Vision: “En TYDLIG kyrka. Med Jesus i centrum!”

Av Jan Erik Amilén den 30 March 2017 om: Okategoriserade

Varmt välkommen till inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017! Vi får lyssna till ´föredrag och delta i seminarier. Vi är mycket stolta och glada över att ha fått 12 mycket intressanta medverkande.

Det krävs ingen anmälan och dagen är avgiftsfri.

Programfolder med information om dagen finns här.

Förmiddagen innehåller tre föredrag:
10.00 Välkomsthälsning, information

10.20 En enda, helig, allmännelig [katolsk] och apostolisk kyrka.
Folke T. Olofsson, TD och docent

10.55 Lutherska Världsförbundet 70 år.
Dag Sandahl, TD och docent

11.30 Jesus är Vägen, Sanningen och Livet!
Stephen Munga, TD och biskop i evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT)

Eftermiddagen bjuder på sju alternativa seminarier:folder

  1. Nya sätt att vara kyrka. Björn Gusmark (dubbelpass)
  2. Missionsarbete bland muslimer. Dan Sarkar
  3. Tro, hopp och stordrift. Sofia Lilly Jönsson
  4. Att tjäna Jesus i Tanzania. Annett Munga
  5. Förnyelse – kokt på tradition. Maria Löfberg.
  6. LVF – en familj av syskon i tron. Stephen Munga
  7. Vad hör vi när Gud talar? Hans Lindholm

Om du klickar på de medverkandes namn så får du fram en presentation av dem och deras ämne.

På kvällen inbjuder vi till:

18.00 Ljusvesper i Sankt Laurentii kyrka
18.30 Panelsamtal ”En tydlig kyrka” med biskop Johan Tyrberg, biskop Stephen Munga, komminister Evelina Johansson och diakon Kristina Holmkvist.
Moderator: Göran Skytte

Panelsamtalet slutar kl. 19.50
Förbön 19.50 till 20.00, då dagen avslutas.

Varmt välkomna!

 

 

Vad hör vi när Gud talar? Om lag och evangelium

Av Jan Erik Amilén den 29 March 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.
Under eftermiddagen erbjuds ett smörgåsbord av seminarier. En av de medverkande seminarieledarna är Hans Lindholm, pensionerad präst från Lötenkyrkan, som är en samarbetskyrka mellan EFS och Uppsala pastorat. Hans är gruppledare för Frimodig kyrka i stiftsfullmäktige i Uppsala och ersättare i kyrkomötet.

Hans seminarium “Vad hör vi när Gud talar? Om lag och evangelium” anknyter 500-årsminnet av reformationen. Seminariet hålls i EFS-kapellet kl. 15.55.

Hans är i hög grad förknippad med bibelläsningsplanen Bibeln idag, som även är en av grundarna bakom det nyare Anta utmaningen. Länkar: http://www.bibelnidag.org/ http://www.antautmaningen.se/

Hans har utgivit ”Den som segrar. En kommentar till Uppenbarelseboken” (Artos).

Hans är en flitigt anlitad förkunnare och föredragshållare. Ett tips på nätet till ett lämpligt föredrag är ”Luther & bibeln”. Dagens seminarium ansluter väl till detta ämne. En del uppfattar Luther ”kravfull” – men vi är en evangelisk-luthersk kyrka. Här kommer ”lag” först och det slutar med ”evangelium”. Se själv i rubriken!

Missionsarbete bland muslimer

Av Jan Erik Amilén den 28 March 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

Under eftermiddagen erbjuds ett smörgåsbord av seminarier. En av de medverkande seminarieledarna är Dan Sarkar. Dan är komminister i Broby. Han är ledamot i kyrkomötet från Lunds stift och en av de allra mest personkryssade av samtliga. En motion av just Dan med anknytning till dagens ämne bifölls i kyrkomötet 2016, vilket är mycket glädjande.

Dans föredrag handlar om missionsarbete bland muslimer, med erfarenheter från församlingsarbetet i Broby hälls i Domkyrkoforum kl. 15.55.

Broby församling har länge praktiserat ”Nya sätt att vara kyrka”, med bland annat den uppmärksammade ”Allt-möjligt-verkstaden”. Kommunen har fått många nysvenskar och Dan kommer att berätta om att muslimer kommit till tro och låtit döpa sig. Med den stora flyktingmottagning som kommit till vissa församlingar blir detta intressant för många att ta del av.

Dan är författare till boken ”Men då kom nåden springande” som utkommit i ny upplaga.

Välkommen Dan!

Seminariet har endast plats för cirka 40 deltagare.

Förnyelse – kokt på tradition!

