Grattis POSK!

Av Jan Erik Amilén den 18 September 2017 om: Okategoriserade

Morgonen, dagen efter valdagen. Några noteringar kan göras, men detta är fortfarande grundat på ett valresultat som inte är riktigt färdigräknat, än mindre det slutgiltiga.

POSITIVT för Frimodig kyrka

 1. Frimodig kyrka blir representerad i många kyrkofullmäktige där vi tidigare inte funnits med.
 2. Frimodig kyrka fick fler röster än någonsin i valet till kyrkomötet
 3. Frimodig kyrka har antagligen gjort mer i valrörelsen än någonsin tidigare
 4. Det sammanlagda stödet för POSK, Frimodig kyrka och ÖKA är större än någonsin

NEGATIVT

 1. Partiapparaternas kraft har vi inte kunnat stå emot
 2. Vi har inte lyckats få media bort från konfliktmönstret S mot SD (och hur gör man det?)

NOTERINGAR kring valet till kyrkomötet, i stort

Det är de nomineringsgrupper som har haft en koppling till ett riksdagsparti, men som frigjort sig, som tagit mest stryk. Delvis har dessa nomineringsgrupper upplevts hamna i medieskugga. Flest mandat har förlorats av: Borgerligt alternativ (-9), MpiSK (-6) och kristdemokraterna (-5). Störst ökningar fick SD (+8), Centern (+5) och POSK (+5). Grattis till POSK!

Noteringar kring valet till kyrkomötet, för Frimodig kyrka

Totalt har i dagsläget ökningen av röster i valet blivit 3863 röster. När valet slutligt är klart bedöms mer än 4000 nya röster ha tillkommit.

Negativ utveckling på stiftsnivå noteras för (procentandel, i ordning) Göteborgs stift, Västerås stift och Härnösands stift.

Störst ökning i antalet röster tillföll (i ordning) Stockholms stift, Växjö stift och Strängnäs stift. Nytt mandat ser ut att tillfalla Linköpings stift (för första gången i så fall, stort grattis) medan mandat tappas i Göteborgs, Västerås och Härnösands stift. Totalt antar vi att 10 mandat tillfaller Frimodig kyrka, och att detta inte ändras (2013: 12 mandat).

VÅRA VALBUDSKAP, en tidig utvärdering

 1. Vägen för Svenska kyrkan är en kyrka fri från partipolitik. Inte fel; de partipolitiskt obundna nomineringsgrupperna ökade, och hela ökningen tillföll POSK, där redan namnet ger denna vägledning. POSK är heller inte utsedd som ett “hot” mot den s.k. öppna folkkyrkan i partiernas debattinlägg, och det är naturligtvis inte heller ÖKA.
 2. Sanningen för Svenska kyrkan är en kyrka med kärlek till Guds ord. Samt:
 3. Livet i Svenska kyrkan är en kyrka med Jesus i centrum.
  Dessa båda valbudskap (2-3) gav nya röster, men inte i samma utsträckning som riksdagspartierna fick (med andra budskap, förstås!)
  De “fromma” budskapen tilltalar naturligtvis inte främst majoriteten av de nytillkomna väljarna som inte röstade 2013. De har ofta andra skäl att gå och rösta i kyrkovalet än en personlig tro och ett personligt andligt intresse. Bland formuleringar på sociala medier citeras: “Jag röstar för att inte SD ska komma in”. Men SD hade ju redan kommit in! Andra röstar främst av lojalitet med sitt “eget” riksdagsparti.
  Vår bestämda uppfattning är att valresultatet är en besvikelse för SD, något de dock inte kommer att tillstå.

