Bloggposter på ämnet Mission:

JESUS FÖR DIG!

Av Jan Erik Amilén den 1 September 2016 om: Efterföljelse, Helighet, Jesus, Mission, Okategoriserade, Väckelse

Välkommen att hitta in på hemsidan www.jesusfordig.nu

Varje måndag kl 21 inbjuds du att delta i ett bönenätverk som du kan följa online. Bönestunden är cirka 10 minuter. Framöver planeras bön kl 21 flera dagar utöver måndagar.

Du kommer direkt till rätt plats för 21-bönen (Niobönen) via www.jesusfordig.nu/Bon/nio. Här kan du även lyssna på tidigare sändningar. Via Facebook kan man lämna in förslag på böneämnen. Denna vecka ber vi för Sveriges ledning, och särskilt riksdagen inför dess öppnande efter sommaren.

Jesus för dig

 

 

Kort årsmötesrapport 1

Av Jan Erik Amilén den 18 April 2016 om: Dagens Frimodiga, EFS, Efterföljelse, Ekumenik, Levande församlingar, Mission, Systerkyrkor i världen, Väckelse

Frimodig kyrka höll sitt årsmöte lördagen den 16 april i Johannebergskyrkans församlingshem i Göteborg. Lokalen fylldes faktiskt upp precis lagom med kanske ett 100-tal deltagare (några fler kom på förmiddagens program än vid eftermiddagens årsmötesförhandlingar) – föga överraskande något fler än vid ett genomsnittligt årsmöte. Så har ju Frimodig kyrka också många medlemmar inom bekvämt resavstånd från Göteborg.

Årsmötet inleddes av Rune Imberg, forskningschef på Församlingsfakulteten i Göteborg. Han fick hastigt ta över ämnet “Svensk mission under 150 år”, eftersom Erik Johansson fått förhinder. 1866 landsteg EFS första missionärer i dagens Eritrea och därmed börjar den svenska missionshistorien.

Under cirka en vecka i januari besökte Frimodig kyrkas kyrkomötesgrupp Etiopien och byggde upp en kontakt med Mekane Yesus-kyrkan. Fredrik Sidenvall höll föredrag under rubriken “Vad kan vi lära oss av Etiopien idag?” Leif Nordlander och Dag Sandahl berättade sedan om deras resa till Mekane Yesus-kyrkans teologdagar nu i april, dit representanter för Frimodig kyrka bjudits in.

Katriina Fyrlund hade förberett några samtalsfrågor och vi bildade spontana grupper i en workshop. Samtalet om mission i våra egna liv gav underlag till mycket tankar och delade erfarenheter!

Förmiddagen avslutades med Rune Imbergs föredrag om Carl Olof Rosenius (född 1816, död 1868, därmed i år 200 år sedan Rosenius föddes). “Publicist, själavårdare och predikant” blev tre nyckelord för att sammanfatta en intensiv livsgärning för denne gigant i svensk kristen historia. Väckelserörelserna inom Svenska kyrkan betyder fortfarande mycket för de delar av landet där de en gång väckte upp människor till en personlig tro och bibelläsning, blev “läsare” som det heter.

Svensk mission 150 år

Av Jan Erik Amilén den 16 March 2016 om: Dagens Frimodiga, EFS, Frimodig Kyrka, Mission, Systerkyrkor i världen

Den 15 mars 1866 räknas som start för svensk mission. Då landsteg EFS missionärer Lange, Carlsson och Kjellberg i Massaua, Etiopien (dagens Eritrea).

Se EFS för mer information: http://www.efs.nu/imission150/

På Frimodig kyrkas årsmöte den 16 april i Göteborg kommer vi att få möjlighet att lyssna till ett missionshistoriskt föredrag av EFS missionssekreterare Erik Johansson. Det ser vi fram emot.

Årsmötets tema är (inte överraskande): Mission – vårt uppdrag.

Information och evangelisation, Motion 2014:047

Av Jan Erik Amilén den 23 November 2014 om: Kyrkomötet, Mission, Svenska kyrkans lära

Berth Löndahl, Frimodig kyrka, motionerar om behovet av en missionsstrategi. Förslaget lyder:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utforma en missionsstrategi för Svenska kyrkan.

