Svenska kyrkan i Världen idag

Av Anna Sophia Bonde den 31 October 2012 om: Äktenskapet, Biskopsmötet, Efterföljelse, Folkkyrka

I dagens nummer av tidningen Världen idag återfinns två artiklar om Svenska kyrkan med anledning av kyrkomötets beslut 2009 att öppna äktenskapsbegreppet för samkönade par. En artikel rör de ekumeniska följderna av beslutet, en annan vilka konsekvenser beslutet fått för den inre sammanhållningen. I förrgår skrev dessutom studenten och samhällsdebattören Nasrin Sjögren i samma tidning ett Öppet brev till Sveriges biskopar där hon, som lekman, ungefär lika subtilt och finkänsligt som när  pojken i H C Andersens berättelse påstod att kejsaren var naken, begär besked av vår kyrkas ledning: vad vill ni egentligen med Svenska kyrkan? Det är ett argt brev och, som sagt, inte särskilt nyanserat. Men kanske är det ändå något slags symptom på hur kyrkan mår.

Inspirerande intervju

Av Anna Sophia Bonde den 28 October 2012 om: Efterföljelse, Folkkyrka, Helighet, Levande församlingar

Då kyrkoherden i S:ta Clara, Carl-Erik Sahlberg, nu går i pension blir han intervjuad i Dagen om sin tid i församlingen. Det är spännande och utmanande läsning. Man har liksom två val: antingen kan man se CES som en extraordinär karismatiker, alltså någon som är särskilt, ovanligt utrustad av den Helige Ande och därför blivit så välsignad i sin tjänst. Eller så kan man undra: tänk om det är något sådant som Gud vill använda alla sina präster till (och säkert inte bara vigda präster!), nämligen att öva sig i att bli alltmer lyhörd för Andens tilltal, att genom bön och arbete (i den ordningen) utvidga Guds rike på jorden, och få vara med om att upprätta människor, till kropp, själ och ande. Sahlberg säger:

– Jag blir tacksam när jag tänker på att den här kyrkan som var som död i dag är en kyrka full av liv. En kyrka som blivit en förebild när det gäller socialt arbete.

Så småningom utvidgades det sociala arbetet. Från missbrukarna i närområdet till de prostituerade på Malmskillnadsgatan, vidare ut på fängelser och anstalter. Kyrkan fylldes med utslagna människor, men också med nya ansikten från alla samhällsskikt.

– När jag började fick jag ett kontor där på andra sidan vägen, berättar Carl-Erik och ser ut över gatan. Där hade jag kunnat hamna. Jag hade kunnat bli en sådan präst som sitter bakom ett kodnummer i ett kontor och fikar med kollegorna. Men det passade inte mig.

I stället tog prästen sina saker och gick ner till kyrkogården. Där satt han och jobbade, fikade, stiftade bekantskap med missbrukaren Mats och så småningom några till. Av de här människorna började sakta, sakta en församling att ta form.

En församling som blivit till sådan välsignelse i Stockholm, för så många olika sorters människor. Tänk vad Gud kan göra, när vi människor ställer oss till Hans förfogande!

Håkan Sunnliden om Svenska kyrkans queerutbildning

Av Anna Sophia Bonde den 24 October 2012 om: Svenska kyrkans identitet, Svenska kyrkans lära

Frimodig kyrkas Håkan Sunnliden, präst i Värnamo, kommenterar i en artikel i Världen idag den pilotutbildning i hbtq-frågor som tidigare i oktober hållits för Svenska kyrkans anställda i Sigtuna. Kursen har kommit till på grund av ett beslut i Kyrkomötet 2010 och innehåller bl a “queerbibelläsning” som, såvitt jag vet, går ut t ex på att David och Jonathan samt Noomi och Rut skulle haft homosexuella relationer. Sunnliden menar att det borde finnas mer behjärtansvärda ämnen att anordna kurser kring för kyrkans anställda. Det är lätt att instämma i den åsikten men det verkar samtidigt oundvikligt att Svenska kyrkan gör en sådan satsning, med tanke på vår tids upptagenhet, för att inte säga fixering, vid sexuell identitet. Den är nästan ett slags religion i sig själv, tron att friheten att leva ut alla sina drömmar och fantasier ska leda oss till större lycka och att vi på det sättet blir mer “oss själva” än vad än vad folk var förr, när samhällsordningen mer reglerade sexuellt beteende (t ex genom att ge preferens till monogama förhållanden). Frågan är om det är sant. Frågan är om kyrkan på detta sätt gagnar människor eller om en sådan här satsning inte tvärtom ökar vilsenheten, pekar med hela handen på en väg som kanske inte idag eller imorgon men förr eller senare kommer att visa sig vara en återvändsgränd.

Slopa arvoderingarna!

Av Jan-Anders Ekelund den 13 October 2012 om: Arvoden, Efterföljelse, Frimodig Kyrka, Ideellt arbete

Jag har tidigare skrivit om att vi slopat arvoderingarna till kyrkorådsledamöterna i Örby-Skene församling. Frimodig kyrka i Göteborgs stift motionerar nu om att slopa arvodena i stiftsfullmäktige. Argumenteringen är densamma i båda fallen.