Borde vi formulerat våra budskap annorlunda, och är vår hållning till samkönade äktenskap en nackdel i valet?
Nej, så kan vi inte tänka idag – även om en eftervalsanalys ska få fundera en längre tid. Vi vill ju stå för att vår äktenskapssyn är den vi finner bibliskt stöd för – även om detta inte är valvinnande.
Och vi vill vara kyrkfolkets röst, inte en anpasslig grupp som räds att uttrycka att vi vill vara nomineringsgruppen för s.k. klassisk kristen tro (bibel- och bekännelsetrogen), och som frimodigt vågar uttrycka att vi vill sätta Jesus i centrum. Detta ändras ju inte av att många väljare i ett sekulariserat Sverige inte kan ta tron på Jesus som kyrkans Herre som sin personliga utgångspunkt vid röstandet i kyrkovalet.

Tack till alla väljare, särskilt till er som för första gången valde Frimodig kyrka!, för ert stöd. Frimodig kyrkas valda representanter på alla nivåer vill försöka motsvara det förtroende ni gett. Välsignelse! Vi vill frimodigt verka framåt, mot 2021.

Jan Erik Amilén, ordförande

“Vi har gjort så gott vi kunnat!”

Av Jan Erik Amilén den 17 September 2017 om: Okategoriserade

Valet är avslutat och vallokalerna har stängt. Nu återstår räknandet av röster under kvällen, så vi får fram ett preliminärt valresultat.

Redan nu, utan hänsyn till hur valet har gått, vill jag som ordförande rikta ett stort tack till alla våra sympatisörer, medlemmar och valarbetare i stort som smått! Vi har antagligen gjort mer och satsat mer än någonsin. Vi får säga att vi gjort så gott vi kunnat i år!

Mediebruset har till stor del handlat om S och SD, vilka båda utsett varandra till huvudmotståndare. Många journalister har valt att spegla kyrkovalet efter denna “konflikt”, trots att detta är riksdagsparti mot riksdagsparti. Intressantare hade varit att spegla partipolitisk plattform mot partipolitiskt obundna nomineringsgrupper. Media ingår endast till en liten del i det vi kan påverka! Ett antal nomineringsgrupper har fått liten uppmärksamhet, eller nästan ingen alls. Till dem hör vi verkligen inte!

På många andra sätt har en “JESUS-rörelse för 2000-talet” kunnat märkas. Frimodig kyrka har haft en strykande åtgång på valmateriel, vilket får tolkas som att det nått ut till många. Riktigt många! Tack till alla som spridit information, muntligt och genom trycksaker. Många valsedlar är utdelade. Genom att våra kandidater på många sätt är vår viktigaste “reklam” vill jag tacka alla toppkandidater för att ni ställer upp i valet, och för de starka representanter för Jesus Kristus ni får vara när ni talar för att vi vill att Svenska kyrkan mer och mer skulle bli en “frimodig och tydlig kyrka som vill sätta Jesus i centrum”.

Välsignelse över er alla!

Jan Erik Amilén
Ordförande Frimodig kyrka

Replik till Bengt Olof Dike

Av Jan Erik Amilén den 15 September 2017 om: Okategoriserade

Repliken är insänd till Kyrkans Tidning den 7 september kl. 12.51. Tyvärr togs den inte in i gårdagens KT. Frimodig kyrka kan bara beklaga detta.

Dikes debattartikel ”Tar Frimodig kyrkas ledning avstånd från anklagelserna?” KyT debatt 170907, kan hämtas genom att klicka här.

**

Här kommer det svar som skickats till Kyrkans Tidning:

Bengt Olof Dike önskar tydligen svar på om Frimodig kyrkas ledning tar avstånd från Göran Skyttes anklagelser.

Ur Dikes debattartikel, införd 170907: ”I en stor annonsbilaga i tidningen Världen idag påstår Frimodig kyrkas kandidat i Lunds stift till kyrkomötet, TV-kändisen Göran Skytte (fjärde platsen på listan), att förkunnelsen i Svenska kyrkan är uttunnad och ”att bibliskt-kristna värderingar har avskaffats”. Alltså är, enligt honom [påstår Dike], Svenska kyrka en kyrka utan Gud och Bibeln som ledstjärnor.”