Motionen bereddes i Tillsyns- och uppdragsutskottet, tillsammans med motionerna 2, 25 och 103. Samtliga fyra motioner avslogs. De starka argumenten för avslag betonar det redan pågående arbetet med satsningen “Dela tro – dela liv”, samt arbetet med församlingsinstruktionerna.

I detta betänkande behandlas fyra motioner, 2014:2, 2014:25, 2014:47 och 2014:103, med förslag om att kyrkomötet ska ge uppdrag till kyrkostyrelsen att vidta olika åtgärder avseende församlingsutveckling och mission. Utskottet pekar på satsningen Dela tro – dela liv. Eftersom detta arbete pågår bör inte nya uppdrag ges till kyrkostyrelsen på sådana
områden som ligger inom ramen för eller har en nära koppling till detta.
Utskottet lyfter också fram det lokala ansvaret och inte minst det arbete som behöver ske när församlingsinstruktioner tas fram i samverkan mellan församlingar, pastorat och stift.
Utskottet föreslår att kyrkomötet beslutar att avslå alla fyra motionerna.

Kyrka utan Gud?

Av Anna Sophia Bonde den 4 September 2013 om: Efterföljelse, Gud, Kyrkovalet 2013, Mission

Tidningen Dagens nye ledarskribent Carl-Henric Jaktlund uppmärksammar ett nytt fenomen som dykt upp i till exempel London, New York och Melbourne. Människor samlas för att lyssna till en inspirerande talare och få tillfälle att diskutera livsfrågor tillsammans, ett slags – som det heter i London – Atheist Church. Ja, varför inte? Det finns borgerliga namngivningsceremonier och sekulär “konfirmation”, varför skulle inte också vuxna agnostiker vilja samlas och dryfta existensen? Ändå kan man ju som kristen inte låta bli att känna ett visst utmanande pirr när man läser om sådant här: undrar vad Jesus har åtanke för dem? Och, inte minst: vilka strukturer i kyrkan främjar möten med skeptiker och vilka stänger dem, lite fromt självupptaget sådär, ute? Det blir också en utmaning till mig som enskild kristen: är Kristus verklig i mitt liv, så att de jag möter i mina ögon har en chans att få en glimt av den Gud som skapat dem, dött för dem, älskar dem och vill gemenskap med dem?

Hursomhelst måste man konstatera, såhär i kyrkovalskampanjens intensiva skede, att det är sunt att vi inte längre har tvångsanslutning till kyrkan. För att kunna säga ja, med hjärta och hjärna, måste det finnas en reell möjlighet att säga nej. Jag undrar om inte Simone Weil skulle kunna vara en lämplig filosof att sätta i händerna på de nya, unga agnostikerna. Simone Weil som skrev:

Om någon upplever sig ha ett val mellan sanningen och Kristus så ska han alltid välja sanningen för det kommer att visa sig att det är Kristus som kommer honom till mötes.

Gud verkar faktiskt nu – i presens

Av Jan-Anders Ekelund den 13 October 2012 om: Efterföljelse, Frimodig Kyrka, Jesus, Mission, Struktur

Jag har ägnat morgonen åt att läsa veckans nummer av Kyrkans tidning. Det finns ganska mycket i tidningen som bekymrar men på slutet så finner jag något riktigt uppbyggligt och relevant i en debattartikel. Frimodig kyrkas inspiratör Anna Sophia Bonde har skrivit under rubriken “Berätta vad tron betyder”. Hur tror vi att den kristna tron skall spridas och kyrkan synliggöras, när vi så ofta är tysta om tron inför vår omgivning? Det skall bli spännande och se ifall någon svarar Ana Sophia eller kommer samtalet att dö ut. Finns det en vilja i Svenska kyrkan att föra detta samtal kring personlig evangelisation eller har vi nog av frågor som inte berör så personligt som exempelvis strukturfrågor? Strukturfrågorna är också viktiga, Anna Sophia skriver också om det i veckans nummer av Kyrkans tidning, “Gud verkar faktiskt nu – i presens”.

Svenska kyrkans ansvar för sina systerkyrkor

Av Anna Sophia Bonde den 17 September 2012 om: Efterföljelse, Mission, Systerkyrkor i världen

Vi publicerar här en av höstens viktiga motioner, med bakgrund och motivering, undertecknad av Frimodig kyrkas Leif Nordlander (Skara), Bertil Murray (Uppsala) och Elisabeth Svensson (Västerås).

