Biskopsutfrågning

Av Maja Bengtsson den 29 February 2012 om: Äktenskapet, Bibeln

Det har varit biskopskandidatsutfrågning i Skara stift. Så här skriver Inger Lindeskog, en av Frimodig kyrkas representanter i Skara stiftsfullmäktige och diakon, om sin upplevelse av den:

“Nu är de sju biskopskandidaterna i Skara stift utfrågade. I Falköping fick de idag först svara på frågor en och en under varsin kvart. Därefter följde ett panelsamtal som såg ut att utveckla sig till ett skolexempel i konsten att vara överens och tycka lika. Flera hänvisade till ”Skara-stifts-andan”, som sades vara ett uttryck för en generös och tillåtande attityd mellan människor och fromhetsriktningar. Plötsligt förändrades bilden. Intervjuaren ställde frågan om kandidaterna skulle kunna tänka sig att prästviga en person som inte viger samkönade par. Hon ville att de skulle räcka upp handen när hon sade ”ja”, ”tveksamt” eller ”nej”. Hon började med ”ja”. Staffan Grenstedt räckte upp handen. Det ryckte i ett par händer till, men de ville då motivera sig. Kvinnan som intervjuade underströk att alla skulle få möjlighet att motivera sina svar senare, men först ville hon bara ha ”ja”, ”tveksam” eller ”nej”. Då var det ingen mer än Grenstedt som ville hålla sin hand uppe. ”Tveksam” – ingen. ”Nej” – två personer; Sonja Grunselius och Katarina Segerbank. Rädslan för att bli dömd alltför snabbt bredde ut sig. Alltså ett ja, två nej, resten frågetecken. Sedan fick de då möjlighet att motivera sina svar (eller sin brist på tydligt svar). Intervjupersonerna var snälla; alla fick uttala sig, även de som inte bekänt färg. Man hänvisade till människovärdet (allas lika värde), kyrkomötesbeslut som vi har att förhålla oss till, att det kan bli svårare att få tjänst, att tonåringar inte ska behöva utsättas för påverkan i en känslig period av sitt liv – ja, allt utom det som det verkligen gäller, nämligen sanningsfrågan! Jag menar: Människovärdet – Finns det någon i Svenska kyrkan 2012 som hävdar att människor är olika mycket värda i Guds ögon? Kyrkomötesbeslut – Vilket då? Att Svenska kyrkan nu viger samkönade par till äktenskap är ett faktum, men ingen präst tvingas att göra det. Svårare att ”vara anställningsbar” för att man ställer till det för andra – för en sak man ställs inför någon enstaka gång ibland? Påverkan under en känslig tid i livet – ja, om vi inte ser det som något positivt att få leda människor in på trons väg och att det innebär möjligheten att påverkas, då vet jag inte vad vi sysslar med i kyrkan. Evangeliet och den livsstil som följer av evangeliet är vägen till befrielse. ”Sanningen skall göra er fria”, säger Jesus. Tänk om vi kunde föra samtal om Guds ord och bud utifrån perspektivet att de ges oss av omsorg om människan, för att Gud vet vad som är gott för oss och kallar oss in på sina vägar. Och tänk om Svenska kyrkans präster kunde ha den utgångspunkten! En av sju biskopskandidater tror idag att den som tar Bibelns ord på allvar, i frågor som rör sexualiteten, kan vara kallad att bli präst.”

Lyssna till samtalet på Skara stifts hemsida. I  Dagen och Kyrkans tidning finns korta sammanfattningar av utfrågningen.

Moderaterna i ny skepnad.

Av Jan-Anders Ekelund den 14 February 2012 om: Moderaterna, Nomineringsgrupper i Kyrkan, Partipolitisering

Moderaterna skall dra sig ur nästa års kyrkoval. Eller skall de det? Nu är man på väg att bilda en ny nomineringsgrupp med namnet Borgerlig samling.

På Wikpedia finns olika förklaringar till ordet borgerlig. En förklaring är att borgerlig betyder profan i motsats till kyrklig:

Profan I förhållande till det kyrkliga, betecknar ordet borgerlig något profant, icke-kyrkligt. En borgerlig högtid är således en högtid utan religiösa inslag. De enda borgerliga helgdagarna i Sverige är första maj och nationaldagen (den senare från och med 2005). En borgerlig kommun är en “vanlig” kommun jämfört med en kyrklig kommun, det vill säga en församling. Det finns borgerliga motsvarigheter till stora kristna familjehögtider såsom dop, konfirmation, bröllop och begravning.

Kunde inte moderaterna hittat ett lämpligare namn för en nomineringsgrupp som ställer upp i kyrkliga val?
Jag inser att man vill förknippa sig med någon form av blandning mellan konservativ och liberal allmänpolitisk ideologi. Men det borde faktiskt vara irrelevant i de kyrkliga valen.
Jag hälsar återigen alla kyrkligt förtroendevalda moderater, som känner igen sig i Frimodig kyrkas valplattform, välkomna över till Frimodig kyrka. Det är ett kyrkligt alternativ!

Läs också på POSK:s blogg.

Läs också vad moderaten och tidigare chefredaktören på tidningen Barometern i Kalmar, Per Dahl, skrev i september. Han ställer upp för Frimodig kyrka i de kyrkliga valen.

Stockholmsmötet 2012

Av Jan-Anders Ekelund den 12 February 2012 om: Frimodig Kyrka, Stockholmsmötet

Nu är det klart att Dr Wakseyoum Idossa, president i världens näst största lutherska kyrka, Mekane Yesus kyrkan, kommer till Stockholmsmötet.

Frimodig kyrka i Kyrkans tidning

Av Jan-Anders Ekelund den 10 February 2012 om: Frimodig Kyrka, Kyrkans tidning, Organisation, Partipolitisering, Struktur, Svenska kyrkans identitet

Vi har skrivit en debattartikel i Kyrkans tidning kring strukturutredningen. Den tål att läsas!