Svar: Göran Skytte står fri i sitt ordval. Att han menar att Svenska kyrkan frångått, som han uppfattar det, traditionella värderingar är ju tydligt. Om Skytte uppfattar det så och om Dike då lyckas uppfatta detta som att Skytte skulle påstå att Svenska kyrkan är en kyrka utan Gud och Bibeln som ledstjärnor, ja, då kan jag bara beklaga att det är så svårt att erkänna andra åsiktsfrihet att Dike måste tillskriva Skytte något som inte alls uttrycks. Därav följer att jag ger Dike rätt att uttrycka sin egen uppfattning, samt att Frimodig kyrkas ledning inte alls har behov av att ta avstånd från Skyttes ”anklagelser”, eftersom Frimodig kyrka i detta fall inte överprövar våra kandidaters formuleringar.

Till svaret fogas iakttagelsen att Dike företräder POSK, en grupp med grundbudskapet att Svenska kyrkan inte ska ledas av riksdagspartierna. Men denna uppfattning delar inte Bengt Olof Dike. Att Skytte företräder Frimodig kyrka står helt klart. Men vilken grupp hör Dike till i hjärtat?

Jag ber inte POSK ta avstånd från Dike. Dikes åsikt ryms tydligen inom POSK. Så då konstaterar jag bara att man inte säkert vet vad man röstar på om man röstar på POSK.

Jan Erik Amilén. Ordförande för Frimodig kyrka

Burells bidrag om högerextremismen

Av Jan Erik Amilén den 15 September 2017 om: Okategoriserade

Olle Burell, med erfarenhet från kyrkomötet, ger ett intressant bidrag såhär i valspurten. Upplagt på Facebook den 14/9 kl. 15.43. Återges här:

I morse fick jag chans att debattera i P1 Morgon om det viktiga vägval som Svenska kyrkan står inför; antingen ökad öppenhet och inkludering eller främlingsfientlighet och exkludering. Om du har rödgröna värderingar, rösta på S, VISK eller MPSK. Om du är allmänborgerlig, rösta på C, ÖKA, FISK eller möjligtvis POSK. Är du konservativ men demokrat, rösta på BA, KR eller POSK. Huvudsaken vi hjälps åt att trycka tillbaka Sverigedemokraternas och Frimodig kyrkas högerextrema offensiv!

Frimodig kyrka vill börja med att tacka för begreppet “offensiv”. Naturligtvis har vi en valrörelse efter vår förmåga, inte alls så imponerande som andra, förstås! På detta inlägg följer ett antal kommentarer på Facebook, vilka återges i urval (den intresserade kan själv läsa samtliga kommentarer):

Emma Hedlundh: Nog är det väl magstarkt att kalla FK för högerextrema?!

Olle Burell: Extremt högerkristna är man väl om man företräder abortmotstånd, kvinnoprästmotståndarromantik, homofobi och motstånd till religionsdialog?

Emma Hedlundh: Högerextrem är ändå ett ord som i dag för tankarna åt andra håll än att vara högerkristen.

Svar på detta ges inte av Olle Burell. Andra kommentarer av andra personer har medvetet utelämnats, men kan enkelt studeras här. Nästa “dialog” under posten ges av Samuel E Lilja som ingår i Frimodig kyrkas riksstyrelse. Samuel skriver som privatperson, men företräder naturligtvis Frimodig kyrka och är “partisk”.