Bakgrund

Genom ett mångårigt och långsiktigt engagemang i framför allt Tanzania och den evangelisk-lutherska kyrkan där men också i Sydafrika och det sydöstra stiftet som jag var delaktig i att upprätta vänstiftsförbindelse med tillsammans med dåvarande biskopen, överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark, har jag sett hur prästers och evangelisters levnadsförhållanden ofta är direkt ovärdiga i dessa två länder som Svenska kyrkan av tradition haft en djup relation till. De utlämnas åt tiggeri och förödmjukande relationer istället för att ha en ordentlig lön som de kan hjälpa sina barn till en dräglig framtid. De har inte det sociala skyddsnät som vi åtnjuter. I dessa dagar klagar många i Sverige som ska gå i pension om några år och undrar hur de ska klara sig. De gör de säkert med all rätt. Dessa kyrkor har också ett pensionssystem men det är så illa utformat att pengarna inte räcker till mer än en allmosa i bästa fall. De i aktiv tjänst får ägna allt för mycket åt att försöka få ihop vardagen istället för att hinna med sin församling. Det är mot denna bakgrund som jag ser det som en akt av djup solidaritet att stödja våra systerkyrkor och i synnerhet dem vi varit med att bygga upp genom svensk mission.

Leif Nordlander

Fond för systerkyrkor

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar ge kyrkostyrelsen i uppdrag

att inrätta ett konto för ändamålsbestämda medel varur våra systerkyrkor som har en svår ekonomisk situation kan söka bidrag för präst-, diakon- och evangelistlöner samt

att medel från detta konto även kan ges som stipendium för universitets- och högskoleutbildning av systerkyrkornas medlemmar i Sverige.

Kyrkomötet beslutar vidare

att medel tillförs kontot genom att en av kyrkostyrelsen beslutad andel av upplupna överskott i bokslut avsätts för ändamålet varje år där överskott redovisas. Riktlinje kan vara det bibliska tiondegivandet.

Motivering

Svenska kyrkan är ekonomiskt sett en av världens rikaste kyrkor med en budgetomslutning som får de flesta systerkyrkor att blekna. Detta har upparbetats genom klok förvaltning under många år. Det ger Svenska kyrkan ett stort ansvar visavi fattiga systerkyrkor i syd och öst där man inte har råd att betala sina medarbetare en skälig lön. Erfarenheter från kollegor i Sydafrika och Tanzania visar att de inte får sina löner utan får kämpa för sitt dagliga bröd på annat sätt för att inte tala om att inte kunna betala sina barns gymnasiala utbildningar. En tanzanisk präst tjänar c:a 500 kronor i månaden om han/hon får ut sin lön. En evangelist tjänar ungefär hälften av det. Ofta får de ut delar av lönen eller inget. I Sydafrika är förhållandena likartade. Låt oss i solidaritetens namn upprätta detta konto som ändamålsbestämda medel till välsignelse för våra systerkyrkor.

Utländska studenter får numer betala avgift för att gå på svenska universitet. Stipendier delas ut ur det föreslagna kontot och används för studenter från våra systerkyrkor som vill studera medicin, teologi, agronomi eller andra för sitt land viktiga utbildningar i Sverige.

Den andra iranska revolutionen

Av Anna Sophia Bonde den 30 July 2012 om: Efterföljelse, Islam, Jesus, Mission, Religionsdialog, Systerkyrkor i världen

Med tanke på det jag skrev härom veckan, om seminariet i Almedalen, där en domprost och en imam kom fram till att det inte behöver vara så stora skillnader mellan kristendom och islam, och att vi ju hur som helst tror på samma gud, var det intressant att läsa en artikel i senaste numret av amerikanska tidskriften Christianity Today om situationen just nu i forna Östtyskland, där mängder av muslimer, främst perser, kommer till tro på Jesus och låter döpa sig i kristna kyrkor. En undersökning nämner siffran 500 per år, antagligen är det betydligt fler än så. En präst säger: dessa flyktingar tar otroliga risker för att leva sin kristna tro. Artikeln fortsätter:

Hans församling har växt från 200 till 900 på 20 år. Han ser det ökande antalet konversioner av iranier i Tyskland som bevis på Guds ironi: Tänk er! Av alla platser väljer Gud östra Tyskland, ett av världens mest gudlösa områden, som scenen för ett andligt uppvaknande bland perser.