Av Jan Erik Amilén den 27 March 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

En av de medverkande seminarieledarna är Maria Löfberg, som varit och är en mycket aktiv röst på bl.a. sociala medier i frågan om det nya handboksförslaget (HBF17) för Svenska kyrkan.

Marias seminarium med rubriken ”Förnyelse – kokt på tradition!” hålls på Filippi kl. 15.55.

Maria är en flitig och prisad kompositör, organist och körledare med bl.a. en Master of Fine Arts (Göteborg 1997).  Under året från påsk till påsk 2015-2016 komponerade Maria musiken till en av Bertil Murray nyskriven psalm per helgdag i kyrkoåret, ”Veckans psalm”. Maria samlar sin musik i Septema. http://www.septema.com/ 

Marias röst med kritik av musikens kvalitet i förslaget har skapat förtroende i breda kretsar. Maria tog initiativ till en namninsamling för att undersöka kyrkomusikernas samlade bedömning av handboksförslaget.  Som en mycket medveten och aktiv kyrkomusiker har Maria Löfberg varit tydlig i sin kritik av handboksarbetet, bl.a. på Facebook. (Diskussionsgrupp om kyrkohandboksarbetet)

Maria har, i samband med försöksperioderna kring handboken som är under bearbetning, anlitats som talare med fokus på den kyrkomusikaliska aspekten av handboksarbetet. Under fredagen 31 mars är Maria deltagare i samtal om just detta, inbjuden av Frimodig kyrkas grupp i kyrkomötet.

Föredraget i Lund kommer att handla om en positiv väg framåt, trots handbok och trots att kyrkan styrs av sekulärpolitiska partier istället för att ledas av teologer. Med musiken som hjälp!

Vi är glada att Maria vill medverka i Lund.

Tro, hopp och stordrift

Av Jan Erik Amilén den 26 March 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

En av de medverkande seminarieledarna är kulturjournalisten Sofia Lilly Jönsson, som bevakar Svenska kyrkan. Sofia är en mycket uppmärksammad debattör och opinionsbildare, som dock inte är medlem i Svenska kyrkan. Hon är synnerligen aktiv på sociala medier, länkad och citerad. Detta gör henne till en mycket viktig röst i kyrkodebatten!

Sofias seminarium med rubriken ”Tro, hopp och stordrift” hålls vid två alternativa tillfällen under dagen:
Kl. 13.30 på Filippi
Kl.14.25 i EFS-kapellet

Rubriken är stimulerad av hennes artikel i tidskriften Fokus hösten 2016. Länk: http://www.fokus.se/2016/10/tro-hopp-och-stordrift/

Sofia har alltså gjort sig känd som en klarsynt kritiker av företeelser inom Svenska kyrkan. En del av detta hittar man i tidskriften Evangelium, där Sofia är chefredaktör. Hon medverkar också regelbundet i Svenska Dagbladet.
Vi gläds över att Sofia Lilly kommer till Lund, och ser fram emot ett seminarium om Svenska kyrkans identitet, nerslag bland de aktuella kyrkliga debattämnena och ett samtal om kyrkokritiken i en tid då mycket står på spel.

Lutherska Världsförbundet – en familj av syskon i tron

Av Jan Erik Amilén den 25 March 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

Seminariet “Lutherska Världsförbundet – en familj av syskon i tron” leds av biskop Stephen Munga i EFS-kapellet kl. 13.30.

Stephen Munga, biskop i Nordöstra stiftet inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). Han har doktorerat i teologi i Lund, där han även tjänstgjorde som präst under några år.

Han har ett stort engagemang för diakoni bland de svagaste i samhälle och emot s.k. ”land grabbing”, där den fattiga befolkningen berövas sin jord av stat eller privata bolag.

Som ni förstår talar han god svenska! Makan Anneth Munga medverkar även hon i inspirationsdagen.

Biskop Stephen medverkar också vid kvällens panelsamtal i Sankt Laurentiikyrkan kl. 18.30. Samtalet leds av Göran Skytte. I panelen ingår bl.a. biskop Johan Tyrberg. Biskop Stephen talar även på förmiddagen kl. 11.30 över “Jesus är Vägen, Sanningen och Livet!”

Därutöver medverkar han i söndagens mässa i Domkyrkan.

Att tjäna Jesus i Tanzania

Av Jan Erik Amilén den 25 March 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

Anneth Munga leder seminariet “Att tjäna Jesus i Tanzania”. Plats och tid: Filippi kl. 14.25

Anneth Munga är präst och rektor för Sebastian Kolowa MemorialUniversity (SeKoMU). Hon växte upp i Tanzania hos en svensk missionär, Ulla Svensson från Tyringe, doktorerade i teologi (vid Lunds universitet) och har tjänstgjort som präst i Lund. Därefter återvände hon till Tanzania för att bygga upp ett universitet med inriktning på studenter med funktionshinder.

Anneth talar svenska (skånska med “hässleholmsdialekt”). Anneth är gift med biskop Stephen Munga som även medverkar i programmet under dagen. Paret Munga är även vänner till Göran Skytte som besökt och dokumenterat deras arbete och liv i Tanzania.

Nya sätt att vara kyrka

Av Jan Erik Amilén den 24 March 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

Björn Gusmarks dubbelpass “Nya sätt att vara kyrka” är i Domkyrkoforum kl. 13.30. Björn är tillsammans med Tin Mörk projektledare och inspiratör för projektet ”Nya sätt att vara kyrka”. Björn är ledig från tjänst som kyrkoherde i Romelanda för detta arbete med sina rötter i Fresh Expressions of Church. Frimodig kyrka vill stödja detta arbete, och med seminariet inspirera till liknande tankar i ditt eget sammanhang där du bor.
Länk: http://www.nyasattattvarakyrka.se/kontakt/ 

Seminariet är mera omfattande än övriga seminarier. Du som väljer detta ”dubbla” seminariepass är antagligen någon som inte haft möjlighet att få delta i motsvarande på hemmaplan.
Björns arbete redovisas delvis på hemsidan, länkad ovan, som är en källa att ösa ur. Löpande arbete följs med fördel i Facebookgruppen ”Nya sätt att vara kyrka”. Dessa båda forum visar att projektet verkligen har blivit och är efterfrågat.

Vi är mycket glada att kunna erbjuda detta seminarium, dock i komprimerad form jämfört med hur det brukar genomföras i församlingar som bjuder in Björn eller Tin. Här flödar tankar om hur vi i vår tid kan arbeta för att bygga församling. Spännande!

Seminariet är maximerat till cirka 40 deltagare. “Först till kvarn…”

Jesus är Vägen, Sanningen och Livet!

Av Jan Erik Amilén den 23 March 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Förmiddagen kl. 10-12 är i Sankt Laurentiikyrkan. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

Förmiddagens tredje föredrag hålls av biskop Stephen Munga, från lutherska kyrkan i Tanzania. Han representerar därmed en systerkyrka inom Lutherska Världsförbundet. Hans rubrik på föredraget (=bloggrubriken) är identisk med huvudorden i Frimodig kyrkas valplattform 2017.

Stephen Munga, biskop i Nordöstra stiftet inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). Han har doktorerat i teologi i Lund, där han även tjänstgjorde som präst under några år.

Han har ett stort engagemang för diakoni bland de svagaste i samhälle och emot s.k. ”land grabbing”, där den fattiga befolkningen berövas sin jord av stat eller privata bolag.

Som ni förstår talar han god svenska!

Biskop Stephen medverkar också vid kvällens panelsamtal i Sankt Laurentiikyrkan kl. 18.30. Samtalet leds av Göran Skytte. I panelen ingår bl.a. biskop Johan Tyrberg.

Vidare medverkar han i söndagens mässa i Domkyrkan.

Lutherska Världsförbundet 70 år

Av Jan Erik Amilén den 22 March 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Förmiddagen kl. 10-12 är i Sankt Laurentiikyrkan. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

 

Vi har bett Dag Sandahl om ett föredrag om Lutherska Världsförbundet som grundades just i Lund 1947. Vi får en bakgrund, några nerslag under 7 decennier och den aktuella situationen i LVF. Någon överblick över ämnet borde Dag ha.

Dag Sandahl är teologie doktor i missionsvetenskap och ekumenik samt docent i kyrko- och samfundsvetenskap vid Lunds universitet. Dag är pensionerad komminister från Norra Ölands församling, nu boende i Moheda och (ibland) vik. kyrkoherde i Göteryd.

Dag är en hyfsat flitig författare och skribent. Ett antal utgivna böcker kompletteras med ”Bloggardag”, som karaktäriseras som pigg, käck och munter. Dag utsågs 2013 till ”Årets bloggare” av Kyrkans Tidning. Men bloggen uppfattas ofta som provocerande, praktiserar inomkyrklig kritik med kärlek och driver med såväl andra som med bloggaren själv. Samtidigt har bloggaren en viss sakkunskap.

Dag Sandahl har en synnerligen lång och omfattande erfarenhet av kyrkopolitiken, på olika nivåer. Han är bl.a. sedan 1979 ledamot av kyrkomötet, först vald av prästerskapet, därefter för POSK och sedan 2006 för Frimodig kyrka. För närvarande är han ersättare i kyrkostyrelsen.

(Dag har fått möjlighet att redigera ett utkast till presentation. Den som är bekant med Dags sätt att skriva anar att självdistansen i texten kommer från Dags penna.)