Samuel E Lilja: Dessa frågor går inte att placera in i en höger-vänsterskala.
Men vi kan ta frågorna en och en.
Abortfrågan – Vad jag kan se har Frimodig Kyrka (FK) skrivit en motion för ett par år sedan om detta. Där yrkades bland annat: “Kyrkomötet beslutar att Svenska Kyrkan tar tydlig ställning för att abortfrågan handlar om “två skyddsvärda individer” och att man tar avstånd från talet om “ett liv i vardande”, då detta innebär ett relativiserande av människovärdet.” Inget motstånd men man ville lyfta denna svårt och komplexa. FK skriver vidare på sin hemsida: “Vi har ingen samlad hållning om aborter..” Jag tycker Olles slutsats är fel.
Kvinnoprästmotståndarromantik – Vad exakt är det? På FK:s listor finns flertalet präster som är kvinnor. Det FK vill se är en försoning i en fråga som skadat människor på båda sidor i denna fråga i vår kyrka. Är det fel att vilja se försoning? Vad är romantiken i detta? Jag tycker Olles slutsats är fel.
Homofobi – FK anser i likhet med den största delen av kristenheten att äktenskapet är mellan man och kvinna. Vi har ingen åsikt om det juridiska äktenskapet, eller om huruvida homosexuella par, eller för den delen polyamorösa, ska särbehandlas i äktenskapsbalken i Sveriges lag, vi har bara åsikter om det kyrkliga äktenskapet. Frimodig kyrka tar avstånd från alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning. Extremt? Jag tycker inte det. Definitivt inte högerextremt. Jag tycker Olles slutsats är fel.
Motstånd till religionsdialog – Från FK:s hemsida. “Alla människor, oavsett religionstillhörighet, är skapade av Gud och lika mycket värda. Kyrkan har inget monopol på godheten utan ska där så är möjligt samverka med alla människor av god vilja. Religionsdialog kan därför vara ett värdefullt verktyg i arbetet för att främja förståelse mellan människor och kulturer. Respekt och tolerans mot den andres trosövertygelse är grundläggande. Samtidigt måste kyrkan alltid våga uttala ett tydligt stöd till förföljda kristna.” Olles slutsats är definitivt fel.

I övrigt kan jag hänvisa till http://frimodigkyrka.se/ar-frimodig-kyrka-en-del-av-den…/

Länken går till en bloggpost från Frimodig kyrka: “År Frimodig kyrka en del av den kristna högern”

Olle Burell: Samuel, jag önskar att jag kunde ta lika lätt som du på Frimodig kyrkas agenda. Efter att ha suttit i kyrkomötet i 15 år och lyssnat till vad olika FK-ledamöter sagt i talarstolen måste jag dock konstatera att den nomineringsgruppen inrymmer, och hyllar, åsikter som är extrema. Extremt osympatiska, extremt ojämställda och extremt människoförnedrande. Insikten om att Sverigedemokraterna, med sina nazistiska rötter, är en fara för både Svenska kyrkan och vårt demokratiska Sverige, lyser helt med sin frånvaro. Tvärtom har FK-ledamöter vid upprepade tillfällen gjort gemensam sak med SD och sällar sig därmed till en högerextrem rörelse. Det är farligt och det måste bekämpas.

Samuel E Lilja: Tack för svar!
Kan du ge något konkret exempel på FK:s högerextremism?

Olle Burell har inte kommenterat detta.

Samuel E Lilja: Dessa frågor går inte att placera in i en höger-vänsterskala. [Samuels inlägg i debatten finns i tråden två gånger.]
Men vi kan ta frågorna en och en.
Abortfrågan – Vad jag kan se har Frimodig Kyrka (FK) skrivit en motion för ett par år sedan om detta. Där yrkades bland annat: “Kyrkomötet beslutar att Svenska Kyrkan tar tydlig ställning för att abortfrågan handlar om “två skyddsvärda individer” och att man tar avstånd från talet om “ett liv i vardande”, då detta innebär ett relativiserande av människovärdet.” Inget motstånd men man ville lyfta denna svårt och komplexa. FK skriver vidare på sin hemsida: “Vi har ingen samlad hållning om aborter..” Jag tycker Olles slutsats är fel.

Kvinnoprästmotståndarromantik – Vad exakt är det? På FK:s listor finns flertalet präster som är kvinnor. Det FK vill se är en försoning i en fråga som skadat människor på båda sidor i denna fråga i vår kyrka. Är det fel att vilja se försoning? Vad är romantiken i detta? Jag tycker Olles slutsats är fel.