Enligt samme präst föregår ofta konversionen av att personen ifråga får se en ”ljusfigur”:

vilken ibland liknar Kristus, ibland inte. Men de förstår genast vem han är. Han gör alltid klart att han är Bibelns Jesus, inte Koranens Isa, och han hänvisar dem till särskilda pastorer, präster, församlingar eller husförsamlingar, där de senare hör evangeliet.

Det verkar ofta vara mindre församlingar som tar emot konvertiterna. Ledarskapet i de stora protestantiska kyrkorna är snarare inriktat på religionsdialog och är rädd att den här typen av verksamhet ska sätta käppar i hjulet för samtalen över konfessionsgränserna.

Den här händelseutvecklingen sätter verkligen frågan om harmonisering på sin spets. Det verkar finnas ett vägval att göra. Antingen så fortsätter vi på den inslagna vägen och betonar vikten av religionsdialog (med följd att det verkar allt mindre angeläget att vara en missionerande kyrka). Eller så välkomnar vi nyheterna om väckelsen bland muslimer i Tyskland (och kanske även på andra platser?) och gläds med dem åt att de funnit Jesus. Om vi inte gläds med dem – vad säger det då om intensiteten, värmen, passionen i vår egen tro?

Väckelserörelserna behövs inom Svenska kyrkan

Av Jan-Anders Ekelund den 27 October 2011 om: Frimodig Kyrka, Ideellt arbete, Jesus, Levande församlingar, Mission, Väckelse

Frimodig kyrkas gruppledare Bertil Murray riktade en hälsning från Kyrkomötet till Svenska kyrkans väckelserörelser om att era böner behövs. Detta skedde i samband med Berth Löndahls motion om präster till väckelserörelserna.

Lära av andra kyrkor!

Av Jan-Anders Ekelund den 28 July 2011 om: Ekumenik, Mission, Organisation, Struktur, Svenska kyrkans identitet, Svenska kyrkans lära

I Frimodig kyrkas valplattform står det så här under rubriken Kyrkorelationer – trons utblick:

Ute i världen växer den kristna kyrkan. Samtidigt brottas Svenska kyrkan med vikande medlemstal. Svenska kyrkan behöver fler levande och växande församlingar. Kunskap behöver hämtas in och lärdomar dras om varför många kyrkor i världen växer och drar till sig både unga och äldre så att de kommer till tro på evangeliet. Frimodig kyrka menar att Svenska kyrkan omgående bör starta ett utbyte med avsikt att ta tillvara erfarenheter från dessa kyrkor……………

Vi vill att Svenska kyrkan skall lära av andra kyrkor, gärna våra systerkyrkor i tredje världen där flera av dem växer lavinartat. 2007 tog Svenska kyrkan initiativet till en konferens i Lund där man bjöd in sina systerkyrkor runt om i världen för att lyssna till och lära av dem. Det var ett mycket gott initiativ. Problemet är att det varit så tyst efteråt ifrån officiellt kyrkligt håll. Jag letade på Kyrkans tidnings hemsida men fann inget där. Jag hoppas jag har fel och att slutrapporten har offentliggjorts. Rapporten är viktig.

Men i senaste numret av SPT finns en mycket informativ artikel ifrån konferensen av Frimodig kyrkas gruppledare på Kyrkomötet Bertil Murray. Den är mycket läsvärd pga att rapporten ifrån lyssnarkonferensen är utmanande för oss i Svenska kyrkan.

Här kan du läsa hela artikeln:

Reflektion med anledning av Lyssnarkonsultationen i Lund 2007.
Bakgrund
I mars 2007 firades i Lund 60-årsjubileet av Lutherska världsförbundets skapande. Svenska kyrkan tog då initiativ till att i anslutning till firandet förlägga en så kallad lyssnarkonsultation. Man ville under ett par dagar (den 27 – 28 mars) få lyssna till vänkyrkors reflektion kring de utmaningar som möter Svenska kyrkan i dess framtida samverkan med andra lutherska kyrkor. Överläggningen ville vara ett uttryck för den ömsesidighet som Svenska kyrkan önskar ska prägla relationerna.
(more…)