Årsmöte 2021 söndag 11 april

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 11 april 2021 kl. 13.00.

Årsmötet genomförs som videokonferens. Inloggad medlem kan i bilaga nedan hitta information om hur man deltar i årsmötet. (Ett fysiskt årsmöte är inställt p.g.a. coronasmittan)

Tema 2021 är:  Jesus är Herre

13.00 Inledning

13.15 Föredrag av Berth Löndahl: Jesus är Herre

14.00 Föredrag av Anders Rönnblom: 21 förslag för Svenska kyrkan 2021

14.40 Kaffe och förberedelser för årsmötet

Årsmöte 2021

15.00 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

Efter årsmötet: Andakt, Leonard Hagberg, Lunds stift.

För kontakt: jan.erik.amilen@gmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla hälsas varmt välkomna i videokonferensen!

Falkenberg den 2 februari 2021
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötet

Du måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

 • Kallelse
 • Kallelse med ärendelista Kallelse upprättad 2021-02-01
 • Deltagande i videokonferens (endast för inloggade medlemmar)
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsberättelse 2020 (endast för inloggade medlemmar) Fem bilagor till verksamhetsberättelse för 2020: 1. Valda i Kyrkomöte mm 2020-12-31 (endast för inloggade medlemmar) 2. Valda i stiftsfullmäktige mm 2020-12-31 (endast för inloggade medlemmar) 3. Valda i kyrkofullmäktige mm 2020-12-31 (endast för inloggade medlemmar) 4. Blogg och sociala medier 2020 (endast för inloggade medlemmar) 5. Mer om styrelsens arbete 2020 (endast för inloggade medlemmar)
 • Resultatrapport 2020 (endast för inloggade medlemmar)
 • Balansrapport 2020-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Årsbokslut 2020 (endast för inloggade medlemmar)
 • Revisionsberättelse (endast för inloggade medlemmar)
 • Proposition: Valplattform 2021 (endast för inloggade medlemmar)
 • Ev. motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Styrelsens förslag till svar på ev. motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Förslag till valberedning
 • Budget 2021 med plan för 2022 (endast för inloggade medlemmar)