Homofobi – FK anser i likhet med den största delen av kristenheten att äktenskapet är mellan man och kvinna. Vi har ingen åsikt om det juridiska äktenskapet, eller om huruvida homosexuella par, eller för den delen polyamorösa, ska särbehandlas i äktenskapsbalken i Sveriges lag, vi har bara åsikter om det kyrkliga äktenskapet. Frimodig kyrka tar avstånd från alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning. Extremt? Jag tycker inte det. Definitivt inte högerextremt. Jag tycker Olles slutsats är fel.

Motstånd till religionsdialog – Från FK:s hemsida. “Alla människor, oavsett religionstillhörighet, är skapade av Gud och lika mycket värda. Kyrkan har inget monopol på godheten utan ska där så är möjligt samverka med alla människor av god vilja. Religionsdialog kan därför vara ett värdefullt verktyg i arbetet för att främja förståelse mellan människor och kulturer. Respekt och tolerans mot den andres trosövertygelse är grundläggande. Samtidigt måste kyrkan alltid våga uttala ett tydligt stöd till förföljda kristna.” Olles slutsats är definitivt fel.
I övrigt kan jag hänvisa till http://frimodigkyrka.se/ar-frimodig-kyrka-en-del-av-den…/

Olle Burell har inte kommenterat detta.

Samuel E Lilja: Och att insinuera att FK inte skulle vara demokratiska är ju så heltokigt att det knappt behöver nämnas. En uppmaning till er alla är att tänk själva och försök se bortom propagandaretoriken.

Olle Burell har inte kommenterat detta (inom 16 timmar, men efter tidpunkten för denna bloggpost kan tråden på Facebook naturligtvis komma att förlängas).Vill du gå till Olle Burells Facebooksida, klicka här. Alla fetstilsmarkerade delar har gjorts för denna redovisning av Frimodig kyrka.

Redovisningen ovan kommenteras inte vidare. Samuel E Liljas kommentarer står han själv för, men är tillräckliga. (Jan Erik Amilén, ordf.)

 

 

 

 

Replik i Östgöta Correspondenten den 12 september

Av Jan Erik Amilén den 13 September 2017 om: Okategoriserade

Repliken finns bakom betalvägg. Här är den “gratis”! Fint! Tack Niklas!

Notera att länkarna till Bengt Olsson och Bengt Olof Dike fungerar – åtminstone för den som passerar betalväggen.

**

Replik till Bengt Olsson (31/8) och Bengt Olof Dike (7/9).

 

Inför kyrkovalet skrev Bengt Olsson för Fria liberaler i Svenska kyrkan (31/8) om den dubbla ansvarslinjen i Svenska kyrkan, där biskopar och präster ”har ansvar för att Svenska kyrkans lära följs” medan ”de förtroendevalda” ansvarar för kyrkans materiella sida med byggnader, personal och annat. Det är det klassiska sättet att fördela ansvaret i en kristen kyrka. De båda sidorna av den dubbla ansvarslinjen samarbetar och samråder, men har olika ansvar. Denna goda ordning avskaffades i Svenska kyrkan 1983. Nu har ”kyrkomötet”, som är ”demokratiskt” tillsatt och domineras av de politiska partierna och deras nomineringsgrupper all (!) makt i Svenska kyrkan, alltså också över till exempel gudstjänstens innehåll och form, förkunnelsen, läran, prästtillsättningar. Det är en ren ockupation.

 

En ”folkkyrka” (Bengt Olsson 31/8 och Bengt Olof Dike 7/9) där folket bestämmer vad kyrkan ska stå för och där ”folket” betyder de politiska partierna och deras nomineringsgrupper tror jag inte på ett dugg. Den kyrkan har inget som man kan bli frälst eller dö salig på.

 

En ”folkkyrka” som håller sig till Gud, behandlar Jesus som herre, litar på den Helige Ande mer än på tidens trender, ber och firar gudstjänst och utifrån det (obs!) tjänar folket med frid, förlåtelse, himmelsk salighet och evigt liv, den kyrkan har det som alla kan bli frälsta och heliga och dö saliga på. Den bekänner jag mig till.

