Begravningar även på lördagar

Av Jan-Anders Ekelund 17 April 2011 om: Begravningsväsendet, Gudstjänst, Stiftsfullmäktige Göteborg

Begravningar åter på lördagar i Göteborg, är det viktigt för Frimodig kyrka? Om man läser i Frimodig kyrkas valplattform står det enbart en mening om de kyrkliga handlingarna. Det är t.o.m. så att de kyrkliga handlingarna står inom parantes i denna mening. Men en mening räcker om den är tydlig!

FRIMODIG KYRKA anser att resurserna skall satsas på kärnverksamheten, alltså fira gudstjänst (inklusive kyrkliga handlingar), bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Jo, de kyrkliga handlingarna är viktiga för Frimodig kyrka.Det finns ingen annan kyrka i Sverige som är i närheten av Svenska kyrkans kontaktnät i relation till svenska folket. Detta kontaktnät skall självklart Svenska kyrkan värna. Naturligtvis inte genom att man ändrar i det kristna budskapet för att behålla medlemmarna. Däremot är det alldeles utmärkt att anpassa gudstjänsttiden för begravningar så det passar så många som möjligt 2011. Ifall vi är övertygade om att vi har världens bästa och helt avgörande budskap så kan det inte vara någon större uppoffring att ge möjligt för begravningsgudstjänster även på lördagar, åtminstone i de större församlingarna. Frimodig kyrka motionerade för övrigt om detta i Göteborgs stiftsfullmäktige redan för fyra år sedan genom Eva B Gärtner. Vem vet, det vara kanske denna motion som satt stenen i rullning? Under alla omständigheter så är samfällighetens beslut i Göteborg mycket klokt.

Ni kan läsa mer om beslutet i GP och Kyrkans tidning.