Arvodering i Svenska kyrkan

Av Jan-Anders Ekelund 29 May 2012 om: Arvoden, Frimodig Kyrka, Ideellt arbete, Levande församlingar, Organisation, Partipolitisering, Svenska kyrkans identitet

Tidningen Dagen har idag en artikel om att min hemförsamling, Örby-Skene, avskaffat arvoderingen för de kyrkopolitiska uppdragen.

Församlingen spar en hel del pengar men det är inte det som är det mest väsentliga. Det viktigaste är den principiella inställningen till arvodering i en församling. Örby-Skene församling utmärks av att många frivilliga har olika uppgifter i arbetet och i gudstjänsten. Alla uppgifter måste värderas lika. Vi har fått olika gåvor som vi tjänar församlingen med. Det är inte rimligt att vissa uppgifter arvoderas men inte andra. Vilka andra trossamfund har arvoden? Det måste vara lika självklart för en förtroendevald i en svenskkyrklig församling att utföra sin uppgifter utan arvodering som det är för en ledare inom Friskis och Svettis. Svenska kyrkan måste lämna det kyrkokommunala tänkandet och inse att man nu verkar inom den frivilliga sektorn i samhället.