korsvandring i Västerås

Av Anna Sophia Bonde den 28 April 2011 om: Jesus, Svenska kyrkans identitet, Svenska kyrkans lära

Den lokala tidningen berättar om den “tillställning” som Svenska kyrkan ordnat på långfredagen, dvs en korsvandring. Prästen Mikael Grenstedt säger om Jesus att han är “kärnan i vår tro och denna dag handlar om honom”.  Det är en god tanke att föra ut korset i staden och på så sätt visa att Jesus och staden hör ihop, det finns inga vattentäta skott mellan himmel och jord. Om det är sant som Bibeln påstår att Gud har stigit ner och blivit människa i Jesus Kristus, lidit, dött och uppstått så angår detta alla människor, i Västerås och på andra ställen. Vilket underbart påskbudskap!

Begravningar även på lördagar

Av Jan-Anders Ekelund den 17 April 2011 om: Begravningsväsendet, Gudstjänst, Stiftsfullmäktige Göteborg

Begravningar åter på lördagar i Göteborg, är det viktigt för Frimodig kyrka? Om man läser i Frimodig kyrkas valplattform står det enbart en mening om de kyrkliga handlingarna. Det är t.o.m. så att de kyrkliga handlingarna står inom parantes i denna mening. Men en mening räcker om den är tydlig!

FRIMODIG KYRKA anser att resurserna skall satsas på kärnverksamheten, alltså fira gudstjänst (inklusive kyrkliga handlingar), bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Jo, de kyrkliga handlingarna är viktiga för Frimodig kyrka.Det finns ingen annan kyrka i Sverige som är i närheten av Svenska kyrkans kontaktnät i relation till svenska folket. Detta kontaktnät skall självklart Svenska kyrkan värna. Naturligtvis inte genom att man ändrar i det kristna budskapet för att behålla medlemmarna. Däremot är det alldeles utmärkt att anpassa gudstjänsttiden för begravningar så det passar så många som möjligt 2011. Ifall vi är övertygade om att vi har världens bästa och helt avgörande budskap så kan det inte vara någon större uppoffring att ge möjligt för begravningsgudstjänster även på lördagar, åtminstone i de större församlingarna. Frimodig kyrka motionerade för övrigt om detta i Göteborgs stiftsfullmäktige redan för fyra år sedan genom Eva B Gärtner. Vem vet, det vara kanske denna motion som satt stenen i rullning? Under alla omständigheter så är samfällighetens beslut i Göteborg mycket klokt.

Ni kan läsa mer om beslutet i GP och Kyrkans tidning.

Sila mygg och svälja kameler i Västerås?

Av Jan-Anders Ekelund den 7 April 2011 om: Jesus, Svenska kyrkans lära

Frimodig kyrkas webmaster Gabriel Fjellander har anmält en präst i Västerås stift till domkapitlet. Prästen har mer eller mindre förnekat hela den kristna troslärans absolut mest centrala delar i en insändare i Kyrkans tidning. Hela insändaren är bara tragisk i sitt förnekande. Hur kan denna präst ha blivit prästvigd? Otroligt!

Biskop Thomas Söderberg och domkapitlet måste naturligtvis agera. Men längst inne känner jag tvivel och oro. Kommer verkligen biskopen och domkapitlet att göra något? Eller nöjer sig Västeråsbiskopen med att jaga människorna på på St Davidsgården i Rättvik? En “viss” skillnad i allvarlighetsgrad mellan de påstådda “brotten” kan skönjas minst sagt. Jag hoppas verkligen att biskopen inser detta, även om inga journalister gör det.