En Israelvän i Kyrkomötets ekumenikutskott

Av Anna Sophia Bonde 1 October 2012 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet

Det var enligt tidningen Världen idag “känsloladdat” i Kyrkomötet idag när en stor majoritet av Svenska kyrkans ekumenikutskott ställde sig bakom kravet i en motion från nomineringsgruppen ÖKA:s Anders Nihlgård (Lunds stift) om att Kyrkostyrelsen ska “fortsätta sina ansträngningar att kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza.” Endast en ledamot i utskottet, Margit Borgström från Uppsala (KR) reserverade sig mot beslutet. Tidningen skriver:

Hon har svårt att dölja sin besvikelse över att tvingas stå ensam, efter att samtliga företrädare i ekumenikutskottet för Social­demokraterna, Mode­rat­erna, Center­partiet, Parti­politiskt obundna i Sven­ska kyrkan, POSK, och Öppen kyrka, ÖKA, stött motionen. Här, liksom i övriga kyrkomötesutskott, saknar nomineringsgruppen Frimodig kyrka  ordinarie ledamot.
“Kyrkomötet har vare sig befogenhet eller kompetens att ägna sig åt utrikespolitik på detta sätt”, framhåller Margit Borgström i sin reservation. Hon anser  också att ekumenikutskottet, i vilket även biskoparna Hans-Erik Nordin i Strängnäs och Martin Modéus i Linköping ingår, bortser ifrån “komplexiteten” i Mellanösternfrågan och Israels rätt att få leva med trygga och erkända gränser och bli accepterad som statsbildning av sina fientligt inställda arabiska grannländer.  KR-ledamoten anser dessutom att kristna har ett särskilt ansvar gentemot det judiska folket i ljuset av förföljelser i historien.

Med tanke på att judiska församlingen i Malmö så sent som i fredags utsattes för ett sprängattentat och det faktum att Irans president i FN härom dagen talade om “Israels utplåning” verkar utskottets beslut mycket märkligt och enögt.