En kristen församling

Av Jan-Anders Ekelund den 25 March 2012 om: Ledarskap, Levande församlingar, Organisation, Partipolitisering, Struktur

Biskop em Biörn Fjärstedt har på Kyrklig Samlings uppdrag fått i uppgift att teologiskt granska Svenska kyrkans strukturutredning utifrån vad en församling är. Biskop Biörn har gått till den verkliga källan, Bibeln och till Kyrkans historia för att se vad en församling är. Hela dokumentet kan läsas ifrån Kyrklig Samlings hemsida.

Bland annat skriver biskopen följande:

Den svenskkyrkliga strukturutredningen refererar överhuvudtaget inte till ekumeniska landvinningar eller nya ecklesiologiska insikter.

Dock undergrävde KO 2000 genom direktvalen till stiftsfullmäktige och kyrkomöte det traditionella församlingsbegreppet och åstadkom att Svenska kyrkan blev ett hus i strid med sig självt. Samtidigt som KO 2000 framställde församlingen, i meningen de döpta på en given ort, som grundenheten i kyrkan lades nomineringsgrupper, i praktiken partipolitiska organisationer, till grund för ledning och beslutsordningar i kyrkan. Strukturutredningen behåller oreflekterat denna inkonsekvens.

Dokumentet avslutas med en analys av församlingsbegreppet i strukturutredningen:

Strukturutredning är ett lappverk på en ordning som tillhör en svunnen värld, ett försök att anpassa det svenskkyrkliga systemet till en retrograd trend vad gäller kyrkans närvaro och relevans i sin kontext med hjälp av administrativa, sekulära modeller och beräkningsgrunder.
Strukturutredningen saknar en principiell utgångspunkt i vad som är kongenialt med den kyrka Jesus efter egen utsaga ville bygga och som han konstituerade som ett nytt förbund under påskalammsmåltiden i den natt då han blev förådd, den kyrka som kom samman till ett, ”epi to auto”, på första Pingstdagen och erhöll Andens insegel för sitt framträdande inför världen.
Strukturutredningen förmår inte släppa en överspelad territorialförsamlingsidé och återknyta till evkaristin som grunden för kyrkans liv.
En allvarlig sak är att den vill släppa kravet på söndagens gudstjänst som det kristet specifika. Det tillsammans med de administrativa mönstren och förvaltningsperspektivet röjer att utredningen representerar en annan värld än den som träder fram i det kristna källflödet.

Kommer höstens Kyrkomöte att ta någon som helst notis till det som biskop Biörn skriver?

Förbön för familjen Reinfeldt

Av Anna Sophia Bonde den 9 March 2012 om: Äktenskapet

Då mediedrevet drar igång med sina många spekulationer

är det av stor vikt att alla kristna nu innesluter familjen Reinfeldt i sina

förböner. Som någon klok person sa: en skilsmässa är ofta att ta till

en amputation där det hade räckt med en operation.

Gud, vår Far, vi ber för alla som kämpar för sitt äktenskap

och för dem som slutat kämpa. Herre, kom med kärlek,

inspiration, glädje och gemenskap. Kom med nya möjligheter.

Överraska oss, som bara Du kan göra.

Vi ber till Dig idag om Ditt särskilda beskydd över statsministern

och hans familj. I Jesu namn.

Amen.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/paret-reinfeldt-separerar_6908113.svd

Kyrkans Tidning nr 9

Av Jan-Anders Ekelund den 1 March 2012 om: Äktenskapet, Frimodig Kyrka, Kyrkans tidning, Organisation, Struktur, Svenska kyrkans lära

Fyra kyrkoherdar, varav en är Frimodig kyrkas kyrkomötesombud Berth Löndahl, har skrivit en debattartikel om kyrkoherdens framtida roll enligt strukturutredningen, Direktör eller andlig ledare.
Artikeln avslutas med: Organisationsförändringar är i kyrkan också teologi – ecclesiologi. Vi är inte negativa till nödvändiga förändringar. Men de nu föreslagna organisatoriska omvälvningen innebär att man skapar ett annat pastoralt synsätt och en ny kyrkoherderoll som förvaltningschef som går stick i stäv med kyrkans tidigare syn.

En artikel handlar om biskopsvalet i Skara. Se förra blogginlägget. Det är ganska anmärkningsvärt hur snabbt löften bryts i Svenska kyrkan. Enbart Staffan Grenstedt håller fast vid löftena ifrån Kyrkostyrelsen och Kyrkomötet 2009.

Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6 Vigsel och äktenskap behandlar frågan. Där står på sid 32 bla.
Det råder enighet inom Kyrkostyrelsen i frågan om att ingen präst mot sin
personliga övertygelse om vad som är rätt ska tvingas viga par av samma kön.
Detta följer av att Svenska kyrkan bejakar att det inom kyrkan kan rymmas olika
syn på äktenskapet. Frågan om hur man ser på vigsel med par av samma kön ska
inte heller ha betydelse vid exempelvis prövning av prästkandidat
eller anställning
av präst, musiker, kyrkvaktmästare eller annan personal i kyrkans tjänst.

Kan det uttryckas tydligare?

Även Dagen skriver om biskopsvalet.

Anna Sophia Bonde, Frimodig kyrkas blivande inspiratör har en ny läsvärd “signeratartikel” med rubriken Walk-over till spökjägarna.