DN om kyrka-stat

Av Erik Johansson 11 April 2009 om: Kyrkovalet 2009, Nomineringsgrupper i Kyrkan

Huvudledaren i dagens DN uppmärksammar, föga kontroversiellt, den ofullbordade skilsmässan mellan Svenska kyrkan och staten. Att staten inte bör ge särskilda privilegier åt ett visst trossamfund är de allra flesta svenskar helt ense om (78 procent av rösterna i DNs populist-gallup). De enda som verkar tycka annorlunda är partistyrelserna i riksdagspartierna, eftersom de fortfarande nio år efter den sk. skilsmässan ställer upp mangrant i kyrkovalet.

Frimodig kyrka är ett av tre partipolitiskt obundna alternativ och har som en av sina absolut viktigaste profilfrågor just detta: bort med partipolitiken från kyrkan!

De som påstår att det är ett lika gott alternativ att rösta på något av de partianknutna nomineringsgrupperna i höstens kyrkoval är lögnare och är inte ute efter kyrkans bästa. Så länge de politiska partierna är kvar i Svenska kyrkans beslutorgan så är kyrkan bakbunden och kan inte fullt ut vara kyrka. Rösta för att Svenska kyrkan ska vara en kristen kyrka, rösta obundet!