 

I kyrkan är Jesus herre. Jesus är också kärnan och stjärnan i Guds ord (sagt till Bengt Olsson 31/8). Åt Jesus har getts all makt, säger Guds ord och kristen tro. De politiska partierna arbetar under Regeringsformens paragraf 1 som säger att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”. När de och deras nomineringsgrupper ger sig in i Svenska kyrkan med sin ”makt från folket” avsätter de Jesus som kyrkans herre. Det kallas ockupation.
Niklas Adell, präst

Öka församlingarnas självbestämmande

Av Jan Erik Amilén den 13 September 2017 om: Okategoriserade

Debattartikeln nedan är införd i Smålands-Tidningen den 13 september, men finns inte på nätet. Publiceras här för att kunna läsas av fler!

**

En av de stora valfrågorna i årets kyrkoval borde bli frågan om församlingarnas självstyre. Tyvärr tycks dock de sekulära politiska partierna som, trots kyrka-stat-reformen hänger sig kvar i kyrkan, återigen lyckas lura väljare och medier att Svenska kyrkans interna val handlar om samma frågor som riksdagsvalet.

Frågan om församlingarnas självstyre har blivit extra viktig eftersom att S, C och de flesta övriga nomineringsgrupperna inför förra kyrkovalet drev igenom en gigantisk centralisering som delade upp församlingarna i ett A- och B-lag. De församlingar som ensamma utgör vad man förr kallade ett enförsamlingspastorat (t.ex. Södra Vi-Djursdala) de berördes inte så mycket, men de församlingar som tillsammans med andra församlingar ingår ett pastorat (t.ex. Hässleby-Kråkshult som ingår i Södra Vedbo pastorat) miste större delen av sitt självbestämmande. Reformen innebar bland annat att församlingarna i pastoraten inte längre väljer sin egen styrelse (församlingsråd), utan dessa utses av pastoratets fullmäktige. Församlingarna får inte som tidigare vara med och godkänna församlingsinstruktionen som bland annat reglerar gudstjänstlivet i pastoratet, utan det är numera pastoratets fullmäktige som gör detta. O.s.v.

Förutom detta så har man, inte minst i Linköpings stift, i rask takt slagit samman både enskilda församlingar och pastorat. Den folkliga förankringen har alltså minskat både genom att vingklippa församlingarna inom pastoraten och genom att göra pastoraten och församlingarna betydligt större. Därtill har många pastorat med stöd från den ovannämnda reformen kommit att missförstå sin roll. Tidigare var det tydligare att pastoratet var en samordnande verksamhet till stöd för dess församlingar, men nu lever många i villfarelsen att pastoratet är basen som på nåder delegerar vissa uppgifter till församlingarna. Detta har också lett till att kyrkans drag av byråkratisk institution ökat på bekostnad av att det är en gemenskap av människor som samlas till bön och lovsång av sin Herre och Gud. Det regelbundna, lokalt förankrade kyrkolivet där prästen kände sin församling får ge vika för en centraliserad organisation med personal som åker runt och sporadiskt gör lite olika insatser på skilda håll.

Det är inte minst de politiska partierna i kyrkomötet som gjort sig skyldiga till detta eftersom de ofta gynnats av stordriften, medan olika partipolitiskt obundna nomineringsgrupper varit starka i de mindre sammanhangen där man varit vana vid att samarbeta oavsett vilken syn man har i den sekulära politiken. I höstens kyrkoval är det Frimodig Kyrka som tydligast och mest konsekvent driver frågan om att stoppa stordriften och att återge församlingarna mycket av sin tidigare makt (t.ex. genom att införa direktval till församlingsråden). Det är dessa och liknande frågor som kyrkovalet bör handla i stället för att vara någon form av uppvärmning till det sekulära riksdagsvalet nästa år.

