Sommarstiltjen är inte total

Av Anna Sophia Bonde den 29 June 2012 om: Okategoriserade

På söndag sätter Almedalsveckan igång, där det i år finns många seminarier med existentiell anknytning. Läs mer här Här är en förteckning över Svenska kyrkans arrangemang under veckan. Vill man inte åka till Gotland utan stanna hemma framför datorn kan man läsa Stefan Gustavssons (ordförande för SEA, Svenska evangeliska alliansen) intressanta och tänkvärda artikelserie om samtiden och sexualiteten utifrån ett kristet perspektiv. Annars står det en förstås alldeles fritt att njuta av Guds natur och strunta i den moderna tekniken en stund.

Mångfald och tolerans

Av Anna Sophia Bonde den 26 June 2012 om: Efterföljelse, Folkkyrka, Svenska kyrkans identitet

Några svenskkyrkliga präster – varav två biskopar – skrev härom dagen på DN Debatt om förhållandet mellan svenskarna och “de andra” och menade att vi måste vara på vår vakt mot den paternalism som alltid lurar om hörnet när det gäller den andre och hans sedvänjor. De nämner t ex slöjor och manlig omskärelse och menar att vi måste se bortom våra egna vanor och erkänna den andres rätt till sina, även om det är i vår kommun, vår stad, på vår gata han vill praktisera dem. En respektfull människosyn kräver att vi står upp för rätten att vara annorlunda. Hur gärna vill man inte stämma in i det påståendet! Och hur ogärna måste man ändå erkänna att det är lättare i teorin än i praktiken och hur mycket lättare det är att vara god och vidsynt gentemot företeelser som ligger en bit bort än sådant som finns framför näsan. Som Stalin lär ha sagt: ingen människa, inget problem.

Därför borde själva detta att vara svenskkyrklig erbjuda i det närmaste obegränsade möjligheter att öva sig i den svåra konst som prästerna tar upp. Vilka motsvarar idag de gammaltestamentliga “änkan, den faderlöse och främlingen”? Och är barmhärtighet detsamma som tolerans? Hur skulle Jesus vilja att jag betedde mig mot, låt säga, kvinnoprästmotståndaren och sverigedemokraten? Sådant kan man fundera på, en regnig junikväll.

Kyrkostyrelsens beslut

Av Anna Sophia Bonde den 17 June 2012 om: Okategoriserade

Kyrkostyrelsen har i veckan fattat ett beslut angående Svenska kyrkans framtida organisation som går enligt Strukturutredningens förslag. Några detaljer har dock mött särskilt mycket kritik från remissinstanserna, t ex förslaget om att stiften skulle överta det ekonomiska ansvaret för förvaltningen av kyrkorna, och har därför lyfts bort. Vidare kommer det att finnas en möjlighet för församlingen att föreslå namn till kyrkofullmäktige, en möjlighet som inte finns med i Strukturutredningens första förslag. Förste vice ordförande Levi Bergström (S) säger till Kyrkans tidning att han är glad att beslutet i Kyrkostyrelsen blev enhälligt. Det är glädjande att man tagit till sig i alla fall somlig kritik men när det gäller den utbredda oron över att församlingsbegreppet , som vi känner till det, alltmer kommer att urholkas verkar inga åtgärder ha vidtagits.

