Efter beslutet

I förra veckan beslutade kyrkomötet att ändra äktenskapssyn i Svenska kyrkan. Kritiken ifrån våra systerkyrkor låter inte vänta på sig. Utvecklingen är uppenbart i strid med vår teologi och praxis, säger Church of England’s ärkebiskop, dr Rowan Williams, genom sin presstalesman.

Kyrklig samling gör följande uttalande angående beslutet.

Beslutet fattades trots att hälften av biskoparna var emot. Detta visar att svenska kyrkan är djupt spittrad. Det sju biskoparna skriver följande särskillda yttrande:

“Som biskopar i vår kyrka har vi ansvar för kyrkans lära och enhet. Vi sju biskopar menar att kyrkomötets beslut om äktenskap och vigsel har tillkommit på ett sätt som inte fått en tillfredsställande förankring inomkyrkligt och ekumeniskt, inte fått en betryggande begrundning i vår kyrkas tro, bekännelse och lära och därför äventyrar kyrkans enhet.”

De sju är biskopen i Växjö stift Sven Thidevall, Carl Axell Aurelius i Göteborg, Esbjörn Hagberg i Karlstad, Lennart Koskinen i Visby, Hans-Erik Nordin i Strängnäs, Ragnar Persenius i Uppsala och Hans Stiglund i Luleå.

Så här röstade ledamöterna. Votering 1 gäller ifall vi skall ansöka om vigselrätt. Votering 4 gäller ifall vi skall utvidga äktenskapet till att också innefatta vigsel av enkönade par.

En reservation mot kyrkomötets beslut författad av Frimodig kyrka skrevs under av 20 ledamöter. Förutom FK:s 7 ledamöter skrevs den också under av ledamöter ifrån kr och posk. Tryck på read more för att läsa reservationen.

RESERVATION

Svenska kyrkan har, liksom den samlade kristenheten, uppfattat att Jesu undervisning om äktenskapet är entydig. Skaparen gjorde från början människan till man och kvinna och avsikten är att de två ska bli ett. Denna goda bekännelse läses vid varje vigsel och det är uppenbart att ett kristet äktenskap där Jesu egna ord inte kan eller ska läsas, blir en självmotsägelse.

I reservation 2 till läronämnden slås fast, att enligt evangelisk luthersk
bekännelse kan inte kyrkan ”lära och införa något som direkt strider mot Bibeln som översta norm i kyrkan.” Vi ansluter oss till denna klara och välgrundade mening.

Vi ansluter oss också till ställningstagandet i reservation 4 till samma betänkande från Läronämnden: Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära kan inte förändras utifrån det underlag Kyrkostyrelsen presenterat och att beslutet inte kommit till på ett sätt som står i samklang med tron, bekännelsen och läran.

För att alls kunna fatta beslut med den skyndsamhet som påstås ha varit av nöden, har Svenska kyrkan nonchalerat de ekumeniska förpliktelser som träffats. Detta skadar det kyrkliga enhetsarbetet och uppenbarligen Svenska kyrkans möjligheter att agera som ekumenisk brokyrka. I reservation 3 till Läronämnden heter det: ”Bristen på dialog och gemensamt samtal är allvarlig och bryter enligt vår uppfattning mot andan i de ekumeniska avtal om kyrkogemenskap som vi ingått.”

Kyrkomötet har fattat ett beslut som mötet egentligen inte kunnat fatta därför att det strider mot bekännelsen, inte kommit till på ett sätt som står i samklang med tron, bekännelsen och läran och därför att bristen på dialog och gemensamt samtal är uppenbar och strider mot de ekumeniska förpliktelser Svenska kyrkan träffat.

Den omröstning som genomförts i kyrkomötet visar att det finns en betydande minoritet, som alls inte fått se sina invändningar mot beslutsunderlaget eller frågor inför det besvarade.

Kyrkomötet har fattat ett ideologiskt men inte ett teologiskt underbyggt beslut.

Omgivna av en sky av vittnen som om äktenskapet trott, lärt och bekänt det Jesus säger om Skaparens avsikt om äktenskapet ser vi att det fattade beslutet är en nullitet. Kyrkans lära är en annan än vad kyrkomötets majoritet beslutat. Att kyrkomöten far vilse är dock inte någon nyhet. Det var också de evangeliska reformatorernas insikt. Sådana kyrkomötesbeslut kunde de för evangeliets skull inte följa.

Uppsala den 22 oktober 2009

/Undertecknat av Frimodig kyrkas ledamöter och flera andra (sammanlagt 20 st)