En kristen församling

Av Jan-Anders Ekelund 25 March 2012 om: Ledarskap, Levande församlingar, Organisation, Partipolitisering, Struktur

Biskop em Biörn Fjärstedt har på Kyrklig Samlings uppdrag fått i uppgift att teologiskt granska Svenska kyrkans strukturutredning utifrån vad en församling är. Biskop Biörn har gått till den verkliga källan, Bibeln och till Kyrkans historia för att se vad en församling är. Hela dokumentet kan läsas ifrån Kyrklig Samlings hemsida.

Bland annat skriver biskopen följande:

Den svenskkyrkliga strukturutredningen refererar överhuvudtaget inte till ekumeniska landvinningar eller nya ecklesiologiska insikter.

Dock undergrävde KO 2000 genom direktvalen till stiftsfullmäktige och kyrkomöte det traditionella församlingsbegreppet och åstadkom att Svenska kyrkan blev ett hus i strid med sig självt. Samtidigt som KO 2000 framställde församlingen, i meningen de döpta på en given ort, som grundenheten i kyrkan lades nomineringsgrupper, i praktiken partipolitiska organisationer, till grund för ledning och beslutsordningar i kyrkan. Strukturutredningen behåller oreflekterat denna inkonsekvens.

Dokumentet avslutas med en analys av församlingsbegreppet i strukturutredningen:

Strukturutredning är ett lappverk på en ordning som tillhör en svunnen värld, ett försök att anpassa det svenskkyrkliga systemet till en retrograd trend vad gäller kyrkans närvaro och relevans i sin kontext med hjälp av administrativa, sekulära modeller och beräkningsgrunder.
Strukturutredningen saknar en principiell utgångspunkt i vad som är kongenialt med den kyrka Jesus efter egen utsaga ville bygga och som han konstituerade som ett nytt förbund under påskalammsmåltiden i den natt då han blev förådd, den kyrka som kom samman till ett, ”epi to auto”, på första Pingstdagen och erhöll Andens insegel för sitt framträdande inför världen.
Strukturutredningen förmår inte släppa en överspelad territorialförsamlingsidé och återknyta till evkaristin som grunden för kyrkans liv.
En allvarlig sak är att den vill släppa kravet på söndagens gudstjänst som det kristet specifika. Det tillsammans med de administrativa mönstren och förvaltningsperspektivet röjer att utredningen representerar en annan värld än den som träder fram i det kristna källflödet.

Kommer höstens Kyrkomöte att ta någon som helst notis till det som biskop Biörn skriver?