Den frimodiga kyrkans bön

Av Jan Erik Amilén den 27 August 2018

Bönen kan laddas ner här. Skriv gärna ut hemma och placera på anslagstavlor.