Markus Klefbeck

Kandidat till stiftsfullmäktige och kyrkomöte för Frimodig Kyrka

En Öppen himmel för alla! (ÖHA)

Av Jan Erik Amilén den 11 September 2017 om: Okategoriserade

I kyrkovalstider talas det rätt mycket om en öppen kyrka för alla. Det är väl för att det anses som något som slår an i människor. Det kan kännas välkomnande, kanske?
Om Du går på en fotbollsmatch och du har betalat biljetten, kanske några hundra kronor, så förväntar Du Dig att få se fotboll på någorlunda hög nivå. Men det Du får se är att några sparkar på bollen, andra har hockeyklubba och slår på en puck för de tycker att bollen är för rund åt alla håll och några hugger bollen med händerna och springer i mål. Då går Du ut och kräver pengarna tillbaka för Du har inte fått det som en fotbollsmatch skulle ge. Hur välkomnad Du än var så är Du inte bara besviken utan Du är lurad.

När det talas om en öppen kyrka för alla, så får man inte svar på huvudfrågan. VAD ÄR KYRKAN? Om man ställer frågan till öppna-kyrkan-folk så blir det lite tal om hjälpverksamhet, lite gemenskap, att kyrkan är en del av samhället osv.

Kyrkan i världen är gammal. Den kom till Sverige för tusen år sedan och dessförinnan hade den funnits i tusen år. På frågan VAD ÄR KYRKAN har kyrkan och dess HERRE alltid svarat: ”KYRKAN ger en öppen HIMMEL för alla.” Jesus säger: ”Jag är VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET ingen kommer till Fadern utom genom mig!” Vägen in till himlen är korsformad. Jesus räcker ut sina händer på korset därför att Han bär dina synder. Han tar bort Dina synder och välkomnar Dig in i himlen.
Uppdraget som Jesus gav apostlarna var att gå ut i hela världen och predika evangeliet om Jesu död och uppståndelse. I Den förkunnelsen ligger kraften till att följa Jesus genom livet, tjäna honom i våra medmänniskor och ha en lovsång i sitt hjärta över att Jesus har älskat mig så, att han gav sitt liv för mig.

FRIMODIG KYRKAS program tar upp Jesu ord:

”JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET”

Vägen för Svenska kyrkan – en kyrka fri från partipolitik
Sanningen för svenska kyrkan – en kyrka med kärlek till Guds Ord
Livet i Svenska kyrkan – en kyrka med Jesus i centrum

Alfons Lindholm, Älvsered

“Kamrat: pingstpastorns” – guide till Kyrkovalet 2017

Av Jan Erik Amilén den 5 September 2017 om: Okategoriserade

PO Flodström (tidigare ledamot för ViSK i kyrkomötet) har, på vår förfrågan, gjort en bedömning utifrån sitt eget perspektiv på Frimodig kyrka (och de andra nomineringsgrupperna).
Du kan hämta och läsa hela analysen här.

Vi tror att PO har något viktigt att säga oss i Frimodig kyrka (och kanske andra?), och väljer därför att ge mycket publicitet. Kanske finns det andra funderingar kring hans text, och då går det utmärkt att kommentera under posten på Facebook och Twitter. Dit länkas bloggen.

 

Avsnittet om Frimodig kyrka

Läs vad Frimodig kyrka vill (Länk till Svenska kyrkans enkät, finns på Svenska kyrkans hemsida. Klicka här eller t.v. på raden.)

Allmänt: Frimodig Kyrka är de troendes gemenskap, de företräder en klassisk bekännelsekristen konservativ uppfattning inom Svenska Kyrkan och är från början en utbrytargrupp ur PoSK som ansåg att dessa som grupp var för luddiga i frågan om kvinnliga präster och i äktenskapsfrågan. Denna grupp har i den allmänna debatten blivit utmålad som svartrockar, kvinnopräst- och böghatare. Vilket ur ett KM-perspektiv delvis är felaktigt. Det är korrekt att de i likhet med FiSK, ÖKA och ViSK är motståndare till samvetsfriheten och erkänner enbart den sakramentala äktenskapssynen vilket rent ontologiskt enbart medger föreningen en kvinna, en man. Men i frågan om kvinnliga präster så har dom de senaste åren närmat sig en mer pragmatisk hållning där de vill se en försoning i ämbetsfrågan där båda uppfattningarna kan leva sida vid sida i harmoni.