Här följer motionen:

Motion till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.
Det har gått ett drygt decennium sedan relationerna mellan kyrkan och staten ändrades. Statskyrkosystemet är borta och Svenska kyrkan är inte längre en del av den s.k. ”offentliga sektorn” utan ett fritt trossamfund. Steg för steg blir det tydligare att också Svenska kyrkans arbete och verksamhet är en del av det idéburna folkrörelsearbetet som varit så utmärkande för livskraftiga rörelser i vårt land.
Av ekonomiska skäl, men också av ideologiska, bygger mer och mer av det lokala arbetet på ideella krafter. Församlingens grundläggande uppgift enligt Kyrkoordningen, den att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, utförs idag mer av män och kvinnor i församlingen som helhet, och mindre av avlönad personal. Antalet anställda är fortfarande stort, men ofta betonar vi de anställdas roll som möjliggörare och inte uteslutande som utförare. Tjänster i församlingarna lämnas vakanta eller dras in. Stiftet har under flera år erbjudit ganska omfattande kurser i syfte att uppmuntra församlingarna att utarbeta utvecklingsplaner för arbetet med de ideella i församlingen. Det har inte varit utan framgång. De ideella får hjälp, handledning och uppmuntran i sina uppgifter, men de skall inte behöva ha egna kostnader för sitt engagemang, och de är per definition inte arvoderade.
Frimodig kyrka anser att det synsättet också kan tillämpas på de förtroendevalda. I synnerhet som Svenska kyrkan nu inte längre är en del av den offentliga sektorn utan ett fritt trossamfund. Begreppet kyrkokommun använder vi inte längre. Många församlingar har aldrig arvoderat varken ledamöter i kyrkofullmäktige eller kyrkoråd. Sammanträdet har ansetts vara ett av många exempel på viktiga ideella engagemang i församlingen. På senare tid har andra församlingar beslutat att upphöra med sammanträdesarvoden. Det har ansetts konsekvent när sämre ekonomi gjort det nödvändigt med nedskärningar på alla områden, eller som en markering av att man som förtroendevald är en del av församlingens ideella medarbete.
Detta bör nu tydliggöras även på stiftsnivå när det gäller stiftsfullmäktiges tre årliga sammanträden. Årlig kostnad för stiftsfullmäktiges arvoden torde ligga på drygt 250.000 kr, eller 1 miljon under mandatperioden. Nog kan vi använda dessa medel bättre än att stoppa dem i våra egna fickor! Göteborgs stift har i sitt prioriteringsbeslut bestämt sig för att satsa på ett teologiskt kunskapslyft. Det lyftet bör också ledamöterna i stiftsfullmäktige kunna få del av. Frimodig kyrka är gärna med och utarbetar utbildningsprogrammet för ett sådant lyft.

Efter sedvanlig beredning föreslår vi

att stiftsfullmäktige 2013 beslutar att till nästkommande mandatperiod upphöra med sammanträdesarvoden till stiftsfullmäktiges ledamöter, för att i stället använda motsvarande medel, eller mer, till ett under hela mandatperioden tydligt utarbetat och målinriktat teologiskt kunskapslyft för dem som är valda med förtroende till stiftsfullmäktige.

Tord Nordblom
tillsammans med Daniel Bennsten, Luca Cesarini, Eva Berntson- Gärtner, Berit Simonsson

Gud verkar faktiskt nu – i presens

Av Jan-Anders Ekelund den 13 October 2012 om: Efterföljelse, Frimodig Kyrka, Jesus, Mission, Struktur

Jag har ägnat morgonen åt att läsa veckans nummer av Kyrkans tidning. Det finns ganska mycket i tidningen som bekymrar men på slutet så finner jag något riktigt uppbyggligt och relevant i en debattartikel. Frimodig kyrkas inspiratör Anna Sophia Bonde har skrivit under rubriken “Berätta vad tron betyder”. Hur tror vi att den kristna tron skall spridas och kyrkan synliggöras, när vi så ofta är tysta om tron inför vår omgivning? Det skall bli spännande och se ifall någon svarar Ana Sophia eller kommer samtalet att dö ut. Finns det en vilja i Svenska kyrkan att föra detta samtal kring personlig evangelisation eller har vi nog av frågor som inte berör så personligt som exempelvis strukturfrågor? Strukturfrågorna är också viktiga, Anna Sophia skriver också om det i veckans nummer av Kyrkans tidning, “Gud verkar faktiskt nu – i presens”.

Mer om strukturerna

Av Jan-Anders Ekelund den 7 October 2012 om: Frimodig Kyrka, POSK, Struktur, Svenska kyrkans identitet

Det har förekommit en debatt i Svenska Dagbladet om strukturutredningen. Jag har skrivit om den tidigare. Kyrkostyrelsen har svarat i Svenskan. “De fyra” fick dock inte in sitt svar i papperstidningen men nu finns deras svar på nätet.

