Biskopsval

Av Jan-Anders Ekelund 17 July 2010 om: Biskopsmötet, Frimodig Kyrka

Fyra stift är på väg att få ny biskop. Svenska kyrkan är en episkopal kyrka där vi bör tillmäta biskoparna stor betydelse. Enligt Kyrkordningens 8:e kapitel, 1 paragraf är biskopens uppgifter:

1. förkunna evangelium i ord och handling,
2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning,
3. svara för ledning och tillsyn,
4. vårda och värna kyrkans enhet,
5. viga präster och diakoner,
6. kalla präster och diakoner till överläggningar, samt
7. i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen.

Vem klarar alla dessa uppgifter? Hur väl biskoparna under det senaste decenniet klarat av exempelvis punkt 2 och 4 kan diskuteras. Men nu har vi möjlighet att välja fyra nya biskopar som skall vara kapabla detta. Naturligtvis klarar man inte detta uppdrag utan den helige Andes hjälp.

hemsidan har vi publicerat en bön om att få rätt biskopar. Tänk om vi alla kunde ta vårt ansvar för Svenska kyrkan genom att regelbundet bruka denna bön.

I Växjö stift har man genom val plockat fram de fem slutgiltiga kandidaterna. Två av kandidaterna är aktiva i Frimodig kyrka och mycket kompetenta. Både skulle med den helige Andes hjälp med råge klara av att uppfylla kraven i Kyrkoordningen på en biskop. Professor Kjell O Lejon är aktiv i Frimodig kyrkas interimstyrelse i Linköpings stift. Dag Sandahl är välkänd för de flesta. Självklart måste man inte vara aktiv i Frimodig kyrka för att bli en bra biskop! Men det är glädjande att 2/5 av kandidaterna kommer ifrån en gruppering som många menar är marginaliserad i Svk.

Håkan Sunnliden präst i Värnamo, kyrkomötesledamot och ersättare i stiftsstyrelsen i Växjö stift, argumenterar för Dag Sandahl på Dags blogg. Läs själva, visst skulle det vara spännande med Dag som biskop?

Dag som biskop i Växjö stift
Detta inlägg kommer i en mening lite fel i ordningen, men ändå rätt. Jag vill argumentera för Dag som bisksop i Växjö stift. Men först konstatera varför han inte blir vald (Gud give att jag har fel).

Dag blir inte vald därför att han har agerat mot den kyrkopolitiska överheten. Det är inte bra. I Svenska kyrkan ska vi välja dem som de politska partierna, det vill säga Socialdemokraterna och Centerpartiet, har bestämt. Bara det är ett skäl att ur kristen synvinkel rösta på någon annan.

Dag blir inte vald därför att ingen vill rösta på en förlorare. Men vad säger detta om dig själv? Det säger för det första att du är ett mähä, det vill säga en som inte har någon egen åsikt eller inte vågar stå för en sådan. För det andra säger det om dig att din tro kan ifrågasättas (nämligen om du röstar kyrkopolitiskt). Varför vill då jag ha Dag som biskop – om jag får välja? Det är enkelt att svara på.

Dag är bäst kvalificerad helt enkelt. Det finns ingen av de övriga kanditaterna som har hans kvalifikationer. Ingen har det akademiskt, ingen har det erfarenhetsmässigt och framför allt ingen har det om vi talar om kärlek till Svenska kyrkan. Han har i nästan 40 år inte bara kritiserat Svenska kyrkan utan också älskat Svenska kyrkan. Om någon skulle kunna förstå, bistå och hjälpa oss som kämpar för att hjälpa Svenska kyrkan in i framtiden är det han. Jag är Dags ersättare i Stiftstyrelsen (det högst beslutande organet inom Svenska kyrkan i Växjö stift) och kan vittna om Dags stora betydelse.

Finns det då ingenting som skiljer Dag och mig åt? Är jag en menlös eftersägare? Jag tror inte det. Det finns en sak som skiljer oss åt och som är till Dags fördel. Dag tror på Svenska kyrkan. Det gör knappast jag. Dag tror att det går att förändra Svenska kyrkan på riks- och stiftsnivå. Jag tror att vi måste arbeta på lokal nivå. Det är cellerna, zonerna och distrikten sonm är vårt hopp. Om vi kan stärka den kristna gemenskapen på gräsrotsnivå kommer vi att marginalisera kyrkopolitikerna. Vi bryr oss inte om ifall de beslutar att Jesus inte har uppstått från de döda. Vi tror det i alla fall och agerar därefter. Dag verkar i mina ögon vara en obotlig optimist.l Därför röstar jag på Dag Sandahl som biskop för Växjö stift.
Skrivet av: Håkan Sunnliden den 16 juli 2010 21:45

Jag publicerar gärna också en argumentering för Kjell! Kjell skulle också bli en utmärkt biskop.