Ännu dröjer Anders Wejryd

Av Jan-Anders Ekelund 16 July 2009 om: Äktenskapet, Ekumenik, Kyrkovalet 2009

Även de tidigare ärkebiskoparna Bertil Werkström och Gunnar Weman delar vår oro rapporterar Dagen. Fortfarande tiger Anders Wejryd.

Vi ser vilka allvarliga följder som uppstår när man fattar beslut som strider mot Skriften och därmed också mot Kyrkans samlade tradition.

Även Världen idag rapportera om brevet.

Följande skriver Frimodig kyrka i sin valplattform om äktenskapet:

Äktenskap – tro och sexualitet
Jesus är själv mycket tydlig med att äktenskapet är till för man och kvinna. FRIMODIG KYRKA anser därför att Svenska kyrkan inte kan viga samkönade par ifall vi får en könsneutral äktenskapslagstiftning i Sverige. Om riksdagen inför en könsneutral äktenskapslagstiftning bör Svenska kyrkan lämna ifrån sig vigselrätten. FRIMODIG KYRKA anser inte heller att kyrkomötet 2005 hade mandat utifrån kyrkans lära att införa den vigselliknande välsignelseordningen för samkönade par. Detta beslut bör därför omprövas. FRIMODIG KYRKA tar avstånd ifrån alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning.