Frimodig kyrkas motioner till Kyrkomötet 2011

Av Jan-Anders Ekelund den 30 July 2011 om: Frimodig Kyrka, Kyrkomötet

Genom att klicka på länkarna nedan kan du läsa Frimodig kyrkas motioner till Kyrkomötet 2011. Det finns en stor bredd på motionsämnen.Några av motionerna är skrivna ihop med personer ifrån andra nomineringsgrupper.

Motion om “en utjämning skall ske”
Motion om andligt ledarskap
Motion om Luther i fem år
Motion om målskrivning för mission
En ordinarie präst och diakon i varje domkapitel
Möjlighet för enskilda präster att avstå ifrån vigselbehörighet
Möjlighet för präster och diakoner att förtidsrösta vid val av biskop
Rösträtt för EFS-präster anställda i samarbetskyrkor
Behövs omvändelse?
Central upphandling av miljöcertifierad el för Svenska kyrkan
Framtida modell för kollektupptagning
Inför konfirmation som vilkor för fadderskap
Möjlighet till prästvigning av kandidater ifrån väckelserörelser inom Svenska kyrkan
Utbildning i församlingsutveckling för präster i allmänhet och kyrkoherdar i synnerhet samt studiematerial för förtroendevalda och arbetslag
Meänkieli – ett levande språk i en flerspråkig kyrka
Rätt till försvarsadvokat

Svenska kyrkans hemsida kan du läsa alla motionerna till årets kyrkomöte.
Läs också i Dagen.

Lära av andra kyrkor!

Av Jan-Anders Ekelund den 28 July 2011 om: Ekumenik, Mission, Organisation, Struktur, Svenska kyrkans identitet, Svenska kyrkans lära

I Frimodig kyrkas valplattform står det så här under rubriken Kyrkorelationer – trons utblick:

Ute i världen växer den kristna kyrkan. Samtidigt brottas Svenska kyrkan med vikande medlemstal. Svenska kyrkan behöver fler levande och växande församlingar. Kunskap behöver hämtas in och lärdomar dras om varför många kyrkor i världen växer och drar till sig både unga och äldre så att de kommer till tro på evangeliet. Frimodig kyrka menar att Svenska kyrkan omgående bör starta ett utbyte med avsikt att ta tillvara erfarenheter från dessa kyrkor……………

Vi vill att Svenska kyrkan skall lära av andra kyrkor, gärna våra systerkyrkor i tredje världen där flera av dem växer lavinartat. 2007 tog Svenska kyrkan initiativet till en konferens i Lund där man bjöd in sina systerkyrkor runt om i världen för att lyssna till och lära av dem. Det var ett mycket gott initiativ. Problemet är att det varit så tyst efteråt ifrån officiellt kyrkligt håll. Jag letade på Kyrkans tidnings hemsida men fann inget där. Jag hoppas jag har fel och att slutrapporten har offentliggjorts. Rapporten är viktig.

Men i senaste numret av SPT finns en mycket informativ artikel ifrån konferensen av Frimodig kyrkas gruppledare på Kyrkomötet Bertil Murray. Den är mycket läsvärd pga att rapporten ifrån lyssnarkonferensen är utmanande för oss i Svenska kyrkan.

Här kan du läsa hela artikeln:

Reflektion med anledning av Lyssnarkonsultationen i Lund 2007.
Bakgrund
I mars 2007 firades i Lund 60-årsjubileet av Lutherska världsförbundets skapande. Svenska kyrkan tog då initiativ till att i anslutning till firandet förlägga en så kallad lyssnarkonsultation. Man ville under ett par dagar (den 27 – 28 mars) få lyssna till vänkyrkors reflektion kring de utmaningar som möter Svenska kyrkan i dess framtida samverkan med andra lutherska kyrkor. Överläggningen ville vara ett uttryck för den ömsesidighet som Svenska kyrkan önskar ska prägla relationerna.
(more…)

Sluta påstå att ni vill värna kristen tro

Av Jan-Anders Ekelund den 28 July 2011 om: Efterföljelse, Svenska kyrkans identitet, Sverigedemokraterna

Efter den tragiska terrorattacken i Oslo har en västsvensk politiker och nämndeman, Erik Hellsborn, ifrån Sverigedemokraterna gjort horribla uttalande som tydligt visar på vad Sverigedemokraterna står för. Sverigedemokraterna är ju också representerade i Kyrkomötet.
I dagens Hallands Nyheter skriver prästen Gunnar Stenbäck, under rubriken Sluta påstå att ni vill värna kristen tro, om sverigedemokratens uttalande. Här följer artikeln av Stenbäck. Den går inte att läsa i webupplagan. Inlägget är mycket bra och läsvärt.

Man kan bli mörkrädd när man i Hallands Nyheter läser om hur Erik Hellsborn från Sverigedemokraterna i Varberg resonerar efter massakern i Norge. Där skyller han terrordådet inte på Behring Breivik och hans avskyvärda teorier, utan på ”islamiseringen” av samhället.

Skulden är alltså alla de andras, det vill säga politikernas, som inte stänger ute eller slänger ut de invandrare som flytt sina hemländer och söker sig till ”tryggheten” hos oss.
Hellsborn visar därmed att han och Sverigedemokraterna är av precis samma slag som Breivik. Teoribildningen är densamma. Man har bara inte ännu kommit lika långt i att gå från ord till handling.

Att som Breivik och Sverigedemokraterna dessutom tala om att slå vakt om ”det kristna Norden, det kristna Europa” och agera i namn av kristen tro är långt värre än att svära i kyrkan. Det är att grovt förakta och häda Guds namn och allt det Jesus står för.
För Gud är varje människa lika mycket värd. Ett kristet förhållningssätt är därmed också att se på varje medmänniska som lika mycket värd som mig själv eller någon annan.
Heder åt de politiker som vågar stå upp för detta och kämpa för mänskliga rättigheter, lika för alla.

Att kalla sig kristen måste få konkreta och praktiska konsekvenser, ibland annat för vårt sätt att öppna oss och ta emot de medmänniskor som på flykt söker sin trygghet hos oss, vare sig de är muslimer, kristna, ateister eller buddister.
Antingen får Sverigedemokraterna och alla som sympatiserar med dem göra helt om i denna fråga, eller så får ni åtminstone sluta att påstå att ni vill värna om kristen tro och kultur.
Bevara Sverige från Hellsborn och hans likasinnade.

Gunnar Stenbäck
Präst i Svenska Kyrkan