Ekumeniska konsekvenser

Av Jan-Anders Ekelund 31 July 2010 om: Äktenskapet, Ekumenik

Frimodig kyrka har i många olika sammanhang varnat för de ekumeniska konsekvenserna som Svenska kyrkans nya äktenskapssyn kan leda till.

Kyrklig Samling publicerar idag ett brev som man sänt till systerkyrkor i världen med anledning av äktenskapsbeslutet. Svaren ifrån ett antal systerkyrkor presenteras också.

Evangelisk Lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT) som är världens näst största lutherska kyrka, med starka historiska band till Svenska kyrkan, har också skrivit ett skarpt uttalande till de västerlänska kyrkorna som lämnat den bibliska äktenskapssynen. Det står bl.a. följande:

“Som medlem i Lutherska värdsförbundet svarar vi i ELCT att vår kyrka inte är beredd att ingå i utbyten som omfattar personer som lever i enkönade äktenskap eller som understödjer sådana äktenskap och deras legalisering. För att vara ännu tydligare: sådana personer är inte välkomna att arbeta inom Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka. Likaså avvisar vi varje form av övertalning, genom deras pengar och understöd.”

Alla dokumenten finns på Kyrklig Samlings hemsida. Läs och begrunda. Kristi kropp har blivit allvarligt skadad genom detta beslut.

Även i den Finska kyrkan förs samma debatt som vi fört i Sverige. Där har dock biskopsmötet i februari sagt nej till enkönade äktenskap. Förhoppningsvis klarar kyrkan att stå fast vid sin uppfattning, även om riksdagen i Finland inför en könsneutral äktenskapslagstiftning.