Avlyssnat

Häromdagen lyssnade jag på ett radioprogram från i våras där man besökte medeltidskyrkor. Man talade om tiden då kyrkorna byggts men plötsligt hörde jag den sakkunnige tala om medeltidsmänniskans sätt att vara kristen. Jag citerar ur minnet:

“Man var väldigt aktiv som kristen, man gjorde kyrkospel, sjöng och bad. Detta är kanske inte så vanligt i dag bland kristna” Jag log. Den sakkunnige hade beskrivit en levande församling, en församling som växer!  Egentligen är det ganska enkelt; församlingarna måste ta människors andliga sökande på allvar och visa på Kristus. Vi har ju ett fantastiskt budskap, som Petrus skriver: “Det var inte några skickligt ihopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade Jesu Kristi makt…” (2 Petr 1:16)

Gudstjänsten är  trons kraftkälla. I och ur den kommer både kyrkospel, sång och bön – och delaktighet, människor och församlingar växer. Talet om övertaliga kyrkor borde snart vara ett minne blott!