inte sända brevet till Svenska kyrkan. Men nu har brevet kommit. I brevet kallas beslutet ett medvetet avsteg från bibelns auktoritet och luthersk identitet, och förhoppningen är att Svenska kyrkan ska ångra sig och böja sig för bibelns auktoritet. Man avbryter ännu inte förbindelserna men brevet är en mycket tydlig markering att Svenska kyrkan är på fel väg. Du kan läsa mer om brevet här.

DU FINNER HELA BREVET HÄR. Läs det gärna.

Dagen

Koskinen tycker till

Av Jan-Anders Ekelund den 5 January 2011 om: Biskopsmötet

När biskoparna närmar sig pensionen börjar man uttrycka ”sanningar”. Lennart Koskinen har skrivit en debattartikel i Kyrkans tidning där han polemiserar mot ärkebiskopen. Koskinen vill diskutera kyrkosyn, identitet och kyrkans uppdrag. Inte en dag för tidigt att en biskop vill föra upp dessa frågor på dagordningen.

Bl.a. så skriver Koskinen: ……Jo, en del partipolitiskt aktiva men själva kyrkligt ointresserade, ser också till att få in företrädare med rätt partifärg i kyrkans styrande organ. Skönt att en biskop tar bladet ifrån munnen och säger detta som alla vet är sant men få vågar uttrycka.

Både Yngve Kalin (under rubriken “Syndabocken Wejryd”) och Dag Sandahl har kommenterat debattartikeln. Läs deras kommentarer.

Väckelse i Kina – och här?

Av Anna Sophia Bonde den 3 January 2011 om: Väckelse

“Folk har redan mat, prylar och husrum. Nu vill de ha andlig spis” Det är prästen Shi Xinmins förklaring till den kinesiska väckelse som just nu pågår, IRL så att säga, i verkliga livet här och nu, på precis den här planeten.  Om den kristna trons snabba spridning i Kina berättar Ola Wong i en stor artikel i SvD. I sin senaste bok What Good Is God – In Search of a Faith That Matters besöker den evangelikale journalisten Philip Yancey Kina och ger en livfull skildring av samma väckelse. Många av församlingarna är hemliga i dubbel bemärkelse – man träffas i hemmen och myndigheterna känner inte till dem. Somliga menar att det nu i Kina finns uppemot 100 miljoner kristna. Kristendomen har status, berättar en religionslärare jag känner, till skillnad från taoismen som anses lite mossig.

Det kan förstås kännas lite jobbigt för oss västerlänningar att vi numera inte längre nödvändigtvis utgör universums mening och mål men vi skulle ju också kunna hämta inspiration från sådana växande kyrkor som de kinesiska. Det blir liksom både en övning i ödmjukhet och lärjungaskap.  För vad den kinesiske prästen sa gäller ju också här. Människor, både i Kina och Sverige, hungrar efter andlig mat som mättar,  efter levande vatten. Kanske är just denna hunger den bästa grogrunden för väckelse? Låt oss be att Herren under detta nådens år 2011 använder sin kyrka i Sverige, eller rättare: att hon låter Honom göra det.