Positivt: FK är den grupp som allra tydligast tar spjärn mot Bibeln i sina pläderingar i plenum. De hänger sig åt ett bönespråk och teologisk retorik som alla inom den evangelikala och pentekostala världen känner sig hemma i. För mig som frikyrklig har gemenskapen med dess företrädare under luncher, middagar och barhäng alltid fungerat som en positiv motvikt till den annars politiserade och liberalteologiska värld som Kyrkomötet tyvärr oftast uppfattas som, av en frikyrkokille som mig. Huvuddraget hos dem att eventuella meningsskiljaktigheter jag haft med deras ledamöter börjar och slutar i skriften. De är helt enkelt en grupp av läsare vars kyrkopolitik präglas av exegetik istället för aisegetik.

Negativt: Som jag nämnde inledningsvis så förkastar FK den reformerta äktenskapssyn som råder inom frikyrkan, samtidigt som de driver en försoningslinje i ämbetssynen som i praktiken kan komma skapa onödiga motsättningar inom Kyrkan i det fall deras förslag får genomslag. Oavsett hur du ser på enkönade äktenskap, så är detta ändå saker värda att reflektera över ett extra varv i det fall du känner dig manad att lägga din röst på Frimodig Kyrka. Dom är troligtvis det självklara valet för dig som är bekännelsekristen med frikyrkobakgrund, men du bör ha med dig att de bär en ämbetssyn som ligger långt från den baptistiska traditionen.

Bibelsyn: Konservativ (fundamentalistisk) – Evangelikal
Frälsningssyn: Exklusivistisk – Inklusivistisk
Jesussyn: Partikularistisk
Kandidater jag personligen kan gå i god för:
Bertil Murray, varm och pragmatisk stiftsadjunkt emeritus från Uppsala som med ödmjukhet och skärpa alltid står upp för traditionell kristendom i KM utan att någonsin bli plump eller onödigt konfrontativ mot andra fromhetsinriktningar.
Berit Simonsson, OAS-inspiratören som med sitt frikyrkliga tilltal torde vara dem flesta pingstvänners första-hands-val. Ha dock i åtanke att hon underkänner kvinnliga pastorer.
Dan Sarkar, retoriskt skicklig och patos-orienterad KM-ledamot som med humor och fördragsamhet står upp för klassisk kristendom utan att alienera ledamöter från andra nomineringsgrupper.
Evelina Johansson, ung präst från Västerås med ett hjärta för missionen och den traditionella kristendomen. En röst på henne innebär att du är garanterad en FK-kandidat som står upp för kvinnliga ämbetsbärare.
W.W.J.D.-faktor:
-> Han predikade alltid Bibelns ord, även då det upprörde de styrande i församlingen
-> Han gillade att gå omkring i klänning, precis som ledamöterna i Frimodig Kyrka
-> Han instiftade nattvarden, FK gillar att fira nattvard lite oftare än oss andra
Under min tid som ordförande för Studentkåren på Örebro Teologiska Högskola intervjuade jag och min vice ordförande Simon Alander Bertil och Berit till vår youtube serie På tal om: Gud? Titta gärna själv för att bilda dig en egen uppfattning om dessa kandidater:
Kommentar (Jan Erik, 170905):
Citat från ovan:
Men i frågan om kvinnliga präster så har dom de senaste åren närmat sig en mer pragmatisk hållning där de vill se en försoning i ämbetsfrågan där båda uppfattningarna kan leva sida vid sida i harmoni.
Detta är säkert en missuppfattning. Precis så har vi nämligen uttryckt oss om ämbetsfrågan sedan Frimodig kyrka bildades.
Inom Frimodig kyrka ryms såväl kvinnliga präster som kvinnoprästmotståndare. Många uppfattar gemenskapen okomplicerad trots detta. Frimodig kyrka vill gärna hoppas att det goda exemplet ska visa på att en försoning skulle kunna vara möjlig inom Svenska kyrkan, med respekt för olika ämbetssyn. Den respekten saknas idag.