Om ohälsan inom Svenska kyrkan

Av Anna Sophia Bonde den 12 June 2012 om: Okategoriserade

Kyrkans akademikerförbund har förhandlat fram ett nytt avtal som bland annat innebär fler lediga dagar för såväl präster som diakoner och pedagoger. Enligt förbundsordföranden Bror Holm har avsikten varit att få ner de höga sjuktalen för kyrkans anställda.  Och det är väl ett välkommet initiativ. Ändå kan man befara att ohälsan har djupare orsaker än “bara” långa arbetsdagar; att den är ett symptom på den vilsenhet som råder inom Svenska kyrkan angående vår affärsidé. Svenska kyrkan vill vara liberal och framsynt, ha låga trösklar och en öppen famn. Men hur svårt är det inte ibland att förena önskan att framstå som schysst och tidsenlig med evangeliets omutbarhet? Det kan vi liksom inte – fast vi så ofta försöker – trolla bort. Och när vi varje söndag läser texterna om hur Jesus inte bara undervisade utan också botade sjuka, drev ut demoner och upprättade människor till ande, kropp och själ så måste ju någon gång frågan infinna sig: varför ser vi så lite av detta i våra sammanhang? Trots vår goda ekonomi, vår omvittnat goda vilja. Det “glappet” måste i sig skapa en oro hos oss: vad gör vi med vårt uppdrag? Förhoppningsvis leder den oron oss vidare, kanske är den till och med något som den Helige Ande tillåter för att föra oss dit Han vill?

Skolavslutningar i kyrkan

Av Jan-Anders Ekelund den 10 June 2012 om: Skolavslutningar

Under de senaste åren har det blossat upp en debatt kring skolavlutningarna i kyrkan. Debatten har även kommit detta år. I Broby ordnade församlingen en egen skolavslutningsgudstjänst.

Miriam Wredén Klefbeck präst i Södetälje reder ut tankegångarna kring detta på ett alldeles ypperligt sätt på sin blogg Storasyster i Vassen. Nedan följer hennes text. (more…)

Samtalsklimatet i Svenska kyrkan

Av Jan-Anders Ekelund den 8 June 2012 om: Dopet

En dopdebatt har brutit ut i Svenska kyrkan. Jag välkomnar detta men man måste kunna ställa anständiga krav på dem som deltar. En som gått över gränsen är min gamle gruppkamrat på Kyrkomötet ifrån POSK-tiden Lennart Koskinen. I senaste numret av Kyrkans Tidning på ledarplats förtalar han Dag Sandahl på ett osmakligt sätt. Inte bara Dag förtalas utan alla som kan tänkas dela en åsikt med Dag.

Biskop Koskinen skriver:

Är kyrkan en exklusiv förening för ett fåtal med en uttalad tro i full överensstämmelse med tradition och bekännelse, eller står kyrkan för ett öppet erbjudande om Guds- och församlingsgemenskap för alla?
Kritiken från Dag Sandahl-angels med hang-arounds skjuter in sig på det första alternativet. Gärna trossamtal som liknar ett gammaldags husförhör med föräldrarna. Är de verkligen värda att få döpa sitt barn?

Dag har själv försvarat sig på sin blogg. Men en fråga inställer sig. Kan vi inte begära mer av en pensionerad biskop? Hur mycket får en biskop skada biskopsämbetet, skada andra i ämbetet eller skada kyrkan? Självklart, det måste vara nolltolerans när det gäller förtal. Ingen skall behöva öppna Kyrkans tidning och behöva ta del av dylika okvädningar. En av kommentarerna till artikeln på nätet sätter huvudet på spiken: Men jag orkar inte läsa mer av smutskastning i kyrkliga debattfora. Debattera utan tramsiga förlöjligande epitet – annars blir det svårt att hävda nådesgemenskapen till förmån för åsiktsgemenskapen.

Christer Hugo på Kristen opinion har också reagerat.

Vill man läsa något uppbygglig kring dopet så skall man hålla sig till Torbjörn Lindahls blogg. Han har under senaste dagarna skrivit tre artiklar om dopet.

Mer om arvodering….

Av Jan-Anders Ekelund den 7 June 2012 om: Arvoden, Frimodig Kyrka, Partipolitisering, Socialdemokraterna

Kyrkans tidning skriver idag om de slopade arvodena i Örby-Skene. Det man undrar mest över i artikeln är om den socialdemokratiska representanten är rätt citerad.

För Ann Hjertén i s-gruppen är det uteblivna arvodet en bidragande orsak till att hon beslutat lämna kyrkopolitiken när mandatperioden är slut, säger hon.
– Det har inte handlat om några stora summor utan mer om en symbolisk uppskattning. Nu blir känslan att jag inte är värd de här småpengarna. Då arbetar jag hellre ideellt på riktigt med sådant jag tycker är roligt och som jag aldrig skulle drömma om att ta betalt för.