Det har också i Världen idag förekommit en debatt mellan Berth Löndahl (Frimodig kyrka) och Nils Gårder (posk) om strukturutredningen. Den debatten är väl värd att följa och inte minst den omsvängning man kan skönja hos Nils Gårder. Se nedan.

Judith Fagrell har också på sin läsvärda blogg gjort en sammanfattning av länkar kring strukturutredningen.

Torbjörn Lindahl är inne på samma tema på sin blogg.

Debatten i Världen idag mellan Berth Löndahl (FK) och Nils Gårder (POSK) (klicka på bilderna för att förstora):

Hej världen!

Av admin den 7 October 2012 om: Okategoriserade

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera det eller radera det. Sedan kan du börja blogga!

Hen om Gud

Av Jan-Anders Ekelund den 6 October 2012 om: Gud, Helighet, Svenska kyrkans lära

I senaste numret av Kyrkans tidning förespråkar Brita Häll av vi skall använda “nyordet” hen när vi talar om Gud istället för han som den kristna Kyrkan alltid gjort. Svenska kyrkan fortsätter på den inslagna vägen att försöka övertyga den övriga kristenheten om en ny väg att vandra. Stefan Gustavsson kommenterar det hela på sin blogg. Det är inga märkvärdigheter eller några djupare funderingar som Stefan presenterar denna gång, utan det självklara. Men de elementära självklarheterna måste uttryckas mer än någonsin.

Dag Sandahl skriver på sin blogg:

I Torsdagsdepressionen får jag veta att “Kyrkan bör välkomna ‘hen'”. Vad ska höns i kyrkan att göra, tänkte jag – men fattade att nu ska Gud som är Fader, Herre och Konung bli hen. Gud som hen har framtiden för sig. Självfallet – men har “hen” uppenbarelsen med sig – fast vi vet att Gud är Ande så kanske det finns en poäng med att tala om Gud som uppenbarelsen avslöjar att vi kan tala och inte bara tala om Gud i språkkonstruktionernas termer? Fader och Son och Ande, Den Heliga Treenigheten.

Evangelium för Sverige

Av Anna Sophia Bonde den 5 October 2012 om: EFS, Kulturdebatt

Ibland får man syn på samma tanke på flera ställen och undrar då om det är den Helige Ande som försöker säga en något. Dels fick jag långt om länge nys om en läsvärd vision för Sverige som EFS missionsföreståndare Stefan Holmström publicerade mot slutet av sommaren i tidningen Dagen, alltså: EFS=Evangelium För Sverige. Där går han också självkritiskt tillrätta med sitt eget sammanhang:

EFS är i vissa avseenden vitalt: vi har en befriande betoning på att en kristens glädje springer ur det faktum att Gud gjort färdigt precis allt för oss genom Jesus, både i troslivets början, mitt och avslut. Vi får vila i dopets och nattvardens synliggjorda, utifrån kommande, evangelium. Det finns en längtan efter djupare liv och mer konsekvent lärjungaskap. Det finns entreprenörer. Vi har blivande präster med evangeliet i hjärtat och Gud i hågen.

Men vi är också gamla, trötta, fega, tvivlande och få. EFS glesnar på landsbygden. Vi anar att fler i Svenska kyrkan ser EFS som viktigt – men tar de initiativ så att EFS-rörelsen stärks? Vi bör för övrigt hitta någon form av stödmedlemskap för vår kallelse. Kommer EFS-föreningar i nära samarbete med kyrkoförsamlingar att föryngras och förstärkas så att det finns en bärkraftig EFS-part? Kommer den unga generationen, som ger oss mycket hopp, att vilja – och få – ta över EFS?

Artikeln är tänkvärd inte bara för efs:are utan för alla som längtar efter väckelse och liv.

Dessutom ser jag att det i dagarna startats en ny nätbaserad kulturtidskrift, som kort och gott heter Evangelium. Frånvaron av falsk blygsamhet verkar lovande! Initiativtagare är Sofia Lilly Jönsson, flitig bloggare och skribent i bl a Svenska Dagbladet. Även en av SvD:s litteraturrecensenter, Josefin Holmström, medverkar, samt Göran Greider (som bidrar med en nyskriven dikt) Ola Sigurdson och prästen Judith Fagrell. Frimodig kyrkas inspiratör Gabriel Fjellander är tidningens webbutvecklare. Särskilt nyfiken blir jag på ekonomijournalisten Carolina Johanssons intervju med ordföranden för strukturutredningen, Lars Johnsson och väntar nu ivrigt på inloggningsuppgifter så att jag kan fortsätta läsningen.

Kyrkomötets utskottsbetänkande är färdiga

Av Jan-Anders Ekelund den 3 October 2012 om: Organisation, Struktur

Kyrkomötets utskottsbetänkande är färdiga. De finns att läsa här.

Organisationsutskottets betänkande kring Svenska kyrkans framtida struktur finns här. Frimodig kyrka har ingen ordinarie ledamot i utskotten. Vi har enbart ersättarplatser. I organisationsutskottet har vi inte ens någon ersättare. Svenska kyrkan behöver